Alminnelige vilkår for Pakkereiser

Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet. Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakke­reiser av 15.06.2018, § 6.

NB: De nye vilkårene gjelder for bestillinger fra 1. juli 2018. Har du bestilt en reise før 1. juli 2018 finner du gjeldende reisevilkår her »

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familie­departementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

Apollo er en del av DER Touristik Nordic AB. De vilkårene er som er kursivert er spesielle vilkår for Apollo og kompletterer alminnelige vilkår for pakkereiser. Kun fly og Kun hotell omfattes ikke av Pakkereiseloven og alminnelige vilkår for pakkereiser, men informasjon som er relevant for dette i vilkårene og reiseinformasjonen inngår i avtalen. Vær spesielt oppmerksom på de spesielle vilkårene som gjelder for Fleksible pakkereiser*, Kun fly, Kun hotell og Kun cruise.

Alle opplysninger i reiseinformasjonen på apollo.no og ev. i andre publikasjoner utgitt av Apollo er en del av avtalen mellom Apollo og den reisende.

*Fleksible pakkereiser: Pakkereiser med rutefly, hotell og cruise.