Viktig om innreise for alle under 18 år

Bilde av: Pass

Ved innreise til Albania kan de lokale myndighetene i en del tilfeller kreve dokumentasjon når du reiser med barn under 18 år. 

Barn som reiser med foreldre som har forskjellige etternavn og der barnet kun har ett av etternavnene.

I dette tilfellet må dere medbringe en attest som viser foreldreansvaret.

 

Barn som reiser med kun en av foreldrene.
Ved felles foreldreansvar må den forelder som ikke er med på reisen bekrefte at barnet kan reise med den andre forelder. Har du eneansvaret for barnet, må du medbringe en attest som viser foreldreansvaret.

 

Barn som reiser med besteforeldre eller venner/slektninger.
I dette tilfellet må forelder/foreldrene bekrefte at barnet kan reise med disse personene.

 

For alle alternativene gjelder følgende:

Bekreftelsen skriver man selv, og denne må være på engelsk. Attest som bekrefter foreldreansvar får du/dere ved å gå inn på skatteetaten.no – Bekreftelse på foreldreansvar, merk at denne er på norsk. 
Utover dette skal du ta med dåpsattest eller personattest på barnet. Dokumentet skal inneholde begge foreldrenes navn samt barnets navn. Dokumentet skal være på engelsk.
Reiser du med barn og begge foreldrene er med på reisen samt alle har samme etternavn, trenger du ikke ha med denne dokumentasjonen.

Eksempel på bekreftelse