Reisemålet

Reisemålet

Turismen er i dag en av verdens største arbeidsgivere. Turisme skaper etterspørsel etter hotell, restauranter, transport og shopping, som i sin tur gir mange nye arbeidsplasser og et tilfører kapital. Apollos nærvær i ulike land skal dog alltid skje med respekt for mennesket og den lokale kulturen.

  • Apollo etterstreber at de regler og vilkår som står i våre leverandørkontakter, Suppliers Code of Conduct, skal etterfølges.
  • Apollo jobber for at antallet miljøsertifiserte hotell skal bli flere. 
  • Apollo bidrar i bransjesamarbeidet for å drive utvikling av bærekraftig turisme både hjemme og på reisemålet.

Menneskerettighetene

Apollos samarbeidspartnere på reisemålet forplikter seg i en kontrakt om å følge relevante lover i sitt eget land. I tillegg til kontrakten signerer samarbeidspartneren Suppliers Code of Conduct, som berører områder som diskriminering, minimumslønn og arbeidstider. Her kan du lese om DER Touristiks engasjement for Menneskerettighetene.

Barns rettigheter 

Barns rettigheter har en spesiell plass hos Apollo og i 2001 skrev Apollo under på oppførselskoden, The Code. Det innebærer at Apollo har forpliktet seg til å ha en policy mot barnesexhandel, at alt personale utdannes, at kunder informeres i spørsmål vedrørende barnesexhandel, at alle samarbeidskontrakter har en klausul, og at Apollo årlig rapporterer til ECPAT. 

Les mer om menneskerettigheter

Meld fra når et barn farer ille

Bærekraft på reisemålet
Zagoria

Dyr og natur

Apollo tar avstand fra aktiviteter der dyr utnyttes. Vi har ikke utflukter eller aktiviteter med dyr i fangenskap og allerede i 2014 tok vi bort aktiviteter som elefantridning og å svømme med delfiner.

2014 innledet vi ett samarbeid med World Animal Protection Sverige. Apollo har en tett dialog med World Animal Protection Sverige, viss rådgivende rolle gjeldende dyr og turisme, er høyt verdsatt hos oss. World Animal Protection er en av verdens største internasjonale dyrevernsorganisasjoner.

Bærekraftige hotell

For at Apollo skal kunne bærekraftige leverandørkjede oppfordres samtlige hotellpartnere til å etterstrebe en miljøsertifisering av Travelife, Green Key eller en annen seriøs sertifiserer for bærekraft. Vi har et stort antall miljø- og bærekrafts sertifiserte hotell. Det betyr at du som kunde kan velge et hotell som arbeider systematisk med bærekraft.