Santorini i Hellas

Etter reisen

Her finner du nyttig informasjon dersom du trenger å kontakte oss etter hjemkomst. Informasjonen er delt inn i kategorier som du finner i menyen under.

Hvis du ikke finner svar på dine spørsmål her, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected] eller på telefon 21 01 75 40.

Gjenglemte effekter

Gjenglemte effekter

Er du på reisemålet og har glemt igjen noe på transferbussen, tar du kontakt med våre reiseledere som vil hjelpe deg å ettersøke dette.

Har du kommet hjem og oppdager at du har glemt igjen noe på reisemålet eller på flyet, så henviser vi til vår samarbeidspartner Lost & Found International. De hjelper deg med å etterlyse det du har glemt, og ettersende eventuelt funnet hittegods. Du betaler frakt og administrasjonskostnader. Dette koster fra kr 800,- avhengig av hva som skal sendes og hvor det skal sendes til/fra. Hvis vårt personale finner gjenglemte effekter på reisemålet, vil dette bli oppbevart inntil 6 måneder. Er ikke effekten etterlyst via Lost & Found innen 6 måneder, vil dette ble kastet.

Du vil ikke motta en bekreftelsesmail fra Lost & Found International når du har sendt inn etterlysningskjemaet. Du får kun en tilbakemelding hvis det du har etterlyst blir funnet.

Du kan kontakte Lost & Found International om en pågående sak på telefon 820 98 030.

Les vilkårene og fyll ut etterlysningskjema på Lost & Found International.

Gjenglemte effekter på flyet eller flyplassen

Har du glemt igjen noe på flyplassen på utreise eller på flyet på hjemreisen, så kan du også kontakte hittegodsavdelingen på flyplassen du reiste fra.

Reklamasjon

Er det noe du ikke er fornøyd med på reisen, er det viktig at du kontakter Apollos reiseledere så snart som mulig. Er du på et reisemål der vi ikke har reiseledere, kan du kontakte oss på telefonnummeret du her mottatt på sms, eller på det telefonnummeret som er oppgitt i din billett. Det meste kan løses på plass, og venter du til du har kommet hjem kan vi ikke påvirke eller gjøre noe med de feil og mangler som har oppstått. Det er en forutsetning at du har gitt Apollos personale på reisemålet beskjed om problemet mens du er på ferie for at du skal få din reklamasjon behandlet etter hjemkomst.

Hvis problemet ikke blir løst på reisemålet, kan du kontakte oss når du har kommet hjem ved å sende inn skjema (se nedenfor) til oss.

Send inn reklamasjon

  • Din reklamasjon skal sendes inn uten ugrunnet opphold (senest innen 4 uker), ref. Alminnelige vilkår for pakkereiser, pkt. 8.2.
  • Gjelder din sak flyforsinkelse, innstilt flyvning, nektet ombordstigning, skadet eller mistet bagasje eller andre ting relatert til flyreisen, henvises vi til flyselskapet du reiste med.
  • Gjelder din sak avbestilling, innstilt reise eller tilbakebetaling, ber vi deg kontakte oss på e-post: [email protected].
  • Gjelder din sak sykdom, skade eller innbrudd, henviser vi deg til ditt forsikringsselskap. Kjøpte du reiseforsikring hos oss da du bestilte reisen, er du forsikret via Gouda Reiseforsikring (tlf. 24 14 45 70).
  • Alle våre reklamasjoner behandles av skandinaviske medarbeidere, og din reklamasjon kan derfor bli besvart på norsk, svensk eller dansk.

Når vi har registrert din reklamasjon, vil du motta en skriftlig bekreftelse med forventet behandlingstid. Behandlingstiden skyldes at vi må innhente opplysninger fra berørt personale og samarbeidspartnere i den aktuelle saken.

Våre konsulenter som behandler saken har lang erfaring med reklamasjonshåndtering og i reisebransjen. De er godt innsatt i reisevilkårene, Pakkereiseloven, bransjepraksis og retningslinjer og beslutninger i Pakkereisenemnda. Når behandlingen er ferdig, vil du motta et skriftlig svar fra oss.

 

Skadet bagasje

Skadet bagasje

Dessverre skjer det fra tid til annen at bagasje blir skadet/ødelagt under transport. Dette må omgående meldes til flyselskapets representant på flyplassen (senest innen 7 dager). Du vil da motta en bekreftelse på hendelsen/skaden, en såkalt PIR-rapport (Property Irregularity Report). Flyselskapet avviser kravet hvis denne rapporten ikke foreligger. Du kan også søke forsikringsselskapet om erstatning. Kompensasjon for ev. redusert ferieutbytte er normalt ikke berettiget.

Ta kontakt med en veskeforhandler, barneutstyrsbutikk e.l. for å undersøke om skaden kan repareres. Når reparasjonen er utført, får du en kvittering som sendes inn sammen med billett, boardingkort/bagasjekvittering i original og PIR-rapport til flyselskapet, ev. til ditt forsikringsselskap.

Kan ikke bagasjen repareres, ber du butikken skrive en bekreftelse på dette, samt gi en vurdering av bagasjens verdi. Bekreftelsen sendes, sammen med PIR-rapport, billett og boarding pass/bagasjekvittering sendes i original til flyselskapet, alternativt til ditt forsikringsselskap. Du må også oppgi innkjøpspris og når gjenstanden ble kjøpt. Har du kvittering for opprinnelig kjøp, legges denne ved. Send også med kontonummer, samt IBAN og Swift-nummer, da flyselskapet trenger dette til utbetaling.

Bortkommet bagasje 

Er bagasjen din komme på avveie, må dette meldes omgående (senest inn 7 dager) til flyselskapets representanter på flyplassen som fyller ut en skaderapport (PIR-rapport) som du får et eksemplar av. Flyselskapet etterlyser bagasjen og sørger for at du får beskjed så snart den kommer til rette. Om bagasjen ikke kommer til rette innen et antall timer på utreisen, utbetaler flyselskapet vanligvis en viss kompensasjon til dekning av nødvendige innkjøp.Vær oppmerksom på at reiseforsikringen også vanligvis dekker nødvendige innkjøp under oppholdet inntil bagasjen kommer til rette. Se forsikringsvilkårene for informasjon.

Dersom bagasjen ikke kommer til rette kan du fremme krav om tapt bagasje til flyselskapet eller ditt forsikringsselskap. Husk å vedlegge PIR-rapport, billett og boardingkort/bagasjekvittering i original.

Flyselskapenes regler for pakking av bagasje

Bagasjen må ikke inneholde effekter som kan skades under flygningen, for eksempel flasker og ømtålig gods som glass og porselen, eller ting som ikke er forsvarlig pakket. Bagasje som sjekkes inn skal være forsvarlig pakket slik at den tåler å håndteres med annen bagasje i lasterommet. Vær oppmerksom på at skader på ryggsekk ikke erstattes av flyselskapet dersom den ikke legges i en lukket plastpose.

Flyselskapene anbefaler at medisiner, ømtålig og verdifull bagasje som lommebok og kamera oppbevares i håndbagasjen. Det er forbudt å medbringe våpen av noe slag, som skytevåpen, kniver, sprengstoff og farlig gods. Vær oppmerksom på at tollmyndighetene har rett til å åpne innsjekket bagasje hvis de mener at det er behov for å undersøke innholdet nærmere. Dette gjelder også om bagasjen er låst.

Detaljert informasjon om artikler som er ulovlig å medbringe ombord finnes på Luftfartsverkets hjemmeside.