Bærekraft på hotellene

Apollo tilbyr i dag en rekke hotell som er bærekreftssertifiserte av Travelife og miljøsertifiserte av Green Key. Vårt mål er å øke andelen av sertifiserte hotell med 10% hvert år.  

Bærekraftige hotell

For at Apollo skal kunne bærekraftige leverandørkjede oppfordres samtlige hotellpartnere til å etterstrebe en miljøsertifisering av Travelife, Green Key eller en annen seriøs sertifiserer for bærekraft. Vi har et stort antall miljø- og bærekrafts sertifiserte hotell. Det betyr at du som kunde kan velge et hotell som arbeider systematisk med bærekraft.

Samarbeid og partnere

Apollo har en tydelig prosess for hvordan hotell og samarbeidspartnere velges. I kontrakten med våre hotellpartnere stiller vi høye krav til hotellenes miljø og bærekraftsarbeid. Enda litt høyere krav stilles til alle Apollo Mondo-hotell, de må oppfylle et antall kriterier når det gjelder bærekraft. De må for eksempel være Travelife-sertifiserte eller i en søkeprosess for en bærekraftssertifisering eller miljømerking, som eksempelvis Green Key.

Suppliers Code of Conduct er en forutsetning og en sentral del av samarbeidsavtalen, og alle våre partnere må signere den. 

 


 

Travelife

En miljøsertifisering med fokus på systematisk miljøarbeid, menneskerettigheter og lokal forankring. Siden 2009 har Apollo samarbeidet med Travelife og oppmuntret hotellpartnere til å slutte seg til organisasjonen for å arbeide systematisk med bærekraftig turisme.

Green Key

Apollo har siden 2018 samarbeidet med Green Key, et miljømerke som krever en uttalt miljøpolicy, årlige miljømål og handlingsplaner, men også sosialt ansvar, kommunikasjon og samhandling med både gjester og andre involverte.