Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly

Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet. Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakke­reiser av 15.06.2018, § 6.

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familie­departementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

Disse vilkårene gjelder for pakkereiser (fly og hotell/cruise). Vær oppmerksom på at egne vilkår gjelder for våre fleksible pakkereiser med rutefly (der kunden selv fritt velger flyselskap og reiselengde).

Apollo er en del av DER Touristik Nordic AB. De vilkårene som er kursivert er spesielle vilkår for Apollo og kompletterer Alminnelige vilkår for pakkereiser. Kun fly og Kun hotell omfattes ikke av Pakkereiseloven og Alminnelige vilkår for pakkereiser (se egne vilkår for disse).

Alle opplysninger i reiseinformasjonen på apollo.no (Alt om reisen, hotellinformasjon, reisemålsinformasjon, flyselskaper m.m.) og ev. i andre publikasjoner utgitt av Apollo er en del av avtalen mellom Apollo og den reisende.