informasjon om avbestilling og endringer

 

 

Avbestilling og endringer

Avbestilling
Avbestilling må skje straks det foreligger en hindring for å gjennomføre reisen. I reisevilkårene fremkommer det hvordan du skal gå fram for å avbestille. Tilbakebetaling av reisens pris fratrukket eventuelle gebyrer vil skje når Apollo har mottatt de nødvendige dokumenter. NB! Hvis du har betalt reisen med kredittkort, vil pengene refunderes på det samme kortet som du har betalt med. Har du betalt via bank må du kontakte oss (e-post [email protected]) med hvilket kontonummer som skal benyttes.

Hvis bestillingen omfatter flere, og en eller flere i reisefølget avbestiller, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltakerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort. Ved en slik partiell avbestilling skal Apollo refundere i henhold til våre avbestillingsvilkår til de som avbestiller, og kreve inn merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til reisefølgets størrelse, fra de gjenværende deltakerne. Medfører dette at den/de som reiser må bo i enkeltrom, tilkommer enkeltromstillegg. Har hele reisefølget tegnet Apollos avbestillingsbeskyttelse, er dere forsikret mot en eventuell økning i prisen ved slik avbestilling.
Les mer om avbestillingsbeskyttelse.

Viktig informasjon
Har du bestilt en pakkereise med fly og hotell eller "kun fly" tur/retur, må utreisen benyttes. Hvis utreisen ikke benyttes, vil billetten automatisk bli avbestilt. Det vil si at man ikke kan bestille en tur/retur reise og kun benytte hjemreisen. Om du ikke kommer tidsnok til avgang avbestilles reisen og ingen tilbakebetaling blir gjort.

Endring
Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell og lignende mot et gebyr på kr 500,- pr. person pr. endring, dersom Apollo har mulighet til å etterkomme ønskene. Hvis våre kostnader for endring er høyere enn gebyret, blir endringen regnet som avbestilling, og reglene for avbestilling gjelder (se under Avbestilling over). Endringer som gjøres senere enn 42 dager før avreise regnes som avbestilling og ny bestilling.

Den reisende kan overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Dette må gjøres så snart endringen er kjent. Gebyr for navnendring er kr 500,- pr. person. For reiser med rutefly, f.eks. Norwegian, Qatar, Emirates, Thai Airways m.fl., gjelder egne regler for overdragelse/navnendring, og gebyr oppgis på forespørsel. Enkelte ruteflyselskaper tillater ikke overdragelse/endring.

Les mer i reisevilkårene om Avbestilling/overdragelse

 

Avbestillingsbeskyttelse

Nyhet! Nå med prisgaranti Plus

Vår utvidede avbestillingsbeskyttelse sikrer deg økonomisk hvis du må avbestille før avreise.

Priser:

                                   Innen Europa                  Øvrige reisemål
Voksen                             195,-                                      375,-
Barn (2-11 år)                    95,-                                      190,-

Avbestillingsbeskyttelsen gir deg rett til avbestilling dersom:

  1. du selv, din nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) eller ditt reisefølge blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død.
  2. du selv eller ditt reisefølge blir rammet av plutselige eller alvorlige hendelser som gjør det urimelig å kreve at reisen gjennomføres (f.eks. brann- eller vannskade på fast eiendom).
  3. du selv eller ditt reisefølge får endret tid for planlagt behandling, undersøkelse eller operasjon (varsel om endret tid må være mottatt senest 30 dager før avreise).
  4. du eller ditt reisefølge blir gravid etter bestillingstidspunktet og graviditeten, etter leges vurdering, gjør at reisen ikke kan gjennomføres.
  5. du eller ditt reisefølge blir oppsagt fra fast stilling (gjelder ikke for timeansatte, vikarer eller personer i prøvetid).
  6. du eller ditt reisefølge blir innkalt som jurymedlem, meddommer eller vitne i rettssak (varsel må være mottatt senest 14 dager før avreise).
  7. du eller ditt reisefølge blir skilt eller separert innenfor de siste 3 månedene før avreise. Det forutsettes at forsikrede og samboer har vært registrert på ulik adresse i Folkeregisteret innen disse 3 månedene, og at de hadde samme adresse i minst 12 måneder før samlivet opphører.
  8. du eller ditt reisefølge blir innkalt til militærtjeneste (varsel må være mottatt senest 14 dager før avreise).

