Våre samarbeidspartnere

Apollo har de siste årene inngått et antall strategiske partnerskap, valgt ut for å dekke de ulike områdene av selskapet bærekrafts arbeid, slik som menneskerettigheter, sexturisme, dyrevern osv. Disse partnerskapene ger inngått på et nordisk nivå og utover dette kan hvert lokale marked velge lokale samarbeidspartnere og prosjekter. Partnerskapene omfatter en rekke dimensjoner som opplæring, seminarer, donasjoner, forelesninger og kundeaktiviteter.

Travelife logo

Travelife

En miljøsertifisering med fokus på systematisk miljøarbeid, menneskerettigheter og lokal forankring. Siden 2009 har Apollo samarbeidet med Travelife og oppmuntret hotellpartnere til å slutte seg til organisasjonen for å arbeide systematisk med bærekraftig turisme.

Les mer om Travelife »
Green Key logo

Green Key

Apollo har siden 2018 samarbeidet med Green Key, et miljømerke som krever en uttalt miljøpolicy, årlige miljømål og handlingsplaner, men også sosialt ansvar, kommunikasjon og samhandling med både gjester og andre involverte.

Les mer om Green Key »

Green Seat

Siden 2007 klimakompenserer Apollo for alle sine tjenestereiser til den nederlandske organisasjonen GreenSeat. Klimakompenserer du med GreenSeat bidrar du til å utvikle tilgjengeligheten av fornybar energi i utviklingsland og minsker ikke bare karbondioksidutslippene, men bidrar til forbedret levestandard for husholdningene i utviklingslandene.

Les mer om GreenSeat »

SOS Barnebyer logo

Hvert år gir Apollo penger til SOS Barnebyers arbeid for barns rett til en trygg oppvekst. Du som reiser med Apollo kan også bidra med penger i forbindelse med din bestilling. I 2019 donerte Apollo sammen med våre kunder og partnere 800 000 kr til SOS Barnebyer. 

Vi retter en stor takk til de partnere som gjennom sin støtte bidro til å øke pengegaven, se listen over bidragsyterne her.  

Les mer om SOS Barnebyer»

            

ECPAT

I 2001 skrev Apollo under på en oppførselskode, The Code. Det innebærer at Apollo har forpliktet seg til å ha en policy mot barnesexhandel, å lære opp personale og informere kunder i saker som handler om barnesexhandel, samt at alle samarbeidskontrakter har en klausul vedrørende barnesexhandel. I tillegg rapporterer Apollo årlig til ECPAT.

Les mer om ECPAT »

Animal Protection

World Animal Protection

Apollo har siden 2014 hatt et langsiktig samarbeid med World Animal Protection. Hensikten med samarbeidet er å tilby et utfluktsprogram som er mer dyrevennlig ved å fjerne utflukter der dyr risikerer å lide. Det er et skritt på veien til å tilby et mer bærekraftig utfluktsprogram.

Les mer om World Animal Protection »