Reisevilkår

Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen, og det er viktig at du leser gjennom disse. Les disse samt “Alt om reisen”, hotellfakta og øvrige relevante opplysninger på apollo.no før du reiser. Reisevilkårene og all reiseinformasjon på apollo.no er en del av avtalen mellom Apollo og våre reisende, og er grunnlag for både dine rettigheter som reisende og våre plikter som arrangør. Det er den reisendes plikt å ta del i våre opplysninger og reisevilkår. Det er Apollos plikt å be våre kunder lese all viktig informasjon på apollo.no og reisevilkårene.

Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av hovedorganisasjonen Virke Reise Utland og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1, med senere endringer. Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser (“Pakkereiseloven”) og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, (“Forskriftene”) og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EU’s forordning om flypassasjerers rettigheter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

En pakkereise må inneholde minst to av følgende elementer; Transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som anses som en vesentlig del av pakken. Videre skal kombinasjonen være på forhånd tilrettelagt for å selges samlet, eller solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller inkludere en overnatting.  Alle reiser i dette programmet arrangeres av Apollo reiser.

De reisevilkår som angis med kursiv skrift er spesielle vilkår for Apollo Reiser og kompletterer Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Reisevilkårene gjelder for Apollos pakkereiser med charterfly *) og pakkereiser med rutefly, hotell og ev. cruise (fleksibel reiselengde). Vær spesielt oppmerksom på de unntakene som gjelder for reiser med fleksibel reiselengde, spesielt når det gjelder betalings- og avbestillingsregler. Det er viktig at du har lest og satt deg inn i disse reglene før du bestiller reisen, da reisene må betales omgående og det normalt ikke gis refusjon ved avbestilling av reisen.

*) Under vilkår for reiser med charterfly inngår også følgende reiser/reisemål: Kenya, Mauritius, De forente arabiske emirater, Oman, India, Indonesia, Maldivene, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Den dominikanske republikk, Cuba, Mexico og Trinidad/Tobago, når disse er lagt opp på våre nettsider med rutefly med fast reiselengde.

Viktig!
Kun flybilletter (charter og rutefly) og kun hotell er ikke omfattet av Alminnelige vilkår for pakkereiser. Imidlertid er spesielle vilkår og gebyrer som omfatter avbestilling, endring osv. for disse tatt med i denne oversikten.

Apollo er medlem av Reisegarantifondet. Ved spørsmål eller lignende til Reisegarantifondet, se kontaktinformasjon nedenfor.

Reisegarantifondet
Skansegt. 9
4006 Stavanger
Tlf.: 51 85 99 40