Avbestillingsgrunnene ovenfor må inntreffe etter at avbestillingsbeskyttelsen er tegnet. Forhold man var kjent med på forhånd gir ikke grunnlag for avbestilling etter disse regler.

Reisefølge: Med reisefølge menes den eller de som står oppført i samme bestilling (samme bestillingsnummer) som forsikrede og som har planlagt å foreta reisen sammen med forsikrede. Den i reisefølget som avbestiller reisen etter de vilkår som gir rett til fri avbestilling, må ha tegnet avbestillingsbeskyttelse via Apollo for at reglene skal tre i kraft. Dette gjelder også for punktene som er oppført nedenfor.

Avbestillingsbeskyttelsen dekker også:

Prisgaranti Plus:

Du har krav på vår prisgaranti Plus. Blir prisen på din spesifiserte reise senket etter at du har betalt depositum og fram til 60 dager før avreise, tar du kontakt med oss og mellomlegget blir tilbakebetalt. Du er også garantert mot ekstra valuta- og drivstofftillegg som påløper etter at depositum er betalt.

Prisgarantien gjelder ikke for rabatterte reiser, restplasser, cruise og rundreiser, eller for økte skatter og statlige avgifter. Du må selv finne den nye og lavere prisen og kontakte oss om dette, og det må fremdeles finnes ledige plasser på det alternativet du har bestilt.

Bli boende-garanti:

Må noen i reisefølget avbestille senere enn 42 dager før avreise får det øvrige reisefølge bli boende i det boalternativ (samme hotell/leilighetshotell og rom-/leilighetstype *) som er bestilt og vil ikke bli belastet for eventuell prisøkning som følge av at antall i reisefølget har blitt redusert. Denne garantien gjelder kun når reisen avbestilles pga. sykdom (se punkt 1 over) og alle i reisefølget må ha bestilt avbestillingsbeskyttelse gjennom Apollo. Legeerklæring må fremvises. 

Bli boende-garanti gjelder ikke for cruise og rundreiser. I slike tilfeller har vi rett til å overføre den/de øvrige reisende til en annen innkvartering som passer bedre til det gjenværende reisefølgets størrelse. 

*) Under forutsetning av at det er tillatt å bo færre antall personer i den samme rom-/leilighetstypen som er bestilt. Hvis dette ikke er mulig, har vi rett til å overføre den/de øvrige reisende til annen type rom/leilighet.

Ombooking:

Du kan booke om din reise kostnadsfritt en gang inntil 42 dager før avreise. Ombooking må gjøres for hele reisefølget og gjelder for ombooking til ny dato, nytt hotell eller nytt reisemål. Man kan ikke booke om til en restplassreise eller uspesifisert reise. Fri ombooking gjelder ikke for cruise og rundreiser.

Regler:

Avbestillingsbeskyttelsen må tegnes samtidig som du bestiller reisen. Den kan ikke bestilles eller avbestilles i ettertid. Reglene for avbestilling/endring/ombooking gjelder gjensidig for dem som har samme bestillingsnummer og har bestilt avbestillingsbeskyttelse gjennom Apollo. Er det noen i reisefølget som ikke har avbestillingsbeskyttelse gjennom Apollo, gjelder ikke reglene for avbestilling over hvis denne personen avbestiller reisen. Dokumentasjon som beviser avbestillingsårsaken (for eksempel legeerklæring ved sykdom) må fremlegges senest 1 måned etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløpet med fradrag av avbestillingsbeskyttelsen og et administrasjonsgebyr på 300,– pr. person. Ved flere personer på samme bestilling vil tilbakebetalingen skje til hovedbestiller.

Apollos avbestillingsbeskyttelse gjelder ikke for våre reiser med rutefly (fleksibel reiselengde), for kun hotell, kun fly (rutefly) og for cruise. For disse reisene kan Goudas avbestillingsforsikring tegnes i forbindelse med bestilling av reisen. 

Har du egen avbestillingsforsikring i forsikringsselskap/kortselskap gjelder deres regelverk. Mer om avbestillingsbeskyttelse samt legeerklæring finner du i Alminnelige vilkår for pakkereiser.