Praha

Informasjon om pakkereiser med rutefly

Nå kan du endelig sette sammen din egen reise igjen! Vi har åpnet opp for flere spennende reisemål, der du selv velger fly, hotell og den reiselengden som passer for deg. Under de rådende omstendigheter er det allikevel litt å tenke på når du nå skal utforske verden. Her finner du informasjon om hvordan ditt reisemål påvirkes av Covid-19 og tips til hvordan du best holder deg oppdatert.

Hvordan påvirkes reisen min av Covid-19?

Mange land er nå på vei mot en mer normal hverdag, samtidig som det er noe uklart om hva som vil gjelde mens du oppholder deg i landet – siden restriksjoner som skal sikre både deg og landets innbyggere kan innføres og endres på kort varsel. Det kan bety at restauranter og butikker holder stengt, at det ikke vil være mulig å besøke enkelte severdigheter, at det er påbud om bruk av munnbind o.l.

Hold deg oppdatert

Det er viktig at du holder deg oppdatert om lokale myndighetenes retningslinjer i forbindelse med Covid-19. Disse retningslinjene kan justeres fortløpende av myndighetene og det kan skje endringer på kort varsel.

Alle tilreisende, uavhengig av hvor man kommer fra, må pr. i dag kunne fremvise en negativ Covid-19 PCR-test. Testen kan ikke være eldre enn 72 timer ved innreise, og attesten må være på engelsk eller på det innreiselandets eget språk. Vi anbefaler at du sjekker landets ambassade og UDs landsider for hva som gjelder i forbindelse med din reisen. Bestiller du en reise med mellomlanding i et annet land enn din endelige reisemål, kan du bli bedt om å vise fram din negative PCR-test (coronatest) eller oppfylle særskilte innreisekrav. Derfor er det viktig å sette seg inn reisebestemmelsene også i land der du bare mellomlander.

Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på UDs gjeldende reiseråd på Utenriksdepartementets hjemmesider.

Det er også viktig at du holder deg oppdatert på flyselskapets hjemmeside slik at du vet hva som gjelder under selve flyvningen. Bruk av munnbind er som oftest obligatorisk om bord. I tillegg kan det være annen viktig informasjon du må være kjent med.