Vilkår kun flybilletter (rutefly og charter)

Apollo selger flybilletter både med charterfly og rutefly. Apollo er formidler av flybilletter og har ikke ansvar for mangler ved flyreisen. Flyselskapene er underlagt ulike internasjonale konvensjoner som regulerer passasjerenes rettigheter, spesielt Luftfartsloven, Montrealkonvensjonen og Warszawakonvensjon.

Kjøp av kun flybilletter er ikke omfattet av Pakkereiseloven eller Alminnelige vilkår for pakkereiser. Vilkårene nedenfor gjelder for kjøp av kun flybilletter (charterfly og rutefly).

1.       Avtalen

Vilkårene for kjøp av kun flybilletter regulerer avtalen mellom Apollo og kunden. Den som bestiller billettene – hovedbestiller – er bundet av avtalen når bestillingen er betalt iht. Apollos betalingsvilkår (se pkt. 3). Hovedbestiller aksepterer vilkårene på vegne av alle i reisefølget ved bestilling.

2.       Avtalen omfatter

Avtalen omfatter de tjenester og arrangementer som er avtalt mellom kunden og Apollo, og som fremgår av bekreftelsen/informasjonen under Min Reise. Videre er informasjon som oppgis i bestillingsdialogen en del av avtalen. Kunden er ansvarlig for å sette seg inn i all informasjon som kan ha betydning for bestillingen.

Ut- og hjemreise må foretas i overensstemmelse med billetten. Dersom du ikke sjekker inn og ikke er med flyet fra Norge, vil flyselskapet automatisk kansellere reisen og den/de reisende mister retten til hjemreisen. Ubenyttet del av reisen refunderes ikke, og hele reisen anses som avbestilt.

Reisen kan kun benyttes av de personer som står oppført på billetten. Verken utreisen eller hjemreisen kan overdras til andre.

Unntak: Har man bestilt flybillett med charterfly og har avtalt med Apollo på forhånd at utreisen ikke skal benyttes, vil man kunne benytte hjemreisen. Informasjon om dette må fremkomme på billetten.

3.       Pris og betaling

Prisen som er oppgitt inkluderer obligatoriske skatter og avgifter. Vær oppmerksom på at det i flere land må betales en flyplassavgift ved avreise som ikke er inkludert i billettprisen. Beløpet varierer mellom de ulike land, og betales direkte på flyplassen.

Innsjekket bagasje er ikke inkludert i billettprisen og må kjøpes ekstra ved bestilling. Er ikke bagasje forhåndskjøpt og betalt, må man normalt betales en høyere pris hvis man kjøper bagasje på flyplassen.

Mat er ikke ikke inkludert i billettprisen, med unntak for en del oversjøiske flyvninger. På charterfly kan man bestille mat om bord på forhånd samtidig som man bestiller billetten.

De fleste ruteflybilletter må betales umiddelbart ved bestilling. Bestilling kan ikke gjennomføres og bekreftes før betaling er gjort.

For charterflybilletter betales normalt et depositum (kr 2000 for reiser i Europa, og kr 4 000 for øvrige reiser) innen 8 dager etter bestilling. Restbeløpet forfaller til betaling 35 dager før avreise. Betalingsfristene fremkommer av bekreftelsen. Manglende betaling fører til at bestillingen blir kansellert.

4.       Kundens informasjon ved bestilling

Navn på alle som omfattes av bestillingen skal oppgis i bestillingsdialogen. Det er svært viktig at alle navn skrives slik de er skrevet i passet.

Videre skal hovedbestiller oppgi adresse, samt telefonnummer og e-postadresse som denne kan kontaktes på før og under oppholdet. Ev. endringer i kontaktinformasjon må meddeles Apollo umiddelbart.

Hovedbestiller er ansvarlig for at de øvrige i reisefølget er informert om all relevant informasjon for bestillingen, og har tilgang til dokumenter som gjelder denne. Videre er hovedbestillinger ansvarlig for at all informasjon som er oppgitt i bestillingen er korrekt. Uriktige eller ufullstendige opplysninger gir ikke grunnlag for kompensasjon eller erstatning.

Ev. endringer av bestillingen kan kun gjøres av hovedbestiller, og endringer av bestillingen foretatt av Apollo informeres til hovedbestiller som er ansvarlig for å formidle dette videre til de øvrige i reisefølget. Hovedbestiller er videre ansvarlig for betaling av bestillingen iht. betalingsbetingelsene.

