Apollos flyselskap Novair

Flyreisen

Det er ingen måte å fly på som er mer bærekraftig enn en charterreise. Apollo har et nært samarbeid med Novair, som siden 2017 er Europas mest miljøvennlige flyflåte med sin Airbus 321neo. Med denne nye flåten har drivstofforbruket blitt redusert med cirka 20 %. I den siste tiårsperioden, allerede innen bytte av flyflåten, hadde Novair lykkes med en betydelig drivstoffreduksjon med aktiviteter som grønne innflygninger, effektivisering av rutenett, smartere materialvalg etc. Den sammenlagte effekten av disse aktivitetene har resultert i redusert drivstofforbruk og mindre utslipp.

Apollo jobber for å fylle flyene til siste flysete så ofte som mulig. Å fylle flyene til nesten 100 % er vesentlig mer miljøvennlig enn å fly med halvtomme fly. En annen viktig faktor er at det sjelden eller aldri er mellomlandinger. Ved ankomst til og avreise fra reisemålene tilbys også, i følge samme modell, delte transportløsninger; busser og båter.

Denne modellen for feriepakker med kollektive transportløsninger bidrar i høyere grad til å spare miljøet og redusere utslippene.

  • Apollo skal fortsette å redusere drivstofforbruket gjennom en omfattende bruk av flyindustriens mest klimaeffektive fly.
  • Apollo skal fortsette å kompensere for klima på alle tjenestereiser.
  • Apollo skal fortsette å oppfordre sine kunder til å klimakompensere for feriereisen.
Do nothing

Novair har lenge arbeidet med å redusere drivstofforbruket fra flyflåten. Diagrammet viser hvordan forbruket har sett ut de siste årene. Den gule linjen viser hvordan det hadde sett ut uten effektiviseringsarbeidet som ble gjennomført i 2017, ikke minst siden flyflåten ble oppdatert med den nye Airbus 321neo.