Alt om reisen – avbestillingsbeskyttelse

Endrings- og avbestillingsbeskyttelse – en ekstra trygghet

Er du usikker på om du tør å planlegge drømmeferien lenge i forveien? Kanskje skjer det noe uforutsett som gjør at du må endre planene dine? Vår utvidede endrings- og avbestillingsbeskyttelse sikrer deg økonomisk hvis du må avbestille reisen. Beskyttelsen har fordeler utover det som vanligvis er inkludert i reiseforsikringer eller forsikring via forskjellige betalingskort.

Med vår endrings- og avbestillingsbeskyttelse har du følgende inkludert:

Fri ombooking
Kommer det noe i veien på den datoen du har bestilt reise, kan du endre din reise kostnadsfritt så mange ganger du vil fram til 30 dager før avreise. Reisen kan imidlertid ikke endres til en rabattert reise på samme avreisedato og hotell, eller til en uspesifisert reise.

Navnendring
Vil du overlate reisen din til noen andre, kan du endre navn kostnadsfritt (gjelder ikke om reisen går med rutefly, f.eks. Emirates eller Qatar). Endringen kan skje frem til avreise så fremt det er teknisk mulig.

Avbestilling ved sykdom eller annen alvorlig hendelse.
Blir du eller noen i din nærmeste familie eller i ditt reisefølge alvorlig og akutt syk, får du pengene tilbake ved avbestilling. Gyldig legeerklæring må fremlegges innen 7 dager etter avbestilling. 
Du får også pengene tilbake om du eller noen i ditt reisefølge rammes av brann, innbrudd eller oversvømmelse. Dokumentasjon på hendelsen må fremlegges innen 7 dager.

Avbestilling ved oppsigelse
Du kan avbestille reisen og få pengene refundert om du er så uheldig å bli rammet av oppsigelse.

Bli boende-garanti
Hvis noen i ditt reisefølge må avbestille med gyldig dokumentasjon, får du og resten av reisefølget fortsatt bo i samme rom eller leilighet uten ekstra kostnad.*)

Åpent kjøp i 90 dager
Du har åpent kjøpt i 90 dager når reisen bestilles mer enn 180 dager før avreise. Du kan endre eller avbestille reisen gebyrfritt i denne perioden.

Ved avbestilling refunderes ikke endrings- eller avbestillingsbeskyttelsen.

*) Under forutsetning av at hotellet tillater at det bor færre antall personer i den samme rom-/leilighetskategori som er bestilt. Hvis dette ikke er mulig, forbeholder vi oss retten til å overføre den/de øvrige reisende til en annen rom-/leilighetskategori.

 • Endring uten kostnad frem til 30 dager før avreise.
 • Navnendring uten kostnad.
 • Avbestilling ved sykdom og oppsigelse.
 • Bli boende-garanti.
 • Full angrerett i tre måneder.

Se flere tilleggsprodukter. 

Kjøp endrings- og avbestillingsbeskyttelse

Endrings- og avbestillingsbeskyttelsen må tegnes samtidig som du bestiller reisen. Den kan ikke bestilles eller avbestilles i ettertid.

Pris per person

Reiser innenfor Europa (eksl. Kanariøyene):

 • Voksne:               395,-
 • Barn (2-11 år):     195,-

Kanariøyene, Madeira, De forente arabiske emirater, Qatar, Egypt:

 • Voksne:                 445,-
 • Barn (2-11 år):       295,-

Langdistanse (f.eks. Thailand, Bali m.fl.):

 • Voksne:                   635,-
 • Barn (2- 11 år):        395,-

 


Vilkår og regler

Regler og vilkår for Apollos avbestillings- og endringsbeskyttelse

1     Avtalen

1.1  Bestilling av avbestillings- og endringsbeskyttelse skal gjøres når du bestiller reisen eller senest ved innbetaling av depositum.
1.2  Betaling av avbestillings- og endringsbeskyttelsen må skje sammen med betaling av depositum.
1.3  Avtalen er bindende for partene når Apollo har bekreftet bestillingen og den reisende innen avtalt tid har betalt depositum for reisen.
1.4  Endringer i avtalen gjennom bruk av avbestillings- og endringsbeskyttelsen etter punkt 2 nedenfor kan kun gjøres av hovedbestiller av reisen.