Personer som bestiller må være over 18 år på bestillingstidspunktet. Ungdom under 18 år kan ikke bestille på apollo.no, men må ev. kontakte oss på telefon 21 01 75 40 for bestilling. Det må da foreligge en skriftlig tillatelse fra foreldre/foresatte som må sendes inn til Apollo. Fullmaktsskjema er tilgjengelig på apollo.no.

5.       Endring og avbestilling

Ruteflybilletter som er utstedt kan som regel ikke avbestilles eller endres. Ved avbestilling eller endring belastes et gebyr tilsvarende det gebyret som Apollo må betale til flyselskapet samt et administrasjonsgebyr på kr 750. Navnendring på ruteflybilletter er mulig på enkelte flyselskaper mot et gebyr, min. kr 500. Nærmere informasjon fås ved å kontakte oss på telefon 21 01 75 40 eller e-post: [email protected].

For charterflybilletter gjelder følgende regler:

Endring: For endring som gjøres innen 42 dager før avreise påløper et administrasjonsgebyr på kr 500 pr. person. Endringer senere enn 42 dager før avreise regnes som avbestilling og ny bestilling.

Avbestilling:

a) Ved avbestilling mer enn 42 dager før avreisedøgnet starter: Det innbetalte beløpet fratrukket et administrasjonsgebyr på kr 2 000 pr. person for reiser innenfor Europa, og til De forente arabiske emirater, og kr 4 000 for øvrige reiser utenfor Europa, refunderes. 

b) Ved avbestilling mellom 42 og 15 dager før avreisedøgnet starter: Det innbetalte beløpet minus depositum refunderes. Ev. avbestillingsbeskyttelse refunderes ikke.

c) Ved avbestilling når det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter, eller ved utelatt fremmøte: Det gis ingen refusjon ut over ev. offentlige avgifter som ikke påløper.

6.       Endring i flytider, flyselskap, kansellering av flyvninger m.m.

Informasjon om endring i flytider, kansellering av flyvninger m.m. sendes alltid til den e-postadressen som er oppgitt i bestillingen. For endringer som inntreffer etter utreise vil informasjon sendes både på e-post adressen og til det mobilnummer som er oppgitt bestillingen. Det er derfor viktig at hovedbestiller er tilgjengelig på det mobilnummer som er oppgitt også under reisen.

Den reisende er ansvarlig for å påse at det alltid benyttes seneste versjon av billett for reisen. For reiser med charterfly er billetten tilgjengelig under Min reise fra ca. 2 uker før avreise.

Flere ruteflyselskap opererer med såkalt «code sharing», dvs. at to eller flere flyselskaper deler samme flyvning. Et sete kan kjøpes av et flyselskap på en flyvning som drives av et annet flyselskap under et annet flynummer eller flykode. Produkter og tjenester som tilbys kan avvike mellom selskapene. Opplysninger om opererende flyselskap oppgis ved bestilling av reisen og på bekreftelsen og billetten, ev. på et senere tidspunkt så langt dette er mulig. En slik endring anses ikke som en vesentlig mangel og gir ikke grunnlag for erstatning eller avbestilling uten gebyr.

7.       Reklamasjoner

Reklamasjoner skal fremsettes uten ugrunnet opphold. Ved forsinkelser, kansellering og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EU-forordning 261/04, og eventuelle krav etter denne forordning skal rettes mot transportøren (flyselskapet).

8.      Bagasje om bord på flyet

Det er ikke tillatt å sjekke inn verdisaker som for eksempel elektronisk utstyr, kameraer, datamaskiner, smykker, kontanter etc. Av sikkerhetsmessige grunner er det forbudt å medføre farlig gods om bord eller i innsjekket bagasje. Det som klassifiseres som farlig gods er for eksempel våpen av ulike slag, komprimert gass, etsende og brennbare stoffer, maling, fyrverkeri samt gift og andre stoffer som inneholder bakterier eller virus. Les mer om farlig gods, forbudte gjenstander og øvrige bagasjeregler under flyinformasjon på respektive flyselskaps hjemmeside.

9.      Håndtering av personopplysninger

DER Touristik Nordic AB, org.nr 556306-1653, (Apollo) ivaretar personvernet ditt. Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til Apollo. Du kan lese mer om våre retningslinjer for personvern og vår personvernerklæring her