Etter reisen

 

Gjenglemte effekter

Har du kommet hjem og oppdager at du har glemt igjen noe på reisemålet eller på flyet, så henviser vi til vår samarbeidspartner Lost & Found International. De hjelper deg med å etterlyse det du har glemt, og ettersende eventuelt funnet hittegods. Du betaler frakt og administrasjonskostnader. Dette koster fra kr 800,- avhengig av hva som skal sendes og hvor det skal sendes til/fra. Hvis vårt personale finner gjenglemte effekter på reisemålet, vil dette bli oppbevart inntil 6 måneder. Er ikke effekten etterlyst via Lost & Found innen 6 måneder, vil dette ble kastet.

Du vil ikke motta en bekreftelsesmail fra Lost & Found International når du har sendt inn etterlysningskjemaet. Du får kun en tilbakemelding hvis det du har etterlyst blir funnet.

Du kan kontakte Lost & Found International om en pågående sak på telefon 820 98 030.

Les vilkårene og fyll ut etterlysningskjema på Lost & Found International.

Reklamasjon

Vi ønsker at du skal få en så vellykket ferie som mulig. Er du på et reisemål der vi ikke har reiseledere, kan du kontakte oss på telefonnummeret du her mottatt på sms, eller på det telefonnummeret som er oppgitt i din billett.

Ønsker du å reklamere etter hjemkomst, kan du sende inn skjemaet nedenfor eller sende oss en reklamasjon pr. post til: Apollo Reiser, Postboks 339 Sentrum, 0101 Oslo. Husk å oppgi ditt bestillingsnummer og avreisedato. Gjelder reklamasjonen innkvartering, ber vi deg også oppgi hvilket rom-/leilighetsnummer du bodde på. Skal du sende oss kvitteringer eller andre dokumenter, kan dette lastes opp i skjemaet (maks. 3 stk. vedlegg). Har du flere vedlegg, kan dette sendes på e-post til: [email protected]. Husk å merke med bestillingsnummer. Reklamasjonen må være oss i hende senest 4 uker etter hjemkomst. Apollo er ikke forpliktet til å behandle reklamasjoner som kommer etter fristen.

Når vi har mottatt din reklamasjon, vil du få en bekreftelse fra oss med antatt behandlingstid. Vi forsøker å svare så raskt som mulig, men i høysesong og i saker der vi må gjøre en del undersøkelser, kan det ta noe lengre tid. Har du spørsmål er du velkommen til å ringe oss på telefon 21 01 75 43 (kl. 09-16).

Ved en eventuell anke til Pakkereisenemnda, er fristen for dette fire uker etter avsluttet behandling av saken hos Apollo. 

Pakkereisenemnda
Postboks 2924 Solli
0230 Oslo

Reklamasjonsskjema

* = obligatoriske felt