Alt om reisen – avbestillingsbeskyttelse

Avbestillingsbeskyttelse – en ekstra trygghet

Er du usikker på om du tør å planlegge drømmeferien lenge i forveien? Kanskje skjer det noe uforutsett som gjør at du må endre planene dine? Vår utvidede avbestillingsbeskyttelse sikrer deg økonomisk hvis du må avbestille reisen. Med vår avbestillingsbeskyttelse har fordeler utover det som vanligvis er inkludert i reiseforsikringer eller forsikring via forskjellige betalingskort.

Gratis endring

Du kan endre reisen din kostnadsfritt én gang frem til 30 dager før avreise. Endringen må gjøres for hele reisefølget og gjelder endring til ny dato, nytt hotell eller nytt reisemål i samme sesong (sommer eller vinter). Man kan ikke endre til en restplassreise eller uspesifisert reise.

Prisgaranti Plus

Frem til 60 dager før avreise gjelder følgende: Har du bestilt en spesifisert reise og prisen senkes etter at du har betalt depositum tar du kontakt med oss og får tilbakebetalt mellomlegget. Du er også forsikret mot ekstra valuta- og drivstofftillegg som påløper etter at depositumet er betalt.

Du må selv finne den nye og lavere prisen og kontakte oss, og det må fremdeles finnes ledige plasser på det alternativet du har bestilt. Merk at prisgarantien gjelder ikke for økte skatter og statlige avgifter.

Bli boende-garanti

Må noen i reisefølget avbestille senere enn 30 dager før avreise får resten av reisefølget bli boende i det boalternativet som er bestilt* uten ekstra kostnad. Garantien gjelder kun når reisen avbestilles på grunn av sykdom, og alle i reisefølget må ha bestilt avbestillingsbeskyttelse gjennom Apollo og legeerklæring må fremvises. 

 • Endre reisen kostnadsfritt.
 • Bli boende-garanti.
 • Godt dekket ved sykdom eller andre uforutsette hendelser.

Se flere tilleggsprodukter. 

Kjøp avbestillingsbeskyttelse

Avbestillingsbeskyttelsen må tegnes samtidig som du bestiller reisen. Den kan ikke bestilles eller avbestilles i ettertid.

Pris per person

Reiser innenfor Europa:
Voksne: 195,–
Barn (2 - 11 år): 95,–

Øvrige reisemål:
Voksne: 375,–
Barn (2 - 11 år): 190,–

* Under forutsetning av at hotellet tillater at det bor færre antall personer i den samme rom-/leilighetskategori som er bestilt. Hvis dette ikke er mulig, forbeholder vi oss retten til å overføre den/de øvrige reisende til en annen rom-/leilighetskategori.


Når gjelder avbestillingsbeskyttelsen?

Avbestillingsbeskyttelsen gir deg rett til refusjon av reisens pris, bortsett fra kostanden for avbestillingsforsikringen samt et administrasjonsgebyr dersom:

 • Du selv, din nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) eller noen i ditt reisefølge blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død.
 • Du selv eller ditt reisefølge blir rammet av plutselige eller alvorlige hendelser som gjør det urimelig å kreve at reisen gjennomføres (f.eks. brann- eller vannskade på fast eiendom).
 • Du selv eller ditt reisefølge får endret tid for planlagt behandling, undersøkelse eller operasjon (varsel om endret tid må være mottatt senest 30 dager før avreise).
 • Du eller ditt reisefølge blir gravid etter bestillingstidspunktet og graviditeten, etter leges vurdering, gjør at reisen ikke kan gjennomføres.
 • Du eller ditt reisefølge blir oppsagt fra fast stilling (gjelder ikke for timeansatte, vikarer eller personer i prøvetid).
 • Du eller ditt reisefølge blir innkalt som jurymedlem, meddommer eller vitne i rettssak (varsel må være mottatt senest 14 dager før avreise).
 • Du eller ditt reisefølge blir skilt eller separert innenfor de siste 3 månedene før avreise. Det forutsettes at forsikrede og samboer har vært registrert på ulik adresse i Folkeregisteret innen disse 3 månedene, og at de hadde samme adresse i minst 12 måneder før samlivet opphører.
 • Du eller ditt reisefølge blir innkalt til militærtjeneste (varsel må være mottatt senest 14 dager før avreise).

Klikk her for vilkår og mer informasjon

Vilkår og informasjon:

 • Avbestillingsgrunnene må inntreffe etter at avbestillingsbeskyttelsen er tegnet. Forhold man var kjent med på forhånd gir ikke grunnlag for avbestilling etter disse regler.
 • Med reisefølge menes den eller de som står oppført i samme bestilling (samme bestillingsnummer) som forsikrede. Den i reisefølget som avbestiller reisen etter de vilkår som gir rett til fri avbestilling må ha tegnet avbestillingsbeskyttelse via Apollo for at reglene skal tre i kraft.
 • Reglene gjelder gjensidig for dem som har samme bestillingsnummer og har bestilt avbestillingsbeskyttelse gjennom Apollo. Er det noen i reisefølget som ikke har avbestillingsbeskyttelse gjennom Apollo, gjelder ikke reglene for avbestilling over hvis denne personen avbestiller reisen.
 • Dokumentasjon som beviser avbestillingsårsaken må fremlegges senest 1 måned etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløpet med fradrag av avbestillingsbeskyttelsen og et administrasjonsgebyr på 300,– pr. person. Ved flere personer på samme bestilling vil tilbakebetalingen skje til hovedbestiller.
 • Apollos avbestillingsbeskyttelse gjelder ikke for våre reiser med rutefly (fleksibel reiselengde), kun hotell, kun fly (rutefly) og cruise. For disse reisene kan Goudas avbestillingsforsikring tegnes. 
 • Har du egen avbestillingsforsikring i forsikringsselskap/kortselskap gjelder deres regelverk.
 • Les mer om avbestilling og endring, samt send inn skjema for avbestilling på grunn av sykdom her.
 • Les mer om avbestillingsbeskyttelse i Alminnelige vilkår for pakkereiser.