Fakta – Vlychada

Mat og drikke:

En toretters middag uten drikke koster ca. 200 kroner pr. person. I Fira og Oia er prisene gjennomgående noe høyere.

Transport t/r hotell:

Fra Santorinis flyplass til våre hotell i Vlychada tar det ca. 30-40 minutter. Transporten foregår vanligvis uten reiseledere fra Apollo.

Strender:

Svart lavastrand.