Reisevilkår

3. Reisens pris

3.1. Prisen

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Skal turistskatt e.l. betales direkte på reisemålet skal det opplyses om at dette vil tilkomme.

Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt / prisspesifikasjon.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Kunden skal gis en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20 .

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.

En prisøkning på mer enn 8 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

Apollo tar forbehold om å endre priser og ytelser mv. som er beskrevet i programmet eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i skatter, avgifter, transportpriser, aktuelle valutaer eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller andre tilsvarende omstendigheter. Den reisende har tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene Apollo forbeholder seg rett til å justere opp etter, utvikler seg i den reisendes favør.

Lokale turistskatter/hotellskatter e.l. betales direkte på reisemålet og er ikke inkludert i den innbetalte prisen.

3.2. Depositum

Arrangøren kan fastsette et rimelig depositum den reisende skal betale.

Der arrangøren kan dokumentere at bestillingen medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet i kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet.

For reiser med rutefly, kan depositum eller hele beløpet måtte betales ved bestilling. Flybilletten må ofte betales umiddelbart, og i mange tilfeller må også hotellet betales med en gang. Betalingsfristene oppgis i bestillingsdialogen (før avtalen inngås). Vær spesielt oppmerksom på informasjon som gis i bestillingsdialogen om flybillett og/eller hotell er refunderbart eller ikke ved en ev. avbestilling. I de tilfeller der det først betales et depositum og deretter restbeløp, skal depositum innbetales ved bestilling om ikke annet er oppgitt i bekreftelsen, og restbeløp på angitt forfallsdato.

Apollo garanterer først prisen når vi har utstedt og sendt reisedokumentene og har belastet kreditt- eller betalingskort for reisens pris. Reisedokumenter sendes til den oppgitte e-post adressen i form av bekreftelse, elektronisk billett og hotellkupong. Billetter sendes ikke pr. post.

Vær spesielt oppmerksom på at bagasje ikke er inkludert i prisen og må betales ekstra.