Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også kalt Åpenhetsloven, trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Virksomheter som omfattes av Åpenhetsloven plikter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs (The Organization of Economic Cooperation and Development) retningslinjer for flernasjonale selskaper, for å vurdere hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er implementert og prioritert, samt å identifisere potensielle risikoområder.

Apollo og våre eiere, DERTOUR, arbeider systematisk for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører. Dette gjøres i tett samarbeid med og i dialog med våre leverandører, samarbeidspartnere og andre.

Apollos bærekraftrapporter og hvordan vi jobber med de ulike områdene finner du her.

Har du spørsmål om hvordan vi jobber med Åpenhetsloven. Ta kontakt med oss på [email protected].