informasjon om flyforsinkelser

 

Flyforsinkelser

Forsinkelser kan oppstå og kan skyldes tekniske feil, værforhold eller opphopning av trafikken i luften. Eventuell tilslutning må derfor bestilles med gode marginer. Vi anbefaler en tidsmargin på min. 3-4 timer hvis du har egen tilslutning til/fra avreise-/ankomstflyplass i Norge (med fly, tog o.l). Tilslutningsbillettene bør også være mulig å endre, ev. mot et gebyr. Ekstra utgifter til tilslutning ved for sen ankomst dekkes normalt ikke.

Ved forsinkelser må du forholde deg til den informasjonen som gis av flyselskapet eller flyselskapets representant. På grunn av ulike bestemmelser har våre representanter ikke adgang til transittområdene på flyplassene. De reisende må derfor regne med å forholde seg til den informasjonen som gis av flyselskapets representant.

Forsinkelser på utreisen

Ved kjøp av pakkereise har du krav på kompensasjon dersom forsinkelsen på utreisen er over:
- 6 timer for reiser under 5 døgn
- 8 timer for reiser mellom 5 og 8 døgn
- 12 timer for reiser over 8 døgn

Skyldes forsinkelsen tiltak fra luftfartsmyndighetene, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke har innvirkning på, fordobles fristene (jfr. Alminnelige vilkår for pakkereiser pkt. 8.2f). Dersom du har krav på kompensasjon utbetales en dagsandel av reisens pris fratrukket forsikringer, rabatter og eventuelle tilleggsytelser. Berettiget kompensasjon sendes ut automatisk sammen med et forsinkelsesbevis. Ved forsinkelser som ikke berettiger til kompensasjon kan forsinkelsesbevis lastes opp på apollo.no (se nedenfor).

NB! Ved kjøp av "kun flyreise" har du ikke krav på ovenstående kompensasjon som kun gjelder for pakkereiser.

Forsinkelser på hjemreisen

Ved forsinkelser på hjemreisen må den reisende selv vanligvis dekke eventuelle utgifter hvis man kommer for sent til fly, tog- eller bussforbindelser, til hotellovernatting o.l., med mindre forsinkelsen anses som en mangel i henhold til reisevilkårene. Man kan imidlertid søke om å få dekket disse utleggene via sin reiseforsikring. Ved lengre forsinkelser på hjemreisen sendes det ut et forsinkelsesbevis for bruk til forsikringsselskapet. Ved kortere forsinkelser kan forsinkelsesbevis lastes opp på apollo.no (se nedenfor).

Rettigheter etter EU-forordning 261/2004

Forsinkelser på 2, 3 eller 4 timer og mer (avhengig av om det er innenfor eller utenfor EU, og flyavstand) gir flypassasjerene rettigheter i henhold til EU-forordning  261/2004 som følger:

  • Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden. NB! Dette gis kun så lenge det ikke forsinker flyet ytterligere. (Gjelder ikke for barn under 2 år).
  • Hotellinnkvartering der dette anses som nødvendig. Dette avgjøres i hvert enkelte tilfelle, og informasjon blir gitt på flyplassen.
  • 2 telefonsamtaler, normalt maks. 2 min., 2 faks eller 2 mail.

De ovennevnte rettighetene gjelder for:

1. Alle flyvninger med avstand opp til 1500 km etter to timer
2. Alle flyvninger innenfor EU med avstand mer enn 1500 km etter tre timer
3. Alle flyvninger utenfor EU med avstand 1500-3500 km etter tre timer
4. Alle flyvninger utenfor EU med avstand mer enn 3500 km etter fire timer

Rett til å trekke seg fra reisen ved forsinkelser

Etter EU-forordning 261/2004 har den reisende rett til å trekke seg fra reisen hvis forsinkelsen er på mer enn 5 timer fra fastsatt avgangstid. I slike tilfeller refunderes kostnaden for flyreisen, men ikke den øvrige delen av pakkereisen (hotell, transport m.m.) dersom du har kjøpt en pakkereise. Eksakt beløp for refusjon oppgis av Apollo. Vær spesielt oppmerksom på at innsjekket bagasje er sikkerhetsklarert for flyvningen. Hvis flyselskapet ikke har mulighet til å hente den ut fra flyet, vil den bli ettersendt.

Forsinkelsesbevis

04.01.2020 SK7366 Gran Canaria - Bergen Åpne og last ned
07.12.2019 SK7317 Trondheim - Gran Canaria Åpne og last ned
07.12.2019 SK7318 Gran Canaria - Trondheim Åpne og last ned
07.12.2019 SK7365 Bergen - Gran Canaria Åpne og last ned
07.12.2019 SK7366 Gran Canaria - Bergen Åpne og last ned
07.12.2019 SK7409 Stavanger - Gran Canaria Åpne og last ned
07.12.2019 SK7410 Gran Canaria - Stavanger Åpne og last ned
07.12.2019 SK7411 Oslo - Lanzarote Åpne og last ned
07.12.2019 SK7412 Lanzarote - Oslo Åpne og last ned
07.12.2019 SK7413 Ålesund - Gran Canaria Åpne og last ned
07.12.2019 SK7414 Gran Canaria - Ålesund Åpne og last ned
07.12.2019 SK7417 Kristiansand - Gran Canaria Åpne og last ned
07.12.2019 SK7418 Gran Canaria - Kristiansand Åpne og last ned
07.12.2019 SK7472 Gran Canaria - Oslo Åpne og last ned
02.10.2019 NVR646 Split - Oslo Åpne og last ned