Viktig om innreise for alle under 18 år

Bilde av: Pass

Ved innreise til Albania kan de lokale myndighetene i en del tilfeller kreve dokumentasjon når du reiser med barn under 18 år. 

Barn som reiser med foreldre som har forskjellige etternavn og der barnet kun har ett av etternavnene.

I dette tilfellet må dere medbringe en attest som viser foreldreansvaret.

 

Barn som reiser med kun en av foreldrene.
Ved felles foreldreansvar må den forelder som ikke er med på reisen bekrefte at barnet kan reise med den andre forelder. Har du eneansvaret for barnet, må du medbringe en attest som viser foreldreansvaret.

 

Barn som reiser med besteforeldre eller venner/slektninger.
I dette tilfellet må forelder/foreldrene bekrefte at barnet kan reise med disse personene.

 

Bilde av: Stempel hos notarius

For alle alternativene gjelder følgende:

Bekreftelsen skriver man selv, og denne må være på engelsk. Attest som bekrefter foreldreansvar får du/dere ved å gå inn på skatteetaten.no – Bekreftelse på foreldreansvar, merk at denne er på norsk. Både bekreftelse og attest må stemples av notarius publicus (tingretten, byfogden i Oslo eller ev. hos lensmann i de steder det ikke finnes tingsrett). Dokumentet er avgiftsbelagt.
Det er altså ikke tilstrekkelig med stempel fra Skatteetaten. Bekreftelsen og attesten tar dere med på reisen og fremviser ved behov i passkontrollen.

Eksempel på bekreftelse