Hjemme

Hjemme – bærekraftighet innen Apollo

Etikk, bærekraft og sosialt ansvar er grunnsteinene i Apollos virksomhet. Det gjennomsyrer både det interne arbeidet og samarbeidet med eksterne leverandører og andre samarbeidspartnere. Barns rett til beskyttelse og alles rett til gode arbeidsvilkår er særlig viktig for oss da vi opererer i et globalt marked, der dette ikke alltid er en selvfølgelighet.​

Bærekraftighet innen Apollo

Apollos ambisjon er at all personal skal være utdannet, godt opplært, motivert og engasjerte for å utføre sine arbeidsoppgaver på en bærekraftig og ansvarsfull måte. Ved at medarbeiderne kontinuerlig læres opp og informeres, skaper Apollo et grunnlag som gjør det mulig og effektivt å integrere bærekraftsarbeidet i virksomheten. Med tydelige retningslinjer og policys beskrives både Apollos regler, vurderinger og holdninger – om hvordan vi agerer i hverdagen. Her kan du lese mer om hvordan vi i DER Touristik Group arbeider med bærekraftsutfordringene. Her kan du lese om Apollos bærekraftsarbeid i 2018.

Code of conduct

Oppførselskoden, Code of Conduct, er Apollos viktigste fundament. Den inneholder etiske retningslinjer, prinsipper og vurderinger som selskapets medarbeidere og forretningsforbindelser må signere og følge i forbindelse med ansettelsesavtaler og forretningskontrakter. Å bryte mot Apollos Code of Conduct er å bryte mot en ansettelses- eller forretningsavtale.

Apollos Travelife-sertifisering siden 2015

For å forsikre oss om at Apollo arbeider på riktig måte med styring og tydelige prosesser innen bærekraftsarbeidet har Apollo latt en tredje part, Travelife, granske, vurdere og sertifisere arbeidet. Apollo var den første nordiske reisearrangøren som ble sertifisert etter Travelifes kriterier for reisearrangører i 2015. I 2018 – til tross for strengere krav fra Travelife – klarte Apollo å fornye sertifiseringen. Totalt er det over 200 ulike bærekraftskriterier, store som små, som er blitt gransket og godkjent.

Sertifiseringen berører bærekraftsstyringen og alle prosesser rundt kontor og innkjøp, personalsaker, leverandører, reiser, ansvar på reisemålene og kommunikasjonen med kundene. Travelife er et GSTC-kreditert sertifiseringsorgan, som betyr at Apollos virksomhet gjennom å bli sertifisert, oppfyller de høyeste sosiale og miljømessige standardene på markedet. Travelifes sertifisering av reisearrangører i bærekraftssammenheng er basert på ledende internasjonale retningslinjer for bærekraft og standarder (EMAS, ISO, UNEP, GRI, GSTC).

Travelife

Samarbeid og partnere

Apollo har en tydelig prosess for hvordan hoteller og samarbeidspartnere velges ut rundt om kring i verden. Alle våre partnere må signere Suppliers Code of Conduct som en sentral del av samarbeidsavtalen. Prosessen for hvordan dette gjøres finner du her.

I kontraktene med våre hotellpartnere stiller vi høye krav til hotellenes bærekraftsarbeid. Samtlige Apollo Mondo-hoteller må oppfylle et antall kriterier hva gjelder bærekraft. De må være Travelife-sertifisert, i en søkeprosess hos Travelife, eller sertifisert av en lignende aktør for bærekraftssertifisering, som for eksempel Green Key.