Avbestillingsbeskyttelse

Er du usikker på om du tør å planlegge drømmereisen lenge i forveien? Kanskje dukker det opp noe uplanlagt som gjør at du må endre planene dine. Da bør du kjøpe avbestillingsbeskyttelse når du bestiller reisen. Vår utvidede avbestillingsbeskyttelse sikrer deg økonomisk hvis du må avbestille før avreise. Prisen er kun fra 195,– pr. voksen.

Avbestillingsbeskyttelsen gir deg rett til avbestilling dersom:

  1. Du selv, din nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) eller ditt reisefølge blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død.
  2. Du selv eller ditt reisefølge blir rammet av plutselige eller alvorlige hendelser som gjør det urimelig å kreve at reisen gjennomføres (f.eks. brann- eller vannskade på fast eiendom).
  3. Du selv eller ditt reisefølge får endret tid for planlagt behandling, undersøkelse eller operasjon (varsel om endret tid må være mottatt senest 30 dager før avreise).
  4. Du eller ditt reisefølge blir gravid etter bestillingstidspunktet og graviditeten, etter leges vurdering, gjør at reisen ikke kan gjennomføres.
  5. Du eller ditt reisefølge blir oppsagt fra fast stilling (gjelder ikke for timeansatte, vikarer eller personer i prøvetid).
  6. Du eller ditt reisefølge blir innkalt som jurymedlem, meddommer eller vitne i rettssak (varsel må være mottatt senest 14 dager før avreise).
  7. Du eller ditt reisefølge blir skilt eller separert innenfor de siste 3 månedene før avreise. Det forutsettes at forsikrede og samboer har vært registrert på ulik adresse i Folkeregisteret innen disse 3 månedene, og at de hadde samme adresse i minst 12 måneder før samlivet opphører.
  8. Du eller ditt reisefølge blir innkalt til militærtjeneste (varsel må være mottatt senest 14 dager før avreise).

Med reisefølge menes den eller de som står oppført i samme bestilling (samme bestillingsnummer) som forsikrede og som har planlagt å foreta reisen sammen med forsikrede. Den i reisefølget som avbestiller reisen etter de vilkår som gir rett til fri avbestilling må ha tegnet avbestillingsbeskyttelse via Apollo for at reglene skal tre i kraft. Dette gjelder også for punktene som er oppført nedenfor.

Avbestillingsbeskyttelsen dekker også:

Prisgaranti Plus:

Du har krav på vår prisgaranti Plus. Blir prisen på din spesifiserte reise senket etter at du har betalt depositum og fram til 60 dager før avreise, tar du kontakt med oss og mellomlegget blir tilbakebetalt. Du er også garantert mot ekstra valuta- og drivstofftillegg som påløper etter at depositum er betalt.

Merk at prisgarantien gjelder ikke for rabatterte reiser, restplasser, cruise og rundreiser, eller for økte skatter og statlige avgifter. Du må selv finne den nye og lavere prisen og kontakte oss om dette, og det må fremdeles finnes ledige plasser på det alternativet du har bestilt.

Bli boende-garanti:

Må noen i reisefølget avbestille senere enn 42 dager før avreise får det øvrige reisefølge bli boende i det boalternativ (samme hotell/leilighetshotell og rom-/leilighetstype *) som er bestilt og vil ikke bli belastet for eventuell prisøkning som følge av at antall i reisefølget har blitt redusert. Denne garantien gjelder kun når reisen avbestilles pga. sykdom (se punkt 1 over) og alle i reisefølget må ha bestilt avbestillingsbeskyttelse gjennom Apollo. Legeerklæring må fremvises. 

Bli boende-garanti gjelder ikke for cruise og rundreiser. I slike tilfeller har vi rett til å overføre den/de øvrige reisende til en annen innkvartering som passer bedre til det gjenværende reisefølgets størrelse. 

*) Under forutsetning av at det er tillatt å bo færre antall personer i den samme rom-/leilighetstypen som er bestilt. Hvis dette ikke er mulig, har vi rett til å overføre den/de øvrige reisende til annen type rom/leilighet.

Ombooking:

Du kan booke om din reise kostnadsfritt én gang inntil 42 dager før avreise. Ombooking må gjøres for hele reisefølget og gjelder for ombooking til ny dato, nytt hotell eller nytt reisemål. Man kan ikke booke om til en restplassreise eller uspesifisert reise. Fri ombooking gjelder ikke for cruise og rundreiser.

Pris pr. person:

  Europa Øvrige reisemål
Voksne 195,– 375,–
Barn (2-11 år) 95,– 190,–

Vilkår:

Avbestillingsbeskyttelsen må tegnes samtidig som du bestiller reisen. Den kan ikke bestilles eller avbestilles i ettertid. Avbestillingsgrunnene må inntreffe etter at avbestillingsbeskyttelsen er tegnet. Forhold man var kjent med på forhånd gir ikke grunnlag for avbestilling etter disse reglerReglene for avbestilling/endring/ombooking gjelder gjensidig for dem som har samme bestillingsnummer og har bestilt avbestillingsbeskyttelse gjennom Apollo. Er det noen i reisefølget som ikke har avbestillingsbeskyttelse gjennom Apollo, gjelder ikke reglene for avbestilling over hvis denne personen avbestiller reisen. Dokumentasjon som beviser avbestillingsårsaken (for eksempel legeerklæring ved sykdom) må fremlegges senest 1 måned etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har den reisende krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløpet med fradrag av avbestillingsbeskyttelsen og et administrasjonsgebyr på 300,– pr. person. Ved flere personer på samme bestilling vil tilbakebetalingen skje til hovedbestiller.