Bilde av: Familie på stranden

En bærekraftig reiseindustri

Turismen må være bærekraftig – ikke bare for naturens og miljøets skyld, men også med tanke på det sosiale og økonomiske på reisemålene. Apollo hjelper hvert år flere hundretusen mennesker med å reise til andre land, se og oppleve andre kulturer og måter å leve på. Som en stor reisearrangør ønsker og må vi arbeide for å legge til rette for en bærekraftig turisme. Apollo arbeider derfor aktivt for å oppnå dette – og er blant annet den første nordiske reisearrangøren som er blitt sertifisert i henhold til Travelifes kriterier for reisearrangører.

Apollos arbeid for bærekraftig turisme innebærer fokus på natur, miljø og medmennesker, slik at de positive effektene av reisingen vår skal være flere enn de negative.

Vi arbeider blant annet med:

  • Menneskerettigheter.
  • Klimaforandringer.
  • Bærekraftige produkter.
  • Bærekraftige leverandørkjeder.

Apollo arbeider aktivt med å optimere de positive effektene av virksomheten og minimere de negative. Du som reiser med oss skal føle deg trygg på at vi jobber for å forhindre utnytting av barn, utnytting av arbeidskraft, rovdrift på nødvendige naturressurser og for å redusere klimautslipp. Noe kan du også bidra med uten så altfor store anstrangelser. Her kommer noen tips:

  • Pakk lett: Ved å la unødvendige ting være hjemme reduseres vekten om bord i flyet, og dermed også forbruket av drivstoff. 
  • Klimakompensere: Det er enkelt å klimakompensere for reisen gjennom Apollos samarbeid med GreenSeat. 
  • SOS-barnebyer: Når du bestiller reisen med Apollo har du mulighet til å gi noen kroner til SOS-barnebyer.
  • Rapporter seksuelle overgrep: Mistenker du at det skjer seksuelle overgrep mot barn på reisemålet du besøker kan du i første omgang henvende deg til det lokale politiet i landet. 
  • Travelife: Velg et hotell som bærer merket Travelife. Jo flere kunder som aktivt velger Travelife hotell – desto flere hotell vil ønske å slutte seg til. Se etter: