Sykdom i ferien

Sykdom på reise

Skulle uhellet være ute mens du er på ferie og på reise er det viktig at du har reiseforsikringen i orden, og vet hvordan du skal komme i kontakt med ditt forsikringsselskap. Apollo kan ikke påta seg ansvar for å hjelpe ved skade og sykdom mens du er på reise med oss, men gir den hjelpen som er praktisk mulig på stedet. Våre reiseledere er behjelpelig med å formidle kontakt med lege, sykehus og ditt forsikringsselskap.

Selve behandlingen tilrettelegges av forsikringsselskapet og deres alarmsentral i forhold til den reiseforsikringen du har kjøpt. Apollo er ikke ansvarlig for behandlingen som gis på reisemålet, og vårt personale har heller ingen fagkunnskaper rundt dette. Forsikringsselskapet skal yte øyeblikkelig økonomisk hjelp, forestå sykehusbehandling og stå for organisering av hjemtransport. Verken reiselederne eller våre lokale samarbeidspartnere kan overprøve politiets, helsevesenets eller lokale myndigheters beslutninger.

Det er ditt forsikringsselskap som skal skaffe til veie de nødvendige ressurser for å sikre en så forsvarlig håndtering av situasjonen som overhodet mulig i vedkommende land. Sørg for at du får en bekreftelse fra legen som har behandlet deg dersom du har vært sengeliggende i ferien. Ta vare på kvitteringer for utlegg som du ev. kan få refundert av forsikringsselskapet ditt.

Det er dog visse ting vi vil minne om at du selv kan være ekstra påpasselig med når du er på farten og oppholder deg i et annet land. 

Beskyttelse mot solen

Sola er sterkere lenger sør. For å få best mulig utbytte av ferien er det lurt å ta hensyn til dette, og beskytte seg mot sola, særlig mellom kl. 11.00 og 15.00, når den er på det sterkeste. Bruk rikelig med solkrem, og smør hele kroppen der huden ikke er beskyttet på annen måte. Husk også å smøre deg hvis du skal på utflukt. Ta gjerne med solkremen i vesken, så får du smurt deg i løpet av dagen også. Det er spesielt viktig for barn og ungdom og de som har lys hud å ta forholdsregler så ikke de blir solbrent. Husk å beskytte hodet med solhatt e.l.

Mer informasjon på Solvett

Lokal mat og drikke

Bakteriefloraen i vann og jordsmonn er annerledes enn hos oss. Det er derfor lurt å ta noen enkle forholdsregler, slik at man ikke får ferien ødelagt av såkalt «turistdiaré» eller andre mer alvorlige infeksjoner. Vi anbefaler spesielt at man kjøper drikkevann på flaske, og ellers koker kranvannet før bruk. Frukt, bær og rå grønnsaker må skylles, og man bør være forsiktig med salater, rått kjøtt, kylling, egg, iskrem og melkeprodukter hvis melken ikke er pasteurisert. Melkesyretabletter balanserer magen og kan brukes forebyggende. Spør om råd på apoteket før du reiser. Håndhygiene er viktig for å unngå smitte. Ta også gjerne med desinfeksjonsmidler som fås kjøpt på apoteket, slik som Antibac.

Bading

Hvis man bader lenge og ofte, kan man få vann i øregangene, noe som kan føre til infeksjoner. Det er derfor viktig å skylle og tørke øregangene mellom hver gang man bader. Dette er spesielt viktig for barn som lett kan få øreinfeksjoner.