Vilkår kun flybilletter (rutefly og charter)

Apollo selger flybilletter både med charterfly og rutefly. Apollo er formidler av flybilletter og har ikke ansvar for mangler ved flyreisen. Flyselskapene er underlagt ulike internasjonale konvensjoner som regulerer passasjerenes rettigheter, spesielt Luftfartsloven, Montrealkonvensjonen og Warszawakonvensjon.

Kjøp av kun flybilletter er ikke omfattet av Pakkereiseloven eller Alminnelige vilkår for pakkereiser. Vilkårene nedenfor gjelder for kjøp av kun flybilletter (charterfly og rutefly).

1.       Avtalen

Vilkårene for kjøp av kun flybilletter regulerer avtalen mellom Apollo og kunden. Den som bestiller billettene – hovedbestiller – er bundet av avtalen når bestillingen er betalt iht. Apollos betalingsvilkår (se pkt. 3). Hovedbestiller aksepterer vilkårene på vegne av alle i reisefølget ved bestilling.

2.       Avtalen omfatter

Avtalen omfatter de tjenester og arrangementer som er avtalt mellom kunden og Apollo, og som fremgår av bekreftelsen/informasjonen under Mitt Apollo eller i bekreftelse mottatt på e-post. Videre er informasjon som oppgis i bestillingsdialogen en del av avtalen. Kunden er ansvarlig for å sette seg inn i all informasjon som kan ha betydning for bestillingen.

Ut- og hjemreise må foretas i overensstemmelse med billetten. Dersom du ikke sjekker inn og ikke er med flyet fra Norge, vil flyselskapet automatisk kansellere reisen og den/de reisende mister retten til hjemreisen. Ubenyttet del av reisen refunderes ikke, og hele reisen anses som avbestilt.

Reisen kan kun benyttes av de personer som står oppført på billetten. Verken utreisen eller hjemreisen kan overdras til andre.

Unntak: Har man bestilt flybillett med charterfly og har avtalt med Apollo på forhånd at utreisen ikke skal benyttes, vil man kunne benytte hjemreisen. Informasjon om dette må fremkomme på billetten. Ubenyttet del av reisen gir ikke rett til refusjon.

3.       Pris og billettyper

Prisen som er oppgitt inkluderer obligatoriske skatter og avgifter. Vær oppmerksom på at det i flere land må betales en flyplassavgift ved avreise som ikke er inkludert i billettprisen. Beløpet varierer mellom de ulike land, og betales direkte på flyplassen.

Rutefly:

Håndbagasje: Inkludert. Regelverk varierer mellom flyselskapene.
Innsjekket bagasje: Mot tillegg (kjøpes ved bestilling). Regelverk varierer mellom flyselskapene.
Mat om bord: Ikke inkludert (kan ev. forhåndskjøpes direkte hos enkelte flyselskaper). Unntak: Noen oversjøiske flyvninger har mat inkludert.
Se øvrige regler for endring og avbestilling under punkt. 6.

Charterfly:

Billettype «Flybillett»:

Håndbagasje: Inkludert.
Innsjekket bagasje: Mot tillegg (kjøpes ved bestilling).
Mat om bord: Mot tillegg (kjøpes ved bestilling).
Refusjon: Full refusjon innen 24 timer etter bestilling.
Ombooking: Ikke tillatt.
Avbestilling: Ikke tillatt.
Navnendring: Mot tillegg på kr 500.

Billettype «Flybillett Flex»:

Flybillett Flex kan kjøpes ved bestilling mot tillegg kr 400 pr. person pr. vei.

Håndbagasje: Inkludert
Innsjekket bagasje: Mot tillegg (kjøpes ved bestilling)
Mat om bord: Mot tillegg (kjøpes ved bestilling)
Refusjon: Full refusjon innen 24 timer etter bestilling.
Ombooking: Inntil 14 dager før avreise. Ev. prisdifferanse må betales.
Avbestilling: Inntil 30 dager før avreise. Ev. tillegg refunderes ikke. Avbestilling senere enn 30 dager før avreise: Ingen refusjon.
Navnendring: Gebyrfritt inntil 24 timer før avreise.

4.        Betaling

Kun flybilletter må betales umiddelbart ved bestilling.

5.       Kundens informasjon ved bestilling

Navn på alle som omfattes av bestillingen skal oppgis i bestillingsdialogen. Det er svært viktig at alle navn skrives slik de er skrevet i passet.

Videre skal hovedbestiller oppgi adresse, samt telefonnummer og e-postadresse som denne kan kontaktes på før og under oppholdet. Ev. endringer i kontaktinformasjon må meddeles Apollo umiddelbart.

Hovedbestiller er ansvarlig for at de øvrige i reisefølget er informert om all relevant informasjon for bestillingen, og har tilgang til dokumenter som gjelder denne. Videre er hovedbestillinger ansvarlig for at all informasjon som er oppgitt i bestillingen er korrekt. Uriktige eller ufullstendige opplysninger (inkl. feilstavet navn) gir ikke grunnlag for kompensasjon eller erstatning.

