Helse og vaksinasjoner

Legemidler

I følge Schengen-avtalen skal den som behandles med legemidler som klassifiseres som narkotika og reiser til et annet land innen Schengen, på oppfordring fremvise en erklæring på dette. For reiser til land utenfor Schengen anbefaler vi å ha med en skriftlig erklæring på reseptbelagte legemidler fra lege, på et passende språk.

Gravide

Informasjon om graviditet og flyreiser finnes på de ulike flyselskapenes nettsider. Se også spesielle vilkår for gravide på cruise og elvecruise.

Vilkår for gravide på cruise og elvecruise »

Funksjonshemmede

Flyreisen og assistanse: Av sikkerhetsmessige grunner har alle våre samarbeidende flyselskaper bestemmelser om hvor mange funksjonshemmede som kan reise på samme fly. Det er derfor svært viktig at kunden ved bestilling informerer Apollo dersom han/hun har en eller annen form for funksjonshemming. Dette gjelder også funksjonshemmede som helt eller delvis klarer seg selv både ved ombordstigning og avstigning av flyet og selv om den funksjonshemmede har med seg egen ledsager. Dette gjelder også døve, blinde, psykisk utviklingshemmede eller personer som grunnet alder eller sykdom kan ha problemer med å komme seg på eller av flyet. Vær spesielt oppmerksom på at reisende som har behov for rullestol og/eller bærehjelp til setet ikke kan reise uten ledsager. Har du behov for assistanse på flyplassen, må du kontakte ditt flyselskap eller turoperatøren senest 48 timer før avreise eller fylle ut skjemaet nedenfor.

Skjema ved spesielle behov for assistanse »

Reiser den funksjonshemmede som en del av en gruppe, må hovedbestilleren av reisen gjøre Apollo oppmerksom på graden av funksjonshemming ved bestilling, slik at vi kan søke godkjennelse fra flyselskapet. Dette gjelder selv om gruppen har med seg en eller flere ledsagere.

Hotell: Ingen hoteller på våre reisemål oppfyller kravene som stilles av Norges Handikap forbund selv om hotellene kan ha tilpasninger som er godkjent i det gjeldende land. Spør reisekonsulenten om hotellanbefaling hvis du er usikker. Uspesifiserte reiser anbefales ikke til fysisk og psykisk funksjonshemmede.

På reisemålet: Det er ikke plass til rullestol på transferbussen. Du må derfor bestille og betale for egen transport mellom flyplassen og hotellet når du bestiller reisen. Har du bestilt vår ordinære transfer, gis det ingen refusjon om denne ikke benyttes. Reiselederne har dessverre ikke mulighet til å gi særskilt assistanse som å løfte eller bære funksjonshemmede eller deres bagasje. Dersom du ikke klarer deg selv, må du ha med egen ledsager. Uspesifiserte reiser anbefales ikke til fysisk og psykisk funksjonshemmede.

Europeisk helsetrygdekort

Dersom du ved midlertidig opphold i et EØS-land får behov for øyeblikkelig hjelp, gir EØS-avtalen deg rett til å få dekket utgifter til medisinsk behandling fra den offentlige helsetjenesten i det landet du oppholder deg i etter samme regler som landets egne borgere. Kortet du må ha kalles "Europeisk helsetrygdekort", og kan bestilles fra helseøkonomiforvaltningen. Vi minner om at du fortsatt bør ha reiseforsikring da denne også dekker privat helsetjeneste eller for eksempel hjemtransport ved sykdom.

Helseøkonomiforvaltningen »

Vaksinasjoner

Før reisen tiltar er det ditt ansvar å ta kontakt med din lokale lege eller helsestasjon for å få informasjon om hvilke vaksiner du behøver. Apollo har ikke ansvar for å opplyse om sykdommer og smitte som permanent, eller fra tid til annen kan forekomme på reisemålet. Reiser du med små barn til land utenfor Vest-Europa, bør du ta kontakt med en helsestasjon. Er du gravid, anbefaler vi at du kontakter lege før avreise. På reiseklinikkens nettsider  finner du informasjon om reisemedisin, vaksinering, samt generelle helseråd ved utenlandsreiser. Mer informasjon finner du også på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Reiseklinikken »
Folkehelseinstituttet »