2      Innholdet i beskyttelsen

2.1  Fri ombooking. Apollos avbestillings- og endringsbeskyttelse gir rett til å endre reisen så mange ganger man ønsker fram til 30 dager før avreise uten kostnad. Endringen må gjøres av hovedbestiller, og gjelder for hele reisefølget i bestillingen. Endring uten kostnad gjelder ikke ved endring til en rabattert reise på samme avreisedato og hotell, og man kan ikke endre til en kampanjepris eller til en uspesifisert reise. Endring gjelder ikke for rundreiser, cruise, kun fly, pakkereiser som må betales umiddelbart eller endring fra pakkereise til kun fly.
2.2  Navnendring. Kunden kan overlate sin reise til andre kostnadsfritt frem til avreise, under forutsetning av at dette er teknisk mulig for arrangøren og dens underleverandører. Endring kan ikke gjøres for reiser med rutefly (f.eks. Emirates og Qatar) – eksakt informasjon gis på forespørsel til Apollo.
2.3  Avbestilling. Apollos avbestillings- og endringsbeskyttelse, som må være tegnet av alle i reisefølget*), gir rett til fri avbestilling om reisen ikke kan gjennomføres som følge av:
2.3.1      Akutt sykdom/ulykke eller dødsfall hos den reisende, i den reisendes nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) eller i reisefølget. Gyldig legeerklæring må innsendes innen 7 dager etter avbestilling.
2.3.2      Brann, oversvømmelse eller innbrudd egen bolig/virksomhet. Dokumentasjon på hendelsen må innsendes innen 7 dager etter avbestilling.
2.3.3      Oppsigelse fra fast ansettelse. Gjelder ved oppsigelse som følge av nedbemanning/mangel på arbeid, og ikke ved kun varsel om dette. Gjelder ikke timeansatte, vikarer eller ansatte i prøvetid. Oppsigelsen må være i beskyttelsesperioden og senest tre måneder etter avreise. Erklæring fra arbeidsgiver må innsendes senest 7 dager etter avbestilling.
2.3.4      Ved fremvisning og godkjennelse av dokumentasjon etter pkt. 2.3.1, 2.3.2 og 2.3.3 refunderes reisens pris fratrukket prisen for avbestillings- og endringsbeskyttelsen samt et administrasjonsgebyr på kr 300 per person. Beløpet refunderes til hovedreisende.
*) Personer i reisefølget som ikke har tegnet avbestillings- og endringsbeskyttelse vil ikke omfattes av refusjon fra Apollo og må kontakte sitt forsikringselskap.
2.4  Bli-boende garanti. Reisende som har kjøpt avbestillings- og endringsbeskyttelse og skal dele rom/leilighet med annen/andre reisende som har avbestilt reisen etter pkt 2.3, har rett til å beholde samme innkvartering uten ytterligere kostnader. Samtlige berørte må ha tegnet Apollos avbestillings- og endringsbeskyttelse.
2.5  Åpent kjøp i 90 dager. Når alle i samme bestilling har kjøpt Apollos avbestillings- og endringsbeskyttelse, gis det åpent kjøp på bestilling i 90 dager når reisen er bestilt mer enn 180 dager før avreise. Åpent kjøp gjelder ikke ved endring til ny reise med nytt bestillingsnummer. For bestillinger foretatt mindre enn 180 dager før avreise gjelder åpent kjøp i henhold til reisevilkårene.  
2.6  Tilbakebetaling. Ved avbestilling etter vilkårene ovenfor refunderes det innbetalte beløpet fratrukket prisen for avbestillings- og endringsbeskyttelsen. Beløpet refunderes til hovedreisende.

3      Unntak

3.1  Avbestillings- og endringsbeskyttelsen gjelder ikke for følgende:

3.1.1      Sykdom/skade som er årsak til avbestillingen var kjent på bestillingstidspunktet.
3.1.2      Diagnose er ikke fastslått, selv om sykdommen/skaden har ført til symptomer eller er under utredning.
3.1.3      Psykiske problemer som ikke har ført til legeforeskrevet behandling hos psykolog eller psykiater eller sykehusinnleggelse.
3.1.4      Avbestillinger som gjøres etter avreisedato.

4      Hva må gjøres for å bruke beskyttelsen

Apollos avbestillings- og endringsbeskyttelse gjelder ikke for reiser med rutefly og cruise. For disse reisene kan Goudas avbestillingsforsikring tegnes.

Har du egen avbestillingsforsikring i forsikringsselskap/kortselskap gjelder deres regelverk.

Les mer om avbestillingsbeskyttelse i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Avbestilling og dokumentasjon

Blir du eller noen i din familie eller reisefølge syke, kan du med Apollos endrings- og avbestillingsbeskyttelse og en gyldig legeerklæring avbestille reisen og få pengene tilbake. Les vilkårene til venstre på siden.

Gå inn på Mitt Apollo reise eller kontakt oss på telefon 21 01 75 40 for å avbestille reisen. Senest innen 7 dager etter at reisen er avbestilt må du sende inn legeerklæring som inneholder følgende:

 • Navn på den personen legeerklæringen gjelder for
 • Legeerklæring som fraråder reise
 • Gyldig stempel og underskrift fra lege

Du laster opp din legeerklæring her:

Send inn legeerklæring

Avbestiller du reisen under andre vilkår enn sykdom, må du kontakte oss på 21 01 75 40 eller e-post: [email protected].