Dette gjøres på reisemålene

Turismen er i dag en av verdens største arbeidsgivere. Turisme skaper etterspørsel etter hotell, restauranter, transport og shopping, som i sin tur gir mange nye arbeidsplasser og et tilfører kapital. Apollos nærvær i ulike land skal dog alltid skje med respekt for mennesket og den lokale kulturen.

  • Apollo etterstreber at de regler og vilkår som står i våre leverandørkontakter, Suppliers Code of Conduct, skal etterfølges.
  • Apollo jobber for at antallet miljøsertifiserte hotell skal bli flere. 
  • Apollo bidrar i bransjesamarbeidet for å drive utvikling av bærekraftig turisme både hjemme og på reisemålet.

Lokale initiativ

Apollo har forpliktet seg til å støtte lokale initiativ på reisemålene. De lokale initiativene ble startet sommeren 2021. Noen eksempler er samarbeidet med en organisasjon på Zakynthos som fokuserer på å verne havskilpaddene, en kennel på Rhodos og en kennel på Skiathos. Apollo tar en aktiv rolle i lobbyvirksomhet og kurser og motiverer lokalt og partnere for å øke bevisstheten rundt bærekraft.

  • Vern av havskilpadder på Zakynthos
  • Greske kenneler på Rhodos & Skiathos

Lokale tiltak og miljømerkede strender