Viktig å vite om cruise

Noen råd før du starter

For å finne cruiset som passer deg og dine, så er det to faktorer som er viktige for de fleste:

  • Riktig skip – hva er viktig med tanke på fasilitetene om bord og størrelsen på skipet; hvor mange medpassasjerer kan du tenke deg?
  • Hvilken reiserute passer best – ønsker du kultur og historie, eller sol, sjø og late dager, eller en kombinasjon?

Bestill så tidlig som mulig, da får du de beste prisene på cruise og fly. Cruiset kan som oftest bestilles opptil to år før avreise, mens flybilletter kan bestilles cirka elleve måneder før avreisedato.

Kampanjelugarer
På utvalgte seilinger tilbyr vi såkalte kampanjelugarer. Disse lugarene passer for den som legger mindre vekt på beliggenhet eller utsikt. Velger du kampanjelugar, kan du altså få en annen type lugar enn det som for øvrig er beskrevet for dette skipet. Du får bekreftet lugarkategori og lugarnummer før du reiser.

Bestillingsbekreftelsen
Bestillingsbekreftelsen gir detaljert informasjon om reisen din. Her fremkommer priser, eventuelle rabatter, reisemål, navn på skip/lugartype, måltider og foreløpige flytider. Alle navn på bestillingsbekreftelsen må stemme overens med navnene i passet. Oppdager du at ett eller flere navn i bekreftelsen ikke samsvarer med passinformasjonen, må du kontakte oss omgående.

Pass
Passet skal være gyldig i 6 måneder etter at reisen er avsluttet. Passet må ikke på noen måte være skadet; et ødelagt pass er et ugyldig pass. Reisende som ikke er norske statsborgere må selv undersøke med respektive lands ambassade(r) hvilke reisedokumenter som er nødvendige.

Betaling m.m.
Les mer om:

For skreddersydde cruise gjelder spesielle regler. Dette vil bli opplyst ved bestilling.

Billetter
Billetter blir sendt til deg ca. to uker før avreise, forutsatt at sluttbetalingen er oss i hende i tide.
Billetten sendes på e-post, eller i vanlig post dersom det er betalt for det.

Restriksjoner

Gravide
De fleste rederier/skip har en grense på 23 uker. Det kreves legeattest på engelsk, med opplysning om hvor langt man har kommet i svangerskapet når cruiset starter, at man er i god form og at reisen ikke medfører noen risiko. Legeattesten fremvises ved ombordstigning.

Spedbarn/Barn under 2 år
Spedbarn må ha fylt 6 måneder ved cruisets start; unntak finnes for enkelte rederier. På enkelte ruter, for eksempel med tre eller flere sammenhengende dager i sjøen, er aldersgrensen 12 måneder.

Vær oppmerksom på at barn under 2 år regnes som barn i ekstraseng og betaler ordinær ekstrasengspris for cruiset (hvis barnet reiser med to personer som deler lugar), i tillegg til avgift på flyet. Kontakt Apollo for bestilling dersom du skal reise med barn under 2 år.

Barn/ungdom
Barna må være bleiefrie og pottetrente for å kunne være med i barneklubben om bord. Av hygieniske årsaker er det også forbudt for bleiebarn å være i bassengene, inkludert barnebassengene.

De fleste rederiene praktiserer 21 års aldersgrense for å reise på cruise eller ha egen lugar, uten å være i følge med foreldre/foresatte eller annen person over 21 år. Det finnes unntak fra denne regelen, så kontakt oss hvis du er under 21 år og planlegger å reise uten foreldre/foresatte eller annen person over 21 år.

Voksne som reiser med mindreårige barn som de ikke er foreldre til/formynder for, må fremvise barnets pass og kopi av foreldrenes pass/visum og en signert bekreftelse av minst ett av barnets foreldre/formyndere. I tillegg må et brev (bekreftet av Notarius Publicus) skrives av en fagperson (lege, advokat e.l.). Tillatelsen må også inneholde bekreftelse på at medisinsk behandling kan utføres dersom en situasjon skulle oppstå og lege mener at slik behandling må utføres umiddelbart. Disse regler gjelder også når barnet reiser med slektninger og venner.

Dersom barn reiser med en av sine foreldre/verge og og ikke har samme etternavn, må det kunne fremvises en bekreftelse på gyldig dokument fra den av foreldrene/vergen som ikke er med på reisen. All dokumentasjon må være på engelsk og fremvises på forespørsel ved innsjekking på skipet. Egne skjemaer finnes for dette bruk og fås på forespørsel.

Krav til helsetilstand
Du må være i medisinsk og fysisk stand til å reise; du må være sikker på at reisen ikke vil utgjøre noen fare eller belastning for deg eller andre.

Passasjerer som bruker rullestol må ha med egen rullestol, men vær oppmerksom på at fremkommeligheten om bord enkelte steder kan være vanskelige eller umulig. Enkelte forhold (for eksempel der hvor tenderbåter brukes for transport mellom skip og land) kan hindre rullestolbrukere i å gå i land i noen havner. Passasjerer med fysisk eller psykisk funksjonshemming må kunne klare seg selv eller reise sammen med en ledsager som kan bidra med all nødvendig hjelp. Rederiene har rett til å avvise en passasjer dersom de anser at personen er uskikket til å være med av psykiske eller fysiske årsaker, eller fordi vedkommende trenger mer pleie og hjelp enn det en reiseledsager og/eller rederiet rimeligvis kan tilby. Ved slik nektet ombordstigning gis det ingen rett til refusjon av reisens pris.

Vaksinasjoner
Vi henviser til fastlege eller lokale vaksinestasjoner for nærmere informasjon.

Transport

Cruise med Apollos charterfly: Transport kommer i tillegg; dette blir spesifisert på bestillingsbekreftelsen. Har du valgt ekstrauke(r) på land i kombinasjon med cruiset, er transport via flyplassen til hotellet inkludert.

Skreddersydde cruise: Dersom transport er forhåndsbestilt, vil du få med en voucher som skal fremvises på forespørsel. Du vil bli møtt på avtalt sted av en representant for transportfirmaet.

 

Livet om bord

Endringer underveis
Når værforhold eller andre akutte hendelser tilsier det, hender det at rederiet må gjøre endringer i reiserute, utflukter og anløpshavner. Slike sikkerhetsmessige avgjