Apollos bærekraftssertifisering

Der Touristik Nordic AB, en del av DERTOUR, har jobbet systematisk med bærekraft i mange år, i alle enheter i gruppen. Apollos første bærekraftstrategi så dagens lys i 2009 og Apollo ble Travelife sertifisert, som den første reisearrangøren i Skandinavia, allerede i 2015.

Travelife-sertifiseringen 

For å forsikre oss om at vi i Apollo jobber med bærekraft på riktig måte med god styring og tydelige prosesser har vi latt en tredje part, Travelife, granske, evaluere og sertifisere arbeidet. Apollo var den første nordiske reisearrangøren som ble sertifisert etter Travelifes kriterier for reisearrangører og året var 2015. Sertifiseringen gjelder i to år og ble fornyet i 2018 og sist i 2022. 

Totalt er det over 200 kriterier, store som små, som granskes og godkjennes. Sertifiseringen omfatter bærekraftsstyring og prosesser rundt kontor og innkjøp, personalanliggende, leverandører, reiser, ansvar på reisemål og kommunikasjon med kunder. 

Travelife er et GSTC-akkreditert sertifiseringsorgan, hvilket betyr at Apollos virksomhet gjennom sin sertifisering, oppfyller de høyeste sosiale og miljømessige standardene på markedet. Travelifes sertifisering av reisearrangører innen bærekraft er basert på ledende internasjonale retningslinjer og standarder for bærekraft (EMAS, ISO, UNEP, GRI, GSTC).
 

Ekstern revision fra Travelife 

Travelife-systemet drivs av ECEAT-projektet og tilbyr onlinekursing og praktiske verktøy for planlegging, forvaltning og rapportering av bærekrafts arbeidet. I overensstemmelse med Travelife-standarden for reisearrangører og reisebyråer kan reiseselskap få statusen "Travelife Certified". Travelifes krav følger standardene ISO 14001 og EMAS III. Prestasjonskravene omfatter alle ISO 26000 og OECDs retningslinjer for bedrifters samfunnsansvar som inkluderer arbeidsvilkår, menneskerettighetene, miljø, biologisk mangfold og rettferdig forretningsdrift.

I 2014 ble det besluttet at Apollo skulle jobbe for et Travelife-sertifikat for reisearrangører, og i starten av 2015 ble Apollo belønnet for sitt arbeid med sertifikatet. I 2017 og i 2021 ble Travelife-sertifikatet fornyet. Hvert år legges det nye kriterier og krav til sertifiseringen.

Lokale partnere og forvaltningsselskap på reisemålet

Lokale partnere og forvaltningsselskapene på reisemålet (DMC) er også inkludert i dette arbeidet og den siste tiden har et betydelig antall av Apollos lokale DMCer lykkes i å bli Travelife-godkjent. I 2022 ble Travelife-sertifikatet fornyet og gjelder i de neste 2 årene.