Apollo som arbeidsplass

Etikk, bærekraft og samfunnsansvar er grunnleggende i Apollos virksomhet, og det gjenspeiles både i det interne arbeidet som samarbeidet med eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Barns rett til beskyttelse og alles rett til gode arbeidsvilkår er særlig viktig for oss da vi opererer i et globalt miljø, også der dette ikke alltid er en selvfølge.​

Apollos ambisjon er at alt personale skal ha en grundig opplæring, være motiverte og engasjerte for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en ansvarsfull og bærekraftig måte. Ved at medarbeiderne kontinuerlig kurses og informeres, skaper Apollo et grunnlag som gjør det mulig å effektivt integrere bærekraftsprinsippene i virksomheten. Med tydelige retningslinjer og policys som beskrives i Apollos regelverk og fremgår av våre verdier og i hvordan vi oppfører oss i hverdagen. Her kan du lese mer om hvordan vi i DERTOUR Group arbeider med bærekraft. Les Apollos bærekraftsrapporter.

Code of conduct

De etiske retningslinjene, Code of Conduct, er Apollos viktigste fundament. Den inneholder etiske retningslinjer, prinsipper og verdier som alle medarbeidere og forretningsforbindelser må signere og etterkomme i overenstemmelse med arbeidskontrakten eller forretningsavtalen. Å bryt Apollos Code of Conduct er å bryte den avtalen som er inngått ved ansettelse eller forretningssamarbeid.

Apollos kontorer

 

  • Betydelige tiltak har blitt gjort for å tilpasse og forbedre prosesser og rutiner, innkjøps- og forbruksadferd på Apollos kontorer i Skandinavia. Det stilles strenge innkjøpskriterier og miljø- og bærekraftsaspektet er en obligatorisk del av innkjøpspolicyen. Områdene som dekkes er: kontormateriale, rengjøringsmidler og -utstyr, kaffe og frukt, trykking og kopiering, serviceavtaler etc. Alle bedriftsavtaler inneholder obligatoriske punkter om nødvendigheten av å ha et fungerende bærekraftsarbeid.
  • Alt av glass og metall, mat samt papir gjenvinnes. Batterier og lyspærer samles inn separat. Lavenergi lyspærer er et krav. Unødvendige reiser unngås og fysiske møter er byttet ut med online møter. Reduksjon av papirbruk er en konsekvens av en digital verden og passer bra med Apollos bærekrafts strategi.
  • Hovedkontoret er effektivisert, flere energibesparende tiltak er gjennomført og det er ekstra fokus på gjenvinningen og måtehold.
  • I 2020 ble et stort prosjekt om reduksjon av papirbruk lansert og avsluttet på reisemålene. Nesten all informasjon som tidligere ble trykket er nå digitalisert.
  • I 2019 var målet å minske forbruket per ansatt (kWh) med 5 % sammenlignet med 2018 og Apollo lyktes redusere det med i et gjennomsnitt på 7 %. 2020 var ett overgangsår der hovedfokus var å håndtere pandemien. Ettersom de fleste ansatte ikke jobbet på kontorene vil referanseåret for fremtidige målsettinger og aktiviteter være basert på tallene fra 2019. Derfor er målet for reduksjon i 2022 satt til i gjennomsnitt 7 %.