Ev. endringer av bestillingen kan kun gjøres av hovedbestiller, og endringer av bestillingen foretatt av Apollo informeres til hovedbestiller på det telefonummer og/eller e-post adresse som er er oppgitt i bestillingen, og denne er ansvarlig for å formidle dette videre til de øvrige i reisefølget. Hovedbestiller er videre ansvarlig for betaling av bestillingen iht. betalingsbetingelsene.

Personer som bestiller må være over 18 år på bestillingstidspunktet.

6.       Endring og avbestilling

Rutefly:

Ruteflybilletter som er utstedt kan som regel ikke avbestilles eller endres. Ved avbestilling eller endring belastes et gebyr tilsvarende det gebyret som Apollo må betale til flyselskapet samt et administrasjonsgebyr på kr 750. Navnendring på ruteflybilletter er mulig på enkelte flyselskaper mot et gebyr, min. kr 500. Nærmere informasjon fås ved å kontakte oss på telefon 21 01 75 40 eller e-post: [email protected].

Charterfly:

«Flybillett»

Refusjon: Full refusjon innen 24 timer etter bestilling.
Ombooking: Ikke tillatt.
Avbestilling: Ikke tillatt.
Navnendring: Mot tillegg på kr 500.

«Flybillett Flex»

Refusjon: Full refusjon innen 24 timer etter bestilling.
Ombooking: Inntil 14 dager før avreise. Ev. prisdifferanse må betales.
Avbestilling: Inntil 30 dager før avreise. Ev. tillegg (inkl. tillegg for Flex) refunderes ikke. Avbestilling senere enn 30 dager før avreise: Ingen refusjon.
Navnendring: Gebyrfritt inntil 24 dager før avreise.

Dersom man ikke møter frem til riktig tid og blir nektet innsjekking, eller av andre grunner ikke får sjekket inn, vil hele eller deler av flybilletten ikke bli refundert.

Apollos avbestillingsbeskyttelse kan ikke tegnes ved kjøp av Kun fly (rutefly og charter). Har du ikke avbestillingsforsikring via din reiseforsikring eller via kjøp med kredittkort, anbefaler vi at du kjøper avbestillingsforsikring hos vår samarbeidspartner Gouda.

6.       Endring i flytider, flyselskap, kansellering av flyvninger m.m.

Informasjon om endring i flytider, kansellering av flyvninger m.m. sendes alltid til den e-postadressen som er oppgitt i bestillingen. For endringer som inntreffer etter utreise vil informasjon sendes både på e-post adressen og til det mobilnummer som er oppgitt bestillingen. Det er derfor viktig at hovedbestiller er tilgjengelig på det mobilnummer som er oppgitt også under reisen.

Den reisende er ansvarlig for å påse at det alltid benyttes seneste versjon av billett for reisen. For reiser med charterfly er billetten tilgjengelig under Mitt Apollo fra ca. 2 uker før avreise.

Flere ruteflyselskap opererer med såkalt «code sharing», dvs. at to eller flere flyselskaper deler samme flyvning. Et sete kan kjøpes av et flyselskap på en flyvning som drives av et annet flyselskap under et annet flynummer eller flykode. Produkter og tjenester som tilbys kan avvike mellom selskapene. Opplysninger om opererende flyselskap oppgis ved bestilling av reisen og på bekreftelsen og billetten, ev. på et senere tidspunkt så langt dette er mulig. En slik endring anses ikke som en vesentlig mangel og gir ikke grunnlag for erstatning eller avbestilling uten gebyr.

7.       Reklamasjoner

Reklamasjoner skal fremsettes uten ugrunnet opphold. Ved forsinkelser, kansellering og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EU-forordning 261/04, og eventuelle krav etter denne forordning skal rettes mot transportøren (flyselskapet).

8.      Bagasje om bord på flyet

Det er ikke tillatt å sjekke inn verdisaker som for eksempel elektronisk utstyr, kameraer, datamaskiner, smykker, kontanter etc. Av sikkerhetsmessige grunner er det forbudt å medføre farlig gods om bord eller i innsjekket bagasje. Det som klassifiseres som farlig gods er for eksempel våpen av ulike slag, komprimert gass, etsende og brennbare stoffer, maling, fyrverkeri samt gift og andre stoffer som inneholder bakterier eller virus. Les mer om farlig gods, forbudte gjenstander og øvrige bagasjeregler under flyinformasjon på respektive flyselskaps hjemmeside.

9.      Håndtering av personopplysninger

DER Touristik Nordic AB, org.nr 556306-1653, (Apollo) ivaretar personvernet ditt. Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til Apollo. Du kan lese mer om våre retningslinjer for personvern og vår personvernerklæring her