Helse og vaksinasjoner

Legemidler

I følge Schengen-avtalen skal den som behandles med legemidler som klassifiseres som narkotika og reiser til et annet land innen Schengen, på oppfordring fremvise en erklæring på dette. For reiser til land utenfor Schengen anbefaler vi å ha med en skriftlig erklæring på reseptbelagte legemidler fra lege, på et passende språk.

Graviditet

Gravide skal fra uke 28 fremvise legeerklæring på engelsk ved innsjekking på flyplassen. Har du ikke en legeerklæring, kan det medføre, at du blir nektet ombordstigning. Fra fire uker før termin skal gravide ikke fly.
Avvik fra overstående regler kan forekomme hos enkelte flyselskaper, og du bes derfor vennligst undersøke dette med det respektive flyselskap.

Funksjonshemmede

Flyreisen og assistanse: Har du behov for assistanse på flyplassen eller om bord på flyet, må du kontakte ditt flyselskap eller Apollo senest 48 timer før avreise.

Hotell: Har du behov for handikaptilpasset rom eller hotell er du selv ansvarlig for å bestill et rom/hotell som er tilpasset dine behov. 

Europeisk helsetrygdekort

Dersom du ved midlertidig opphold i et EØS-land får behov for øyeblikkelig hjelp, gir EØS-avtalen deg rett til å få dekket utgifter til medisinsk behandling fra den offentlige helsetjenesten i det landet du oppholder deg i etter samme regler som landets egne borgere. Du må ha Europeisk helsetrygdekort og kan bestilles fra Helfo. Vi minner om at du fortsatt bør ha reiseforsikring da denne også dekker privat helsetjeneste eller for eksempel hjemtransport ved sykdom.

Les mer på Helfo.no

Vaksinasjoner

Før reisen tiltar er det ditt ansvar å ta kontakt med din lokale lege eller helsestasjon for å få informasjon om hvilke vaksiner du behøver. Apollo har ikke ansvar for å opplyse om sykdommer og smitte som permanent, eller fra tid til annen kan forekomme på reisemålet. Reiser du med små barn til land utenfor Vest-Europa, bør du ta kontakt med en helsestasjon. Er du gravid, anbefaler vi at du kontakter lege før avreise. På reiseklinikkens nettsider finner du informasjon om reisemedisin, vaksinering, samt generelle helseråd ved utenlandsreiser. Mer informasjon finner du også på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Reiseklinikken
Folkehelseinstituttet