Berlinmuren

Berlinmuren

Berlinmuren falt i 1989, men sporene av muren finnes i aller høyeste grad fremdeles i Berlin. Er du en førstegangsbesøkende er det et av høydepunktene å se restene av muren og kanskje besøke museet Haus am Checkpoint Charlie. Det er faktisk vanskelig å besøke byen uten å støte på spor av muren som formet det moderne Berlin. 

Monumentet over Berlinmuren

Er du interessert i Berlinmuren og historien bak, så bør du absolutt besøke Monumentet over Berlinmuren i Bernauer Strasse, et stykke nord for sentrum. Monumentet er et minnesmerke over delingen av Berlin og de som døde da de forsøkte å flykte fra øst til vest. Utover selve minnesmonumentet finnes det et besøkssenter, et dokumentasjonssenter og en utendørsutstilling langs den tidligere grensen, i tillegg til forsoningskapellet - Kapelle der Versöhnung.

De ulike utstillingene levendegjør murens og Tysklands historie på en respektfull og interessant måte. Her finnes det også en 60 meter lang seksjon av muren bevart som den var da muren falt i 1989, med innermur og vakttårn. Den delen av muren er avsperret for besøkende, men man får bra utsikt over området fra tårnet i dokumentasjonssenteret. 

Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie var den mest kjente grenseovergangen mellom øst- og vest Berlin, og ble et symbol for den kalde krigen. Grensekontrollen lå i gaten Friedrichstrasse, mellom bydelene Mitte og Kreuzberg og den amerikanske og sovjetiske sektoren av Berlin. Her kunne utlendingen, østtyske funksjonærer og personale fra de alliertes militærorganisasjoner passere grensen. 

Nå er den tidligere grenseovergangen en populær turistattraksjon. Gatesteiner markerer hvor grensen gikk, og en modell av vakthuset samt skilt som markerte grenseovergangen har blitt satt opp. Modellen er basert på den første versjonen av vakthuset som ble bygget i 1961. Utstillingsvegger langs Friedrichstrasse og Zimmerstrasse forteller om Checkpoint Charlies historie. Her finnes det også et privat museum, Haus em Checkpoint Charlie, som blant annet dokumenterer fluktforsøkene som ble gjort her.
 

Berlinmurens historie

Etter andre verdenskrig ble Berlin delt inn i fire sektorer, som alle ble kontrollert av en av de allierte styrkene; USA, Storbritannia, Frankrike og Sovjet. Den sovjetiske sektoren ble øst-Berlin, mens de øvrige sektorene ble vest-Berlin. Grensen mellom øst- og vest-Tyskland ble stengt på begynnelsen av 1950-tallet, men grensen som var i Berlin forble relativt åpen. Dermed ble Berlin den fremste ruten for østtyskere som flyktet til vest. Berlinmuren ble bygget i 1961 for å stoppe den alt kraftige flyktningstrømmene av fremfor alt unge og velutdannede østtyskere.

Berlinmuren

Natten mellom den 12. og 13. august ble grensen plutselig stengt - piggtråd ble rullet ut, hinder ble oppført og gater ble gravd opp. Familier, venner og naboer ble hjerteløst splittet. Neste steg var å skape et ca. 100 meter bredt ingenmannsland for å motstå fluktforsøk. Alle bygninger som lå ved grensen ble revet og et parallelt gjerde ble oppført. Ingenmannslandet, som ofte kalles for dødssonen, ble fylt med sand og grus. Litt om litt begynte man å oppføre betongmuren, som ble forsterket med mange ulike type hinder på den østtyske siden. Den vesttyske siden av muren ble så dekket av fargerik graffiti som en protest mot murens eksistens. 

Muren hadde ønsket effekt - det ble mye vanskeligere for østtyskere å flykte til vest. Ca. 5000 personer lykkes likevel med å flykte i løpet av årene. På denne tiden ble folk svært oppfinnsomme, man gravde tunneler, forsøkte å fly luftballong eller kjøre bil i full fart gjennom sperringer ved grenseovergangen. Det ble derfor gjort enda vanskeligere å flykte ved at flere hinder ble oppført.

Tall på hvor mange som døde under fluktforsøkene varierer, men det oppgis å være fra minst 136 til kanskje 200 mennesker. Muren lå helt og holdent på østtysk område, derfor kunne vesttyskere ikke gripe inn dersom en flyktning lå skadet i ingenmannslandet. Det mest kjente fluktforsøket var 18-årige Peter Fecther som ble skutt rett ved Checkpoint Charlie i 1962 og ble forlatt til å forblø på "feil side" av muren av østtyske vakter, foran øynene på vestlige media.

Berlinmurens fall

Berlinmurens fall

I 1989 tiltok flyktningstrømmene ytterligere fra øst-Tyskland, når grensene mot Ungarn og Østerrike ble lettere å passere. Det brøt ut demonstrasjoner for demokratiet rundt om i øst-Tyskland som satte press på regimet. Reformer pågikk i andre land østover, til og med i Sovjet. Den 9. november besluttet kommunistpartiets politi å tillate besøk i vest-Berlin fra og med neste dag, men det krevde en søknad. En funksjonær måtte holde den etterfølgende pressekonferansen og ettersom han ikke visste når reglene skulle gjelde fra, svarte han "med én gang" da han fikk spørsmålet fra en journalist. Vesttysk TV gikk raskt ut med nyheten, men glemte å rapportere om at søknad var påkrevd. Tusentalls mennesker tok seg derfor til grenseovergangene, og straks før midnatt ble grensen åpnet av forvirrede vakter og murens fall var et faktum. Allerede samme natt begynte mennesker å rive biter av muren og ta med seg hjem som suvenirer. Beboere i Berlin fra både øst og vest danset ved muren og feiret sin nyvunnede frihet.

Berlinmuren ble endelig revet sommeren i 1990 av det østtyske militæret og den 3. oktober samme år ble vest- og øst-Tyskland gjenforent. I dag gjenstår tre korte seksjoner av muren som minnesmerke. Den gamle grensen markeres av gatestener og markeringer gjennom hele byen. Delingen av byen har etterlatt spor, ikke minst i arkitekturen og kulturen, men i løpet av årene etter murens fall, har Berlin blitt en mer forenet by, og en veldig populær by for weekendreiser.