Fakta – Vlychada

Transport t/r hotell:

Fra Santorinis flyplass til våre hotell i Vlychada tar det cirka 30-40 minutter. Transporten foregår vanligvis uten reiseleder fra Apollo.

Strender:

Svart lavastrand.