Informasjon om flyforsinkelser

Forsinkelser kan oppstå og kan skyldes tekniske feil, værforhold eller opphopning av trafikken i luften. Ved en eventuell flyforsinkelser gjør Apollo og flyselskapet alt for å redusere konsekvensene av forsinkelsen. På denne siden finner du alt om aktuelle forsinkelser av lengre varighet (mer enn 3 timer), regler for kompensasjon, forsinkelsesbevis og ofte stilte spørsmål. 

Aktuell flyforsinkelse

Her finner du informasjon i forbindelse med flyforsinkelser. Avhengig av om du reiser med charterfly eller med rutefly vil du holdes oppdatert om forsinkelsen på ulike måte.

Reiser du med charterfly?

Reiser du med charterfly, og ditt fly er forsinket på utreisen, vil vi fortløpende informere deg om flyforsinkelsen på sms. Det er derfor viktig at det er korrekt mobilnummer som fremgår av din bestilling og billett. Er flyet ditt forsinket på hjemreisen, har vi reiseledere som løpende vil holde deg oppdatert på flyplassen eller via sms.

Reiser du med rutefly?

Reiser du med rutefly til et reisemål uten Apollo-personal, vil du motta informasjon om flyforsinkelsen direkte fra flyselskapet. Flyselskapets representant vil holde deg oppdatert, samt at du kan finne informasjon på flyplassens hjemmeside.

 

 

Kompensasjon ved flyforsinkelse

Rettigheter etter Lov om pakkereiser


Forsinkelser på utreisen

Ved kjøp av en pakkereise kan du ha krav på kompensasjon dersom flyet er forsinket på utreisen, i henhold til Alminnelige vilkår for pakkereiser. Nedenfor ser du hva du kan ha rett til i kompensasjon. Vær oppmerksom på at kompensasjon gjelder for pakkereiser. Har du kjøpt kun flyreise har du ikke rett til kompensasjon.

Reiselengde

Lengde på forsinkelsen

 

Kompensasjon  
1-4 døgn Under 6 timer

Ingen

 

 
1-4 døgn Over 6 timer

1 dagsandel *

 

 
5-8 døgn Under 8 timer Ingen  
5-8 døgn Over 8 timer 1 dagsandel *  
Over 8 døgn Under 12 timer Ingen  
Over 8 døgn Mer enn 12 timer 1 dagsandel *  

 

* Beløpet beregnes av reisens pris, med fratrekk for forsikringer og eventuelle tilleggsytelser. 1 dagsandel motsvarer 1/7 del (for 7 overnattinger) og 1/14 del (for 14 overnattinger).


Skyldes forsinkelsen tiltak fra luftfartsmyndighetene, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke har innvirkning på, fordobles fristene over (jfr. Alminnelige vilkår for pakkereiser pkt. 8.2f). Dersom du har krav på kompensasjon utbetales en dagsandel av reisens pris fratrukket forsikringer, rabatter og eventuelle tilleggsytelser. Berettiget kompensasjon sendes ut automatisk sammen med et forsinkelsesbevis. Ved forsinkelser som ikke berettiger til kompensasjon kan forsinkelsesbevis lastes opp på apollo.no (se nedenfor).

Forsinkelser på hjemreisen

Ved forsinkelser på hjemreisen må den reisende selv vanligvis dekke eventuelle utgifter hvis man kommer for sent til fly, tog- eller bussforbindelser, til hotellovernatting o.l., med mindre forsinkelsen anses som en mangel i henhold til reisevilkårene. Man kan imidlertid søke om å få dekket disse utleggene via sin reiseforsikring. Ved lengre forsinkelser på hjemreisen sendes det ut et forsinkelsesbevis for bruk til forsikringsselskapet. Ved kortere forsinkelser kan forsinkelsesbevis lastes opp på apollo.no (se nedenfor).


Rettigheter etter EU-forordning 261/2004

Forsinkelser på 2, 3 eller 4 timer og mer (avhengig av om det er innenfor eller utenfor EU, og flyavstand) gir flypassasjerene rettigheter i henhold til EU-forordning  261/2004 som følger:

  • Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden. NB! Dette gis kun så lenge det ikke forsinker flyet ytterligere. (Gjelder ikke for barn under 2 år).
  • Hotellinnkvartering der dette anses som nødvendig. Dette avgjøres i hvert enkelte tilfelle, og informasjon blir gitt på flyplassen.
  • 2 telefonsamtaler, normalt maks. 2 min., 2 faks eller 2 mail.

