Bærekraftig reiseliv

Bærekraftige reiser

Hvert år reiser nesten én million gjester med Apollo. Det er en omfattende reisevirksomhet som innebærer et stort ansvar. Vi er bevisste den positive og negative påvirkning turismen har på miljøet og lokalsamfunnet. Derfor arbeider vi aktivt for å styrke de positive påvirkningene og minimere de negative, slik at reisene blir bærekraftige.

Apollo ønsker å gjøre det enkelt for alle å oppdage nye deler av verden, ulike kulturer, språk, religioner, tradisjoner, lukter og smaker. Vi er overbeviste om at kunnskapen om, opplevelsen av og samhandlingen med våre vertsland bidrar positivt til å øke innsikten, respekten og forståelsen for mennesker fra ulike land og kulturer.

Apollos arbeid med bærekraft fokuserer på hele reisen: hjemme, på flyet og ute på reisemålene. Arbeidet fokuserer på menneskerettigheter, klimaendringer, bærekraftige produkter og en bærekraftig leverandørkjede.

  • Apollo øker kontinuerlig bærekraftskravene mot leverandører og samarbeidspartnere. 
  • Apollo arbeider aktivt for å minimere klimaavtrykket.       
  • Apollo arbeider aktivt med bransjen for å bidra til utvikling av et bærekraftig reiseliv.

Apollo har siden 2015 vært en del av det privateide tyske konsernet REWE Group. REWE Groups bærekraftstrategi fokuserer på alle virksomhetsområdene innen konsernet, for å skape og legge til rette for bærekraftige alternativ innen turisme og forbruk. Her kan du lese mer om REWE Groups bærekraftsarbeid.

Apollo tilhører DER Touristik, viss arbeid for bærekraft er samlet i “Committed to the World”. Her kan du lese mer om DER Touristiks bærekraftsarbeid og det arbeidet som utføres innenfor rammen av DER Touristik Foundation


Samarbeidspartnere

Logo World Animal Protection

World Animal Protection

Apollo har siden 2014 hatt et langsiktig samarbeid med World Animal Protection. Målet med samarbeidet er å tilby et utfluktsprogram som er mer dyrevennlig, ved å ta bort utflukter der dyr risikerer å lide. Dette er et steg på veien mot å tilby et mer bærekraftig utfluktsprogram.

Les mer om World Animal Protection »

Logo Travelife

Travelife

En miljøsertifisering med fokus på systematisk miljøarbeid, menneskerettigheter og lokal forankring. Siden 2009 har Apollo samarbeidet med Travelife og oppmuntret hotellpartnere til å slutte seg til organisasjonen for å arbeide systematisk med bærekraftig turisme.

Les mer om Travelife »

Logo GreenSeat

GreenSeat

Siden 2007 klimakompenserer Apollo for alle sine tjenestereiser til den nederlandske organisasjonen GreenSeat. Klimakompenserer du med GreenSeat bidrar du til å utvikle tilgjengeligheten av fornybar energi i utviklingsland og minsker ikke bare karbondioksidutslippene, men bidrar til forbedret levestandard for husholdningene i utviklingslandene.

Les mer om GreenSeat »

Logo ECPAT

ECPAT

I 2001 skrev Apollo under på en oppførselskode, The Code. Det innebærer at Apollo har bundet seg til å ha en policy mot barnesexhandel, å lære opp personale og informere kunder i saker som handler om barnesexhandel, samt at alle samarbeidskontrakter har en klausul vedrørende barnesexhandel. I tillegg rapporterer Apollo årlig til ECPAT.

Les mer om ECPAT »

Logo SOS Barnebyer

SOS Barnebyer

Hvert år gir Apollo penger til SOS Barnebyers arbeid for barns rett til en trygg oppvekst. Du som reiser med Apollo kan også bidra med penger i forbindelse med din bestilling. I 2019 donerte Apollo sammen med våre kunder og partnere 800 000 kr til SOS Barnebyer. 

Vi retter en stor takk til de partnere som gjennom sin støtte bidro til å øke pengegaven, se listen over bidragsyterne her.  

Les mer om SOS Barnebyer»

Green Key

Green Key

Apollo har siden 2018 samarbeidet med Green Key, et miljømerke som krever en uttalt miljøpolicy, årlige miljømål og handlingsplaner, men også sosialt ansvar, kommunikasjon og samhandling med både gjester og andre involverte.

Les mer om Green Key»

Ark of the World

Ark of the World

I 2019 startet vi aktivt arbeidet med å støtte to barnehjem i Epirus, Hellas: Ark of The World. Du som reiser med Apollo kan også gi penger og leker/skolemateriale eller velge å besøke barnehjemmet og kjøpe noe fra barnehjemmets egen produksjon.

Les mer om vårt engasjement i Ark of the World.