Reisevilkår

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. 

Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt. 

Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på arrangørens konto 2 dager etter forfall, kan arrangøren heve avalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.

Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Arrangøren skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelig opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på.  

Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalle tidligere enn 35 dager.

Depositum skal innbetales senest 8 virkedager etter bestilling.
Fleksible pakkereiser, kun ruteflybilletter og kun hotell betales samtidig med bestilling.
Hovedreisende er den som reserverer reisen og inngår avtalen med Apollo, og er ansvarlig for bestilling, betaling og eventuelle endringer av bestillingen. Navnet på hovedreisende står oppført i adressefeltet på bekreftelse/billett. Endringer ifbm. reisen må gjøres av hovedreisende. Ev. tilbakebetaling ved hel eller delvis avbestilling av reisen gjøres til det kort som reisen ble betalt med. Hovedreisende er selv ansvarlig for å være tilgjengelig for viktige beskjeder (f.eks. tidendringer) på adressen og mobilnummeret som er oppgitt til Apollo.

All betaling skjer direkte til Apollo iht. de betalingsfrister som gjelder.

Fotballreiser

For Apollos fotballreiser gjelder spesielle vilkår. Les vilkårene her.

Utflukter

For Apollos utflukter gjelder spesielle vilkår. Les vilkårene her.