Bærekraft

på Mythos Beach Resort

På Mythos Beach Resort iverksettes hvert år nye tiltak for å minimere miljøpåvirkningene. Målet er å tilby tjenester av høy kvalitet i samsvar med prinsippene for bærekraftig utvikling. Arbeidet mot målet gjøres sammen med underleverandører og andre med fokus på respekt for lokalmiljøet.

Barneklubb I barneklubben kan du også lære om bærekraftig utvikling

Sammen for miljøet

På Mythos Beach Resort ønsker vi å øke bevisstheten rundt miljøspørsmål både internt og eksternt. Hotellpersonalet deltar på kurs, der de blant annet lærer om gjenvinning, generelle miljøspørsmål og måter å redusere strøm- og vannforbruk på. Personalet spiller en nøkkelrolle i å løse miljøutfordringene og yte service av høy kvalitet. Riktig informasjon og opplæring av personalet har inspirert dem til å delta i fremme en mer ansvarlig drift. På Mythos Beach Resort tror vi på å yte service av høy kvalitet i et rent og trygt miljø, å tilpasse tjenester i henhold til nye miljøstandarder og kundekrav, og på kontinuerlig opplæring av personell.

Lokale råvarer I hotellets kjøkken benyttes lokale råvarer.

Lokal handling

Mythos Beach Resort er forpliktet til å ta hensyn til lokalsamfunnet i selskapets drift. Hotellet støtter lokalsamfunnet og kulturen, her serveres lokalprodusert kaffe og gresk frokost ukentlig, det er med danseoppvisninger og aktiviteter basert på rhodesiske tradisjoner. Mythos Beach Resort bruker lokalproduserte varer så langt det lar seg gjøre. Gjestene oppfordres også til å støtte lokalsamfunnet ved å velge lokale produkter og tjenester.

Hvert år arrangeres Clean the Beach Day og stranda foran Mythos Beach Resort blir ryddet i samarbeid med lokale foreninger og frivillige gjester. Formålet med dagen er å fremme bevisstheten med å holde stranda fri for søppel og folks miljøbevissthet generelt.

Hotellets urtehage Barnas trivsel og interesser ivaretas på hotellet.

Visste du at....

  • Hotellet er forpliktet til å følge prinsippene om likhet og skape et inkluderende og innbydende miljø.
  • Mythos Beach Resort har sin egen urtehage.
  • Alle hotellrommene har et system som slår av klimaanlegg og lys når du forlater rommet.
  • I sommermånedene varmes vannet opp med energien som produseres av klimaanlegget og bassengvannet varmes opp med solenergi.
  • Målet er å unngå sløsing ved hjelp av en nøyaktig råvarebestillingsplan. Dersom det blir overskudd av råvarer ved sesongslutt, doneres de uåpnede pakkene til veldedige formål.