Flyreisen

Ifølge FN’s klimapanel står luftfarten for 2 % av verdens utslipp av karbondioksid. Mange tror at fly er transportsektorens største kilde til karbondioksidutslipp, men det er også store utslipp fra  biler og lastbiler.

Siden 2007 har vi hvert år klimakompensert for alle våre tjenestereiser med fly. Vi samarbeider med den verdensomspennende hollandske organisasjonen GreenSeat, som er en del av Climate Neutral Group. 

Grønne innflygninger

Flyselskapet Novairs grønne og kurvede innflygninger har som formål å spare drivstoff ved å forkorte flystrekningen ved innflygning, og var en del av det såkalte MINT-prosjektet. Prosjektet var et resultat av en avtale mellom EU og FAA (de amerikanske luftfartsmyndigheter) og ble gjennomført av SESAR Joint Undertaking i Europa, som omfatter både flyselskaper, flytrafikkmyndigheter og andre aktører innenfor luftfart. Prosjektet hadde til formål å forbedre såkalte grønne innflygninger og dermed minske støy og CO2 utslipp.

Først i Europa

Sommeren 2009 ble Novair de første i Europa, som gjennomførte en grønn kurvet innflygning med en Airbus 321. Ved en grønn innflygning flyr man med motorene på tomgang og unngår dermed akselerasjon og støy i lav høyde. Flykontrollen planlegger disse innflygningene slik at de unngår kø i luften. På den måten kan opp mot 100 kg brennstoff spares per innflygning, hvilket reduserer CO2 utslippet med cirka 300 kg.

En kurvet innflygning betyr at piloten foretar en mykere kurvet sving under innflygningen i stedet for å fly en lengere strekning, for så å kunne fly rett inn på landingsbanen. Den kurvede innflygning bygger på GPS-navigasjon med høy presisjon. For å oppnå den best mulige innflygningsvei, må vindforhold og andre parametere tas med i beregningen før innflygningen påbegynnes. Det betyr at datautstyret om bord på flyet kan regne ut den mest optimale vei inn til flyplassen.