Viktig informasjon før du skal reise!

Nedenfor finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før du reiser. I korthet er det to ting du må gjøre å kunne reise:

1.      Fylle ut et digitalt innreiseskjema

2.      Fremvise et gyldig koronasertifikat eller annen koronadokumentasjon.

Du kan lese mer om dette i flikene nedenfor.

Obs! Vær klar over at informasjonen om restriksjoner og rutiner vil bli justert om myndighetene endrer sine anbefalinger og beslutninger. Du er selv ansvarlig for å ha korrekte innreisedokumenter, både til landet du skal besøke og ved hjemreise til Norge.

Oppdatert 5. juli 2021

Reiser du setter sammen selv

Nedenfor finner du viktig informasjon for deg som har pakket reisen selv.

Viktig informasjon i forbindelse med din reise


For at du skal kunne reise, må du sette deg inn i de aktuelle innreisekravene som gjelder til landet du skal reise til og hvilke retningslinjer som gjelder på reisemålet. Alle land har innført tiltak for å minske smittespredningen i landet. De aller fleste land har krav til koronabevis (enten koronasertifikat eller Covid-19 test) før avreise, og for noen land også på reisemålet samt ved hjemreise. I tillegg kan du også måtte fylle ut et innreiseskjema for alle i reisefølget (også for barn fra 0 år).

Restriksjonene kan endres på meget kort varsel, og det er derfor viktig at du holder deg oppdatert løpende, både før og under reisen, slik at du har korrekt innreisedokumentasjon. Mangler du dette vil du bli nektet innreise til landet, og kan da også bli nektet ombordstigning på flyet fra avreiseflyplassen i Norge. I slike tilfeller vil du ikke få refundert pengene du har betalt for reisen.

Skal du mellomlande på vei til/fra reisemålet, er det viktig at du har også har satt deg inn i de kravene som gjelder for landet du mellomlander i.

Informasjon om hva som gjelder for landet du skal reise til finner på UDs landsider. For reiser innen EU/EØS/Schengen finner du dessuten god informasjon på Re-open EU. Denne kan du også laste ned som app til din telefon.

Selv om UDs reiseråd for EU/EØS/Schengen/Storbritannia er opphevet fra 5. juli 2021, vurderer Folkehelseinstituttet fra samme dato landene ut fra smittespredning og med ulike fargekoder. Dette viser hvilke regler som gjelder for innreiserestriksjoner til Norge. FHI vil oppdatere kartet ukentlig (midnatt natt til mandag). Endringer kan komme på kort varsel, og det er viktig at du følger med på den informasjonen som til en hver tid er tilgjengelig. 

Alle som ikke kan vise fram dokumentasjon på at de er fullvaksinert eller har hatt Covid-19 og er immune, må fylle ut et reiseregistreringsskjema før ankomst til Norge. Kravet gjelder også om du kommer fra et grønt land eller område på FHIs oversikt. I tillegg må du teste deg ved ankomst Norge. Du ser den oppdaterte versjonen av fargekartet og hvilke innreiseregler som gjelder fra land med de ulike fargene ved å gå inn på fhi.no.

Selv om det nå ikke frarådes reiser til landene i EØS/EU, Schengen og til Storbritannia, er det den enkelte reisendes status (vaksinert, ikke-vaksinert, immun m.m.) som avgjør om du må teste deg før du reiser hjem til Norge, og om du må i karantene ved innreise og hvor lenge karantene skal vare. Du er selv ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper i forbindelse med dette.

Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på lokale og nasjonale regler, og for å sikre at du har den nødvendige dokumentasjonen.

Det er også viktig at du holder deg oppdatert på flyselskapets hjemmeside om hva som gjelder for flyreisen. Å bruke munnbind er obligatorisk om bord (de fleste selskapene aksepterer kun medisinske engangs munnbind), men det kan også være annen informasjon som det er viktig at du har satt deg inn i.

 

Hvordan påvirkes reisen min av Covid-19?

