Tegn reiseforsikring for din egen trygghet

Gouda

Reiseforsikring – en ekstra trygghet på reisen

Med Apollo skal du føle deg trygg når du er ute og reiser. Med våre forsikringer er du beskyttet mot de vanligste situasjonene som kan oppstå på utenlandsreiser. Om noe skjer slipper du alltid å betale egenandel. Du kan også få erstatning på opptil 2 000 kroner direkte på reisemål der Apollo har reiseledere på plass. Velg hvilken beskyttelse du ønsker og legg til forsikringen i bestillingen din.

Nyhet! Apollo spanderer karantenedekningenSom eneste reisearrangør dekker nå Apollos Maxi forsikring ekstrautgifter som påløper om du plutselig og uforutsett blir satt i karantene, uansett om du er smittet eller ikke. Karantenedekningen gjelder alle som har kjøpt Maxi forsikring og reiser etter 12. april. 

Når ulykken er ute: 

Kontakt Gouda Alarm på +45 33 15 60 60 (døgnet rundt) eller [email protected]

Gi beskjed direkte til Gouda etter hjemkomst for erstatning. Ta vare på legeattest, kvitteringer på eventuelle kostnader og andre papirer som kan være av interesse ved evaluering av skaden. Søk om etterbetaling via Gouda.
 

Det er alltid viktig å sikre at den reiseforsikringen man har dekker de behovene man har. Spesielt i forbindelse med COVID-19 er det stor forskjell på hvordan de enkelte forsikringsselskaper har valgt å dekke. Vi oppfordrer deg derfor til å kontakte forsikringsselskapet ditt, slik at du unngår eventuelle overraskelser.

Har du reiseforsikring gjennom kredittkort bør du være oppmerksom på at reiseforsikringen som regel kun dekker, hvis reisen er betalt med kortet. Ut over det bør du kontrollere hvem som er dekket. Mange kredittkortforsikringer dekker kun, såfremt kortinnehaveren er med på reisen, og som regel også med krav om at vedkommende er med på hele reisen.

 

Legg til forsikring

Har du allerede bestilt reisen?

Du kan legge til forsikringer via Min bestilling eller ringe oss på 21 01 75 40.

Til Min bestilling

Ikke bestilt ennå?

Velg forsikring i tilleggene når du bestiller
reisen på apollo.no.

Velg mellom våre reiseforsikringer:

Covid-19
Trygghet på reisen Mini

Gouda Trygghet på Reisen Mini

For deg som allerede har en reiseforsikring, men har behov for noen få tilleggsdekninger:

 • Erstatning av egenandel på leie av bil og andre kjøretøy.
 • Egenandel villa-, innbo- og bilforsikring om noe skulle skje hjemme mens du er på ferie.
 • Tannbehandling ved ulykke og sykdom.
 • Nytt vedrørende Covid-19: Skal du reise til et land hvor UD har opphevet reiserådet kan du få dekket inntil kr. 2 000,-  til merutgifter ved evakuering.


Fra 108 kr/voksen og fra 48 kr/barn per uke (innen Europa).

Se all informasjon og vilkår om
Trygg på Reisen Mini

 

Covid-19
Trygghet på reisen Medium

GoudaTrygghet på Reisen Medium
 

Velger du å kjøpe Trygghet på reisen Medium som en tilleggsforsikring til din ordinære reiseforsikring, må du undersøke at den ikke har unntak for pandemier/epidemier eller unntak generelt for Covid-19. Om det finnes unntak for pandemier/epidemier og Covid-19 bør du kjøpe Trygghet på reisen Maxi. 

Skal du reise til et land hvor UD har opphevet reiserådet kan du få dekket inntil kr. 10 000,-  til merutgifter ved evakuering.

Ved sykdom utenlands - Hvilken erstatning kan du da få?

Du får erstatning for helsetjenestekostnader opp til 2000 kroner eller egenandelen i forsikringen.
Erstatning for tapte feriedager.
Erstatningsreise dersom mer enn halve reisen går tapt. Erstatningen dekker hele den medforsikrede familien eller en medforsikret medreisende om du blir innlagt på sykehuset eller ilagt hvile på rommet mer enn halve oppholdet.

Ved karantene grunnet Covid-19 og du ikke rekker hjemreisen - Hvilken erstatning kan du få da?

Får du ikke reist hjem på grunn av sykdom dekker forsikringen merkostnader for en ny hjemreise. 
Du får også erstatning for merkostnader til kost og losji.  

Ved karantene på grunn av tilfeller av Covid-19 på hotellet og som følge stenger hotellet, men du er ikke selv syk - Hva gjelder da?

Du får dessverre ingen erstatning ved slike tilfeller, verken for tapte feriedager eller tapt hjemreise.

