Vilkår for utflukter

Utflukter kan bestilles/kjøpes via Apollos nettsider, reiseappen eller direkte på reisemålet. 

Apollo er et skandinavisk selskap og utflukter kan derfor ledes av reiseledere fra Sverige, Norge, Danmark eller Finland. På visse reisemål og under visse perioder, som f.eks i lavsesong, ledes utfluktene ofte av engelsktalende reiseledere. Det forekommer også utflukter uten reiseleder.

Priser og betaling

Prisen for en utflukt kan variere i løpet av en sesong og det kan forekomme kampanjepriser i utvalgte perioder på utvalgte utflukter.

Den aktuelle prisen for den utvalgte utflukten oppgis ved bestilling. På de fleste av Apollos utflukter medfølger barn under 2 år kostnadsfritt og barn mellom 2 og 11 år tilbys rabattert pris. Lokale avvik kan forekomme og vil informeres om ved bestilling.

Utflukter som bestilles via nettsidene eller Apollos reiseapp betales med bankkort/kredittkort (American Express eller Diners godtas ikke) i norske kroner eller euro. Valutaen bestemmes etter hvilken nordisk nettside eller reiseapp bestillingen er gjort på. 

På reisemålet kan betaling skje med bankkort/kredittkort i norske kroner eller euro. Betaling med kontanter kan ikke gjøres.

Avbestilling

Ønsker du å avbestille en utflukt, må dette gjøres senest 24 timer før utfluktens avgang for at du skal få tilbakebetalt hele beløpet.

Ved avbestilling på grunn av sykdom må avbestilling gjøres innen utfluktens avgang, og sykdommen må bekreftes med legeerklæring for at du skal få refundert hele beløpet. Avbestilling må gjøres til Apollos personale på reisemålet så snart sykdommen inntreffer, og legeerklæring må leveres innen 36 timer etter avbestilling. Blir en i reisefølget syk og man ønsker å avbestille for hele reisefølget, ber vi deg kontakte Apollos personale på reisemålet for nøyaktig informasjon om regler for refusjon.

Endrede eller innstilte utflukter

Tid og sted for opphenting kan av og til endres etter at utflukten er bestilt. Ny tid og sted vil du få beskjed om enten via sms eller oppringing til det mobilnummeret som er oppgitt ved bestilling. 

Vi tar forbehold om at vi i løpet av sesongen kan endre eller innstille utflukter eller endre utfluktsdag på grunn av for få påmeldte. Værforhold, lokale restriksjoner og andre forhold som vi ikke har herredømme over kan gjøre at vi må endre reiseruter og tider, eller at utflukter må innstilles. 

Skulle en utflukt innstilles vil dette informeres om så raskt som mulig enten via sms eller oppringning til det mobilnummeret som er oppgitt ved bestilling, og det innbetalte beløpet refunderes. Eventuelle kostnader ut over selve utfluktsprisen som påløper ved at vi må innstille en utflukt dekkes ikke av Apollo.

Ettersom endringer og innstilte utflukter informeres om via sms eller telefonoppringning er det svært viktig at man er tilgjengelig på mobilnummeret som er oppgitt ved bestilling under reisen. 

Refusjon

Refusjon av en avbestilt eller innstilt utflukt gjøres på samme måte som utflukten er betalt og i den valuta som betalingen er gjort i. Ved refusjon til bankkort/kredittkort kan det ta opptil 14 dager fra avbestillingen er foretatt til pengene er godskrevet kortet. 

Skulle fly eller hotell bli endret iht. til din opprinnelige bestilling til reisemålet slik at du ikke kan være med på utflukten, blir utfluktsprisen tilbakebetalt om vi ikke kan tilby en tilsvarende utflukt.