Vår historie

Fotios og Georgios kjærlighet til sitt hjemland Hellas var begynnelsen til dagens Apollo. Det tok ti år før Apollo begynte å kikke utenfor Hellas' grenser – i dag er Apollo Norges andre største reisearrangør med et stort utvalg av reiser over hele verden.

Kjærligheten til Hellas for fortsatt drivkraften i virksomheten vår, men Apollo er også blitt så mye mer. Vi tilbyr både sommerens og vinterens største utvalg av reisemål, og har hoteller i alle klasser.

Apollo introduserer fly- og hotelltjenesten apolloflex.no og hotelltjenesten apollohotels.no og begir seg dermed inn i et nytt reisesegment.
Apollo feirer 25 år som reisearrangør. Kuoni kjøper Lime Travel i Sverige og tar sitt første steg inn i det eksklusive segmentet i Skandinavia. Mats Dahlquist etterfølger Leif Vase Larsen, og konsernet endrer navn til Kuoni Nordic.
Apollo introduseres på det finske markedet, og Kuoni gjennomgår en stor omorganisering. Den skandinaviske organisasjonen brukes som modell.
Novair går, som eneste skandinaviske charterarrangør, inn i det EU-finansierte SESAR-prosjektet. Novair går inn i delprosjektet MINT, som introduserer "grønne landinger" for første gang i Europa.
Apollo kjøper Sveriges største golfreisearrangør, Golf Plaisir, og Kuoni Scandinavia setter rekord med nærmere én million reisende.
Apollo ekspanderer i Danmark gjennom oppkjøpet av Falk Lauritsen.
Apollo feirer 20 år, og Leif Vase Larsen etterfølger Fons Brusselsmans som adm.dir. for Kuoni Scandinavia.
Tsunami-katastrofen ryster verden og reiseindustrien. Både gjester, personale og samarbeidspartnere er blant ofrene.
Endringen kommer. Dette er det første lønnsomme året etter at Kuoni har tatt over som eiere.
Fotios Costoulas selger sitt livsverk til Kuoni Holding Ltd, og konsernet Kuoni Scandinavia grunnlegges.
Kuoni går inn i det svenske markedet gjennom sitt oppkjøp av en del av Apollo.
Apollo etablerer seg i Norge.
Novair grunnlegges og gjennomfører sin første flyvning til Thailand.
Apollo er nå velkjent også som arrangør av vinterreiser til Thailand, Gran Canaria, Tenerife, Costa del Sol og Costa Blanca, i tillegg til Athen, Larnaca og London.
”Vide verden” blir et begrep. Apollo utvider programmet med reiser til Mallorca, Tyrkia og Malta, og bedriften begynner nå å vokse for alvor.
Apollo etablerer seg i Danmark med kontor i København, og deretter også i Århus.
For første gang reiser Apollo til andre land enn Hellas; i år er også Kypros med i programmet.
Apollo reiser til store deler av den greske øyverdenen og etablerer seg som Hellas-spesialist.
Rundreiser, cruise og muligheten til å kombinere flere reisemål introduseres.
Apollo Reiser grunnlegges og blir en reisearrangør som produserer og selger reiser til fire greske reisemål: Athen, Athens riviera, Poros og Naxos. Fotios Costoulas og Georgios Hadjis grunnla firmaet allerede i 1982, men arbeidet da bare som formidler.