Standardvilkår for Trygghet på reisen Medium:

 • Erstatning av egenandel på leie av bil og andre kjøretøy, samt egenandel på hus og innbo om noe skulle skje hjemme mens du er på ferie.
 • Forsinket barneutstyr og sportsutstyr.
 • ID-tyveriforsikring.
 • Tannbehandling ved skade eller sykdom.


Fra 138 kr/voksen og fra 68 kr/barn per uke (innen Europa).

Se fullstendig informasjon og vilkår om Trygg på Reisen Medium

Covid-19
Trygghet på reisen Maxi

Gouda Trygg på Reisen Maxi
 

Trygghet på reisen Maxi er en heldekkende reiseforsikring. Forsikringen omfatter helsetjenestekostnader ved akutt sykdom og ulykker, samt hendelser koblet til Covid-19. 

Om du blir syk av Covid-19 på reisen har du:

 • Ubegrenset dekning av utgifter til lege og sykehus
 • Ubegrenset dekning av hjemtransport
 • Feriekompensasjon opp til kr. 50.000,- for erstatning av tapte feriedager i forbindelse med sykdom
 • Karantenedekning*
 • Tester du positivt ved ankomst på reisemålet uten å ha hatt symptomer før avreise, er du dekket av forsikringen
 • Blir noen i din nærmeste familie hjemme i Norge alvorlig syk av Covid-19, mens du er på reise, har du ubegrenset dekning av utgifter til hjemreise, slik at du kan dra hjem til familien raskest mulig
 • Skal du reise til et land hvor UD har opphevet reiserådet kan du få dekket inntil kr. 10 000,-  til merutgifter ved evakuering.

 

*) Nyhet! Maxi forsikringen erstatter merutgifter som påløper som følge av at du settes i karantene på reisen. 
Maxi forsikringen gjelder om du plutselig og uforutsett blir satt i karantene på reisen på grunn av Covid-19, uansett om du er smittet eller ikke. For å gi en ekstra god forsikringsbeskyttelse på reisen har vi utvidet dekningen i vår Maxi reiseforsikring, hvilket innebærer at du får erstatning for ekstrautgifter som påløper på grunn av karantene før du forlater reisemålet, for eksempel ekstrautgifter til hotell, mat og ny flybillett hjem, hvis du ikke kan reise hjem som planlagt. Forsikringen erstatter maks 50 000 kr per person og gir deg dekning opp til 14 dager etter planlagt hjemreise.


Ved sykdom utenlands - Hvilken erstatning kan du da få?

 • Forsikringen dekker oppståtte helsetjenestekostnader uten en maksgrense.
 • Hjemreisetransport ved sykdom dekkes.
 • Erstatning for tapte feriedager.
  Merk at: Forsikrede må ha vært sengeliggende eller ha måttet oppholde seg på hotellrom/leilighet etter ordre fra behandlende lege på stedet. Som første dags sengeleie regnes dato for det første legebesøket. Slik erstatning utbetales bare når akutt sykdom/ulykkesskade har medført sengeleie innenfor forsikringstiden.
   

Om en i familien blir syk, hva skjer med resterende familiemedlemmer?

 • Blir en i reisefølget alvorlig syk og innlagt på sykehus eller pålagt sengeleie på hotellrommet av behandlende lege på stedet, får den forsikrede og et medforsikret familiemedlem erstatning for tapte feriedager, begrenset oppad til kr. 1 000,-/dag per person. Merk at som første dags sengeleie regnes dato for det første legebesøket. 

 

Ved karantene grunnet Covid-19 og du ikke rekker hjemreisen - Hvilken erstatning kan du få da?

Får du ikke reist hjem på grunn av sykdom dekker forsikringen merkostnader for en ny hjemreise. 
Du får også erstatning for merkostnader til kost og losji.  

Ved karantene på grunn av tilfeller av Covid-19 på hotellet og som følge stenger hotellet, men du er ikke selv syk - Hva gjelder da?

Maxiforsikringen gjelder om du plutselig og uforutsett blir satt i karantene på reisen på grunn av Covid-19, uansett om du er smittet eller ikke.

Standardvilkår for Trygg på Reisen Maxi:

 • Erstatning av egenandel på inntil kr. 10 000,– ved leid kjøretøy i utlandet.
 • Ubegrenset dekning ved medisinsk behandling som følge av sykdom eller ulykke.
 • ID-tyveriforsikring.
 • Utgifter til hjemtransport ved sykdom, ulykkestilfeller og dødsfall.


Fra 398 kr/voksen og fra 228 kr/barn per uke (innen Europa).

Se fullstendig informasjon og vilkår om Trygg på Reisen Maxi