Mange land er på vei tilbake til en mer normal hverdag, men samtidig kan restriksjoner bli innført på kort varsel både for å beskytte landets innbyggere og tilreisende. Dette kan føre til at restauranter og butikker er stengt, at det er severdigheter man ikke kan besøk, at det innføres påbud om munnbind m.m. Det er viktig at du som besøkende i et land følger de lokale restriksjonene og retningslinjene som gjelder, både for din egen og andres beskyttelse.

Har du ikke pakket reisen selv?

Vis alle charterreisemål »


Generell informasjon

Innreiseregler til Norge

Det er nye regler for innreise til Norge fra lørdag 25. september 2021 kl. 16.00.

  • Er du fullvaksinert eller har hatt Covid-19 siste 6 måneder og har gyldig dokumentasjon på dette, har du ikke krav til testing eller karantene.

  • Innreisekarantene gjelder kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land (områder/øvrige tredjeland).

  • Barn under 18 år skal ikke i innreisekarantene.

  • Barn som kommer fra områder med karanteneplikt (røde, mørkerøde, lilla og grå land/områder) skal fremdeles testes på grensen/ankomstflyplass. I tillegg anbefales test etter tre døgn.

  • Test på grensen/ankomstflyplass gjelder kun for reisende som kommer fra land/områder med karanteneplikt (røde, mørkerøde, lilla og grå land/områder).

  • Krav om koronatest før ankomst Norges fjernes.

  • Voksne som kommer fra land/områder med karanteneplikt (røde, mørkerøde, lilla eller grå land/områder) skal i innreisekarantene i ti døgn, men kan avslutte karantenen ved negativ PCR-test tidligst tre døgn etter ankomst.

  • Plikten til PCR-test sju dager etter ankomst fjernes.

  • Karantenehotell fjernes som krav, men opprettholdes som et tilbud for dem som ikke har et annet egnet karantenested. De som allerede er på karantenehotell når de nye reglene innføres, kan fullføre karantenen sin der hvis de ønsker.


Alle regioner i Hellas, samt Kroatia, er røde. Se krav om test og hjemmekarantene over.

Alle som ikke kan vise fram dokumentasjon på at de er fullvaksinert eller har hatt Covid-19 (siste 6 måneder) og er immune, må fylle ut et reiseregistreringsskjema før ankomst til Norge.
Selv om det nå ikke frarådes reiser til landene i EØS/EU, Schengen og til Storbritannia, er det den enkelte reisendes status (vaksinert, ikke-vaksinert, immun m.m.) som avgjør om du må teste deg når du kommer hjem til Norge, og om du må i karantene ved innreise og hvor lenge karantenen skal vare.

Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på lokale og nasjonale regler, og for å sikre at du har den nødvendige dokumentasjonen.

UDs globale reiseråd fjernes fra 1. oktober 2021 og erstattes av reiseråd til enkelte land. Hold deg oppdatert på UDs reiseråd her.

Koronasertifikat

Torsdag 24. juni ble det norske koronasertifikatet oppdatert slik at det kan kontrolleres i andre EU- og EØS-land. Fra 1. juli vil europeiske land som er koblet til EUs løsning kunne verifisere det norske koronasertifikatet på sine grenser. 

Hvis du går inn på ditt koronasertifikat, vil du se at kontrollsiden som tidligere het “Utvidet kontrollside” har endret navn til “EU/EØS”. Med dette er koronasertifikatet klart til å bli kontrollert ved grensekryssing i EU- og EØS-landene.

Under flikene for det enkelte land lenger opp på siden finner du mer informasjon om hva som gjelder for innreise til det aktuelle landet. Dette oppdateres fortløpende når vi har ny informasjon. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i reglene og for at du oppfyller kravene for å innreise til ditt reisemål. Har du ikke koronasertifikat, må du kunne dokumentere kravene på annen måte, f.eks. med et reisesertifikat fra en koronatest.

Du kan lese mer om koronasertifikatet på helsenorge.no.