Strategisk partner SAS

Strategisk partner – SAS

I tillegg til vårt eget flyselskap Novair har Apollo strategisk viktige samarbeidspartnere der SAS spiller en sentral rolle. For oss i Apollo er det ytterst viktig at våre samarbeidspartnere driver et fokusert bærekraftsarbeid, og nedenfor har vi listet opp en del av det arbeidet SAS gjør:

  • Fornyet flyflåte. De 11 nye A320neo, som ble introdusert i 2016/2017, har vist seg å være like effektive som forventet, og har et redusert drivstofforbruk med opp til 18-20 %, sammenlignet med A320ceo.
  • Mer effektiv planlegging av SAS fly. Å fly for store fly genererer unødvendige utslipp selv om de genererer et bedre teoretisk resultat pr. tilgjengelig setekilometer. Med den store flyflåten som SAS har kan man være fleksibel basert på etterspørselen.
  • Mer effektiv bruk av SAS flyene. I den daglige driften, dvs. å forsikre seg om at alle ansatte i SAS flyselskapsdrift, har de nødvendige forutsetninger og kunnskaper for å være drivstoff-effektive.
  • Kontinuerlig oppfølging og modifisering av aerodynamikken, vekt og effektivitet av SAS fly. Et eksempel på forbedret aerodynamikk er virveldempere (sharklets/winglets). Et annet eksempel på vektredusering er innstallering av lettvektseter i flere fly. Ytterligere et eksempel på bedre teknologi er det pågående oppgraderingsprogrammet som ligger under rammeverket for ordinært teknisk vedlikehold av store deler av Boeing 737NG-flåten. I praksis betyr det at motorene blir oppgradert til en nyere og mer drivstoffeffektiv versjon enn den som opprinnelig ble levert.
  • Majoriteten av de fly som benyttes for langdistanseflygninger er blitt utstyrt med virveldempere (sharklets/winglets). Avhengig av distansen, kan en reduksjon i drivstofftilgangen og veksthusgassutslipp konstateres.
  • SAS har installert nytt interiør i alle nye fly som ble introdusert i 2016/2017 og på et økende antall av de eksisterende kortdistanseflyene. Interiøret karakteriseres av en mer moderne stil, med bedre materiale og lavere vekt. Den lavere vekten gjør drivstoffreduseringen mulig.
  • SAS tilbyr sine kunder muligheten til å kompensere for sine karbondioksidutslipp. Dette tilbudet vil bli utviklet slik at det også inkluderer muligheten til å oppgradere drivstoffkilden til biodrivstoff. For å gjøre det enkelt for kundene er det en CO2 kalkulator på SAS hjemmeside, som regner ut kundens personlige utslipp for hver reise og hvor mye som skal til for å kompensere for den enkelte flygningen.

 

Les mer på sas.no