Apollos arbeid med dyrevern

Apollo tar avstand fra aktiviteter der dyr blir utnyttet. Vi har ikke utflukter eller aktiviteter med dyr i fangenskap og allerede i 2014 fjernet vi aktiviteter som elefantridning og svømming med delfiner.

Apollo

 • 2014 innledet vi et samarbeide med World Animal Protection. Apollo har en tett dialog med World Animal Protection Sverige, viss rådgivende rolle når det gjelder dyr og turisme, verdsettes høyt av oss. World Animal Protection er en av verdens største internasjonale dyrevernsorganisasjoner.

DERTOUR Foundation

 • DERTOUR Foundations dyrevernskrav inkluderer:
  • Etablerte kriterier for hvilke typer av observasjon av dyr og dyrehold som finnes.
  • Unngå direkte kontakt mellom mennesker og visse dyrearter, som elefanter eller delfiner.
  • Ingen utstilling av dyr som viser unaturlig oppførsel
  • Ingen jakt på dyr i vårt program
    
 • Kravkatalogen i vårt dyrevern inkluderer et antall dyrearter og scenarier, som hver og en vurderes i detalj. Vi har satt som mål å granske at våre leverandører etterlever våre standarder innen 2023. Her fokuserer vi på attraksjoner som ofte kan være problematiske når det gjelder dyrenes velferd, slik som anlegg som holder dyr i fangenskap, samt arter som ofte utsettes for fare i turismeøyemed, som elefanter for eksempel. På den måten forsikrer vi oss om at våre produkter enten allerede oppfyller minimumskravene for dyrevern eller konsekvent forbedres som en del av prosjektsamarbeidet. Dermed støtter vi aktivt leverandører ved å gjennomføre felles opplæring og gi råd.

Les mer om DERTOUR Foundations dyrevernarbeid her

Les mer om DERTOUR dyrevernarbeid her


 

World Animal Protection

Apollo har siden 2014 hatt et langsiktig samarbeid med World Animal Protection. Hensikten med samarbeidet er å tilby et utfluktsprogram som er mer dyrevennlig ved å fjerne utflukter der dyr risikerer å lide. Det er et skritt på veien til å tilby et mer bærekraftig utfluktsprogram.

Les mer om World Animal Protection