Vilkår fotballreiser

Særskilte vilkår for bestilling av fotballreiser

I tillegg til Alminnelige vilkår for pakkereiser med rutefly gjelder vilkårene nedenfor spesielt for fotballreiser og bestilling av fotballbilletter.

Fotballreiser inkluderer fotballbilletter som normalt ikke kan avbestilles eller endres.  Har du tegnet en avbestillingsforsikring som dekker for kostnader ved avbestilling pga. sykdom eller andre uforutsette hendelser, gjør vi oppmerksom på at denne ikke dekker kostnadene for fotballbilletter. Siden kampdatoer er foreløpige kan tidspunkt og dag endres. Du må derfor være på plass fredag til mandag for helgekamper, og fra tirsdag til fredag for midtukekamper. Kampene kan flyttes på svært kort varsel.

Ved kjøp av fotballreiser må den reisende ankomme reisemålet senest dagen før kampen har avspark og reise hjem tidligst dagen etter kampen.

Hvis kampdato endres etter at reisen er påbegynt, gjelder opprinnelig fotballbillett til den nye kampdatoen.

Blir kampen flyttet til en dato som ligger utenfor pakkereisens datoer, dvs. før bestilt utreise eller etter bestilt hjemreise, tilbakebetales kostnaden for fotballbilletter (alternativt vil den reisende, om mulig, bli tilbudet en annen fotballkamp i perioden). Kostnader for fly og hotell kan normalt ikke avbestilles uten at det påløper kostnader. Dette vil variere for hvert flyselskap og hotell, og den reisende må selv dekke disse kostnadene. Ønsker den reisende å endre reisen pga. endret kampdato, må den reisende selv dekke de endringsgebyrer som ev. påløper for fly og hotell.

Fotballbilletter er et verdidokument. Blir en kamp flyttet eller innstilt, må originalbilletter returneres til Apollo for at disse skal bli refundert.

Når du bestiller, velger du hvilken seksjon på stadion du ønsker å sitte i. Det er ikke mulig å velge en spesifikk plass. Vi garanterer at man får sitte minst to og to sammen (ved siden av hverandre, diagonalt eller foran/bak). Så langt det er mulig, forsøker vi også at alle i følget får sitte sammen, men det kan ikke garanteres. Dette gjelder også om en eller flere av de reisende er barn.

Den reisende er selv ansvarlig for å sette seg inn i det regelverk som gjelder i forbindelse med fotballkampen. Dette innebærer blant annet at Apollo ikke tilbakebetaler for fotballbilletter og andre kostnader om kunder har blitt bortvist fra stadion på grunn av upassende oppførsel, feil supporterklær/-effekter på bortelagets tribuneseksjon eller fremvisning av feil legitimasjon eller mangel på legitimasjon ved inngangen.