informasjon om flyforsinkelser

 

 

Flyforsinkelser

Forsinkelser kan oppstå og kan skyldes tekniske feil, værforhold eller opphopning av trafikken i luften. Eventuell tilslutning må derfor bestilles med gode marginer. Vi anbefaler en tidsmargin på min. 3-4 timer hvis du har egen tilslutning til/fra avreise-/ankomstflyplass i Norge (med fly, tog o.l). Tilslutningsbillettene bør også være mulig å endre, ev. mot et gebyr. Ekstra utgifter til tilslutning ved for sen ankomst dekkes normalt ikke.

Ved forsinkelser må du forholde deg til den informasjonen som gis av flyselskapet eller flyselskapets representant. På grunn av ulike bestemmelser har våre representanter ikke adgang til transittområdene på flyplassene. De reisende må derfor regne med å forholde seg til den informasjonen som gis av flyselskapets representant.

Forsinkelser på utreisen

Ved kjøp av pakkereise har du krav på kompensasjon dersom forsinkelsen på utreisen er over:
- 6 timer for reiser under 5 døgn
- 8 timer for reiser mellom 5 og 8 døgn
- 12 timer for reiser over 8 døgn

Skyldes forsinkelsen tiltak fra luftfartsmyndighetene, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke har innvirkning på, fordobles fristene (jfr. Alminnelige vilkår for pakkereiser pkt. 8.2f). Dersom du har krav på kompensasjon utbetales en dagsandel av reisens pris fratrukket forsikringer, rabatter og eventuelle tilleggsytelser. Berettiget kompensasjon sendes ut automatisk sammen med et forsinkelsesbevis. Ved forsinkelser som ikke berettiger til kompensasjon kan forsinkelsesbevis lastes opp på apollo.no (se nedenfor).

NB! Ved kjøp av "kun flyreise" har du ikke krav på ovenstående kompensasjon som kun gjelder for pakkereiser.

Forsinkelser på hjemreisen

Ved forsinkelser på hjemreisen må den reisende selv vanligvis dekke eventuelle utgifter hvis man kommer for sent til fly, tog- eller bussforbindelser, til hotellovernatting o.l., med mindre forsinkelsen anses som en mangel i henhold til reisevilkårene. Man kan imidlertid søke om å få dekket disse utleggene via sin reiseforsikring. Ved lengre forsinkelser på hjemreisen sendes det ut et forsinkelsesbevis for bruk til forsikringsselskapet. Ved kortere forsinkelser kan forsinkelsesbevis lastes opp på apollo.no (se nedenfor).

Rettigheter etter EU-forordning 261/2004

Forsinkelser på 2, 3 eller 4 timer og mer (avhengig av om det er innenfor eller utenfor EU, og flyavstand) gir flypassasjerene rettigheter i henhold til EU-forordning  261/2004 som følger:

  • Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden. NB! Dette gis kun så lenge det ikke forsinker flyet ytterligere. (Gjelder ikke for barn under 2 år).
  • Hotellinnkvartering der dette anses som nødvendig. Dette avgjøres i hvert enkelte tilfelle, og informasjon blir gitt på flyplassen.
  • 2 telefonsamtaler, normalt maks. 2 min., 2 faks eller 2 mail.

De ovennevnte rettighetene gjelder for:

1. Alle flyvninger med avstand opp til 1500 km etter to timer
2. Alle flyvninger innenfor EU med avstand mer enn 1500 km etter tre timer
3. Alle flyvninger utenfor EU med avstand 1500-3500 km etter tre timer
4. Alle flyvninger utenfor EU med avstand mer enn 3500 km etter fire timer

Rett til å trekke seg fra reisen ved forsinkelser

Etter EU-forordning 261/2004 har den reisende rett til å trekke seg fra reisen hvis forsinkelsen er på mer enn 5 timer fra fastsatt avgangstid. I slike tilfeller refunderes kostnaden for flyreisen, men ikke den øvrige delen av pakkereisen (hotell, transport m.m.) dersom du har kjøpt en pakkereise. Eksakt beløp for refusjon oppgis av Apollo. Vær spesielt oppmerksom på at innsjekket bagasje er sikkerhetsklarert for flyvningen. Hvis flyselskapet ikke har mulighet til å hente den ut fra flyet, vil den bli ettersendt.

Forsinkelsesbevis

25.08.2018 SK 7301 Ålesund – Chania Åpne og last ned
25.08.2018 SK 7302 Chania – Ålesund Åpne og last ned
04.08.2018 SK 7348 Split – Bergen Åpne og last ned
04.08.2018 SK 7397 Ålesund – Split Åpne og last ned
04.08.2018 SK 7398 Split – Ålesund Åpne og last ned
04.08.2018 SK 7347 Bergen – Split Åpne og last ned
28.07.2018 SK 7336 Split – Stavanger Åpne og last ned
28.07.2018 SK 7314 Chania – Bodø Åpne og last ned
28.07.2018 SK 7313 Bodø – Chania Åpne og last ned
28.07.2018 SK 7312 Chania – Bergen Åpne og last ned
28.07.2018 SK 7348 Split – Bergen Åpne og last ned
28.07.2018 SK 7304 Chania – Stavanger Åpne og last ned
14.07.2018 SK 7353 Oslo – Kreta Åpne og last ned
30.06.2018 SK 7349 Oslo – Bulgaria Åpne og last ned
23.06.2018 SK 7380 Kypros – Oslo Åpne og last ned
23.06.2018 SK 7316 Santorini – Trondheim Åpne og last ned
23.06.2018 SK 7315 Trondheim – Santorini Åpne og last ned
14.06.2018 NVR227 Oslo – Chania Åpne og last ned
09.06.2018 SK 7348 Split – Bergen Åpne og last ned
09.06.2018 SK 7398 Split – Ålesund Åpne og last ned
09.06.2018 SK 7464 Skiathos – Stavanger Åpne og last ned
02.06.2018 SK 7348 Split – Bergen Åpne og last ned
02.06.2018 SK 7344 Split – Kristiansand Åpne og last ned
02.06.2018 SK 7397 Ålesund – Split Åpne og last ned
01.06.2018 NVR 312 Chania – Oslo Torp Åpne og last ned
01.06.2018 NVR 311 Oslo Torp – Chania Åpne og last ned
01.06.2018 NVR 232 Chania – Oslo Åpne og last ned
01.06.2018 NVR 231 Oslo – Chania Åpne og last ned
26.05.2018 S51064 Tirana – Oslo Åpne og last ned
26.05.2018 S51063 Oslo – Tirana Åpne og last ned
26.05.2018 SK7327 Oslo – Split Åpne og last ned
26.05.2018 SK7328 Split – Oslo Åpne og last ned
26.05.2018 SK7465 Oslo – Kalamata Åpne og last ned
26.05.2018 SK7466 Kalamata – Oslo Åpne og last ned
25.05.2018 NVR311 Torp Sandefjord – Chania Åpne og last ned
19.05.2018 SK7354 Chania – Oslo Åpne og last ned
19.05.2018 SK7334 Mallorca – Oslo Åpne og last ned
19.05.2018 SK7353 Oslo – Chania Åpne og last ned
11.05.2018 NVR228 Chania – Oslo Åpne og last ned