De ovennevnte rettighetene gjelder for:

1. Alle flyvninger med avstand opp til 1500 km etter to timer
2. Alle flyvninger innenfor EU med avstand mer enn 1500 km etter tre timer
3. Alle flyvninger utenfor EU med avstand 1500-3500 km etter tre timer
4. Alle flyvninger utenfor EU med avstand mer enn 3500 km etter fire timer

Blir din flyvning forsinket, kan du kreve kompensasjon i henhold til EU-forordning 261/04. Du må oppfylle følgende kriterier:

  • Flyreisen startet fra en flyplass innen EU.
  • Flyreisen ankom en flyplass innen EU med et EU-registrert flyselskap. Alternativt en flyplass utenfor EU, men med et EU-registrert flyselskap.
  • Du må ha vært om bord på den aktuelle flyvningen.
  • Gjelder om flyet ankom mer enn 3 timer for sent til reisemålet.
  • Forordningen gjelder ikke om forsinkelsen skyldtes uforutsette hendelser som dårlig vær, streik, uforutsette sikkerhetstiltak o.l.

Eventuelle krav etter EU-forordningen skal rettes til det transporterende flyselskap. Flyselskapet kan trekke eventuell erstatning som allerede er utbetalt etter Lov om pakkereiser.

Etter EU-forordning 261/2004 har den reisende rett til å trekke seg fra reisen hvis forsinkelsen er på mer enn 5 timer fra fastsatt avgangstid. I slike tilfeller refunderes kostnaden for flyreisen, men ikke den øvrige delen av pakkereisen (hotell, transport m.m.) dersom du har kjøpt en pakkereise. Eksakt beløp for refusjon oppgis av Apollo. Vær spesielt oppmerksom på at innsjekket bagasje er sikkerhetsklarert for flyvningen. Hvis flyselskapet ikke har mulighet til å hente den ut fra flyet, vil den bli ettersendt.

Forsinkelsesbevis

23.12.2023 SK7365 Bergen-Gran Canaria  Åpne og last ned
23.12.2023 SK7366 Gran Canaria - Bergen Åpne og last ned
11.02.2024 SK7408 Tenerife Syd - Oslo Åpne og last ned
02.03.2024 SK7471 Oslo - Gran Canaria Åpne og last ned
02.03.2024 SK7472 Gran Canaria - Oslo Åpne og last ned
09.03.2024 SK7410 Gran Canaria - Stavanger

Åpne og last ned

16.03.2024 SK7471 Oslo - Gran Canaria

Åpne og last ned

16.03.2024 SK7472 Gran Canaria - Oslo

Åpne og last ned

16.03.2024 SK7485 Oslo - Sharm El Sheikh

Åpne og last ned

23.03.2024 SK7472 Gran Canaria - Oslo

Åpne og last ned

24.03.2024 SK7405 Oslo - Madeira

Åpne og last ned

24.03.2024 SK7406 Madeira - Oslo

Åpne og last ned

Spørsmål og svar

Ingen flyselskaper kan unngå flyforsinkelser. Forsinkelser kan oppstå som følge av en rekke ulike faktorer som trengsel i luftkommet, tekniske problemer, dårlig vær m.m. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Tilslutningsbilletter

Forsinkelser kan oppstå og kan skyldes tekniske feil, værforhold eller opphopning av trafikken i luften. Eventuell tilslutning må derfor bestilles med gode marginer. Vi anbefaler en tidsmargin på min. 3-4 timer hvis du har egen tilslutning til/fra avreise-/ankomstflyplass i Norge (med fly, tog o.l). Tilslutningsbillettene bør også være mulig å endre, ev. mot et gebyr. Ekstra utgifter til tilslutning ved for sen ankomst dekkes normalt ikke.

Informasjon om forsinkelser

Under fanen ”Aktuelle forsinkelser” kan du lese mer om hvordan du får informasjon i forbindelse med flyforsinkelser.

Kompensasjon ved en flyforsinkelse

Under fliken "Kompensasjon ved flyforsinkelser" finner du all informasjon om hvilke rettigheter du har når flyet ditt er forsinket.

Får jeg hotellrom ved flyforsinkelser?

Avhengig av hvor lang forsinkelsen er, kan det bli kortere eller lengre opphold på hotell. Du vil motta informasjon hvis dette er aktuelt.

Hvorfor får jeg ikke mer informasjon?

Det kan være mange faktorer som påvirker en flyforsinkelse. Der er det vanskelig å informere om nøyaktige tidspunkter. Under en flyforsinkelse jobbes det intenst med mange forskjellige løsninger og alternativer, noe som gjør det vanskelig å gi korrekt og rask informasjon før alt er klart. Vi og flyselskapene gjør vårt ytterste for fortløpende å kunne gi informasjon og oppdatering.