Apollos bærekraftstrategi

Som en del av det nest største turistkonsernet i Europa, med tilstedeværelse på mange reisemål rundt omkring i verden, er det en selvsagt at vi skal opptre bærekraftig. Apollos arbeide er dedikert, ekte og langsiktig.

Visjon

Siden vi er klar over de negative sidene og konsekvensene av turisme og reiseaktivitet, har vi en visjon som har til hensikt å "minimere de negative effektene og maksimere de positive effektene av reiselivsindustrien". Apollo tror på kulturelt og menneskelig vinning og de mulighetene som turismen skaper.

Globale mål - agenda 2030

2015 satte FN  ned 17 prioriterte mål for bærekraftig utvikling (SDG). Disse har gitt retningslinjer og mulighet til å vurdere og prioritere Apollos bærekraftsinitiativ. Apollo har tatt mål av seg å bidra til FNs bærekraftsagenda og gjennom å være Travelife-sertifisert har vi i Apollo bevist at vi ta dette på alvor og jobber med alle bærekraftsområdene; menneskelige rettigheter, miljø, dyrevern, menneskelige resurser, innkjøp med mer.

Apollo har valgt å prioritere fire av de Globale målene i bærekraftstrategien som dekker hele kundereisen. Det starter allerede på kontorene i Norden, etterfulgt av flyreisen og lander på reisemålene – med Apollo Staff hjemme og på reisemål, hos leverandører og partnere samt kunder. Basert på strategien settes det hvert år opp en handlingsplan i samsvar med målene for alle Apollos hovedreisemål. Handlingsplanene har både en nordisk og en lokal forankring. Den omfatter videre aktiviteter og mål både hjemme og på reisemålene.

 

 FNs bærekraftsmål 2: Utrydde sult   Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 Mål 12. Ansvarlig forruk og produksjon    Mål 17: Samarbeid for å nå målene