Reisende med spesielle behov og handikapvennlige hotell

Vi er ikke spesialister på reiser for funksjonshemmede, men flere av hotellene i vårt program har handikapvennlige rom. Ingen av hotellene oppfyller kravene som stilles av Norges Handikapforbund, men de handikapvennlige rommene kan ha bredere dører – tilpasset vanlige rullestoler – og bad med håndtak. De fleste hotellene med handikapvennlige rom har ramper på hotellområdet. 

Mange av våre reisemål og hoteller er dessverre ikke spesielt egnet for bevegelseshemmede. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om hvor egnet et reisemål eller hotell er. Uspesifiserte reiser anbefales ikke for fysisk og psykisk funksjonshemmede.

Har du spørsmål?

Telefon-ikon 21 01 75 40
Mandag-fredag: 09.00-16.00
          Lørdag: 10:00 - 14:00

        

Ønsker du å bestille en reise med et handikapvennlig rom, ber vi deg ta kontakt med oss på 21 01 75 40 eller e-post apollo@apollo,no, slik at vi kan kontakte hotellet og høre om det finnes ledige rom. Hotellene har ofte et begrenset antall handikapvennlige rom, så disse må vi forespørre og reservere.

Se våre handikapvennlige hoteller i:


Viktig informasjon før bestilling og reisen


Vi ber om at du leser informasjonen nedenfor nøye.

Flyreisen

Alle flyselskaper har av sikkerhetsmessige årsaker begrensninger om hvor mange funksjonshemmede som kan reise med samme fly. Det er derfor svært viktig at du informerer oss ved bestilling dersom du har en funksjonshemming eller reiser sammen med andre som har dette. Dette gjelder også funksjonshemmede som helt eller delvis klarer seg selv både ved ombordstigning og avstigning av flyet, og selv om den funksjonshemmede har med seg egen ledsager. Dette gjelder også døve, blinde, psykisk utviklingshemmede eller personer som grunnet sin alder eller sykdom kan ha problemer med å komme seg på eller av flyet. Har du behov for assistanse på flyplassen, må du kontakte ditt flyselskap eller turoperatøren senest 48 timer før avreise eller fylle ut skjemaet nedenfor. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på at denne assistansen gjelder for flyreisen og inne på flyplassen, og ikke etter at man har passert sikkerhetskontrollen. Se for øvrig nedenfor under Transport til og fra hotellet.

Behov for assistanse? Fyll ut dette skjemaet »

Rullestolbrukere

Vi ber deg ta kontakt med oss før avreise dersom du skal ha med deg rullestol på reisen, slik at vi får registrert dette, samt eventuell nødvendig assistanse på flyplassene. Reisende som bruker rullestol og/eller har behov for bærehjelp til sete kan ikke reise uten ledsager.

Skal du reise med en elektrisk rullestol må vi søke flyselskapet om dette. Du fyller ut søknad i linken "Behov for assistanse" ovenfor. Søknaden må være oss i hende tidligst 10 uker, og senest en uke før avreise.

Ekstra bagasje på flyreisen

Har du en funksjonshemming og behov for ekstra bagasje ber vi om at du tar kontakt med oss slik at vi kan søke flyselskapet om dette. Vi trenger i den forbindelse en legeerklæring på engelsk og informasjon om hvor mange ekstra kilo du skal ha med deg. Dette må være oss i hende senest en uke før avreise.

Transport til og fra hotellet på reisemålet

Våre reiseledere og bussjåfører kan av sikkerhetsmessige årsaker verken løfte eller bære bagasje eller reisende med en funksjonshemming opp i bussen. Dersom du ikke klarer deg selv, må du bestille og betale for annen transport mellom flyplassen og hotellet. Har du behov for personlig assistanse må du ha med deg en ledsager. Du kan ikke forvente at flyets, hotellets eller vårt personale kan være behjelpelige.

Det er vanligvis ikke plass til rullestolen din på bussen mellom flyplassen og hotellet eller på våre utfluktsbusser. Du må selv stå for utgiften til egen transport dersom det ikke er plass på bussen.

Elektriske rullestoler kan ikke transporteres med våre busser. På enkelte reisemål kan vi imidlertid være behjelpelige med å arrangere spesialtransport mot ekstra avgift. Denne bestilles gjennom Apollo. 

Diverse medisinsk utstyr

Flyselskapene krever at du medbringer eget oksygenapparat dersom du er avhengig av oksygen under flyreisen. Vi ber om at du tar kontakt med oss  dersom du trenger oksygenapparat eller andre apparater i kabinen, eller må ha med medisinsk utstyr på reisen. Vi må søke flyselskapet om dette, og av sikkerhetsmessige grunner må flyselskapet som regel få en spesifikasjon på hva som skal medbringes. Søknaden må være oss i hende tidligst 10 uker, og senest en uke før avreise. Du blir kontaktet så snart dette er godkjent. Legeerklæring på engelsk må medbringes på reisen.

Kapteinen kan nekte passasjerer ombordstigning om det anses å kunne oppstå helse- eller sikkerhetsmessige problemer under flyvningen.