Personvernerklæring

DER Touristik Nordic AB, org.nr 556306-1653, (Apollo) ivaretar personvernet ditt. Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til Apollo. I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan vi sikrer at personopplysningene dine blir behandlet i samsvar med gjeldende lover.

Hva er en personopplysning?

Det kan for eksempel være navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Det kan også være ulike krypterte opplysninger og ulike elektroniske identiteter, som IP-nummer. En forutsetning for at det skal være en personopplysning er at informasjonen, direkte eller indirekte, kan identifisere en levende, fysisk, person.

Sensitive personopplysninger

Noen personopplysninger er spesielt sensitive, for eksempel opplysninger knyttet til helse, religion eller etnisk opprinnelse. Sensitive personopplysninger samler og behandler vi kun dersom det er helt nødvendig. Dette kan for eksempel skje i forbindelse med en bestilling, hvis du ber om tillatelse til å fly med en medisinsk tilstand eller hvis du på en annen måte gir oss eller noen av våre samarbeidspartnere sensitive personopplysninger.

Ansvarlig databehandler

Personvernombud

Kontaktinformasjon

Hvordan innhenter vi informasjon om deg?

Hvilken informasjon innhenter vi?

Hvordan bruker vi informasjonen din?

Hvor lenge lagrer vi informasjonen din?

Hvem kan vi dele informasjonen din med?

Behandler vi informasjonen din i tredje land?

Rettighetene dine

Hvordan beskytter vi informasjonen din?

Retningslinjer for informasjonskapsler

Endringer i denne personvernerklæringen

Versjon: 20190516