Les mer om avbestilling og endring av reisen

Avbestilling og endring av reisen

Avbestilling

Avbestilling må skje straks det foreligger en hindring for å gjennomføre reisen. I reisevilkårene fremkommer det hvordan du skal gå fram for å avbestille. Tilbakebetaling av reisens pris, fratrukket eventuelle gebyrer, vil skje når Apollo har mottatt de nødvendige dokumentene.

  • Hvis du har betalt reisen med kredittkort vil pengene refunderes på det samme kortet som du har betalt med.
  • Har du betalt via bank må du kontakte oss på e-post: [email protected] og oppgi hvilket kontonummer som skal benyttes.

Hvis bestillingen omfatter flere, og én eller flere i reisefølget avbestiller, og den avtalte totalprisen bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltakerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort. Ved en slik partiell avbestilling skal Apollo refundere i henhold til våre avbestillingsvilkår til de som avbestiller, og kreve inn merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til reisefølgets størrelse fra de gjenværende deltakerne. Medfører dette at den/de som reiser må bo i enkeltrom, tilkommer enkeltromstillegg. Har hele reisefølget tegnet Apollos avbestillingsbeskyttelse er dere forsikret mot en eventuell økning i prisen ved slik avbestilling.

Avbestilling på grunn av sykdom

Om du, en i reisefølget eller en nær slektning blir akutt syk kan du med Apollos avbestillingsbeskyttelse og en gyldig legeerklæring avbestille reisen og få pengene tilbake. Logg inn på Min reise eller kontakt oss for å avbestille reisen. Når du har en gyldig legeerklæring sender du den inn til oss. Legeerklæringen må sendes innen syv dager etter avbestillingen og skal inneholde:

  • Fullt navn på den legeerklæringen gjelder.
  • Legens begrunnelse for hvorfor reisen ikke kan gjennomføres.
  • Gyldig stempel og underskrift av legen.

Viktig informasjon

Har du bestilt en pakkereise med fly og hotell eller "kun fly" tur/retur må utreisen benyttes. Hvis utreisen ikke benyttes vil billetten automatisk bli avbestilt. Det vil si at man ikke kan bestille en tur/retur reise og kun benytte hjemreisen. Om du ikke kommer tidsnok til avgang avbestilles reisen og ingen tilbakebetaling blir gjort.

Endring

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell og lignende mot et gebyr på 500, – pr. person pr. endring, dersom Apollo har mulighet til å etterkomme ønskene. Hvis våre kostnader for endring er høyere enn gebyret, blir endringen regnet som avbestilling, og reglene for avbestilling gjelder. Endringer som gjøres senere enn 42 dager før avreise regnes som avbestilling og ny bestilling.

Den reisende kan overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Dette må gjøres så snart endringen er kjent. Gebyr for navnendring er 500,– pr. person. For reiser med rutefly, for eksempel Norwegian, Qatar, Emirates, Thai Airways med flere gjelder egne regler for overdragelse/navnendring og gebyr oppgis på forespørsel. Enkelte ruteflyselskaper tillater ikke overdragelse/endring. Les mer i reisevilkårene om avbestilling/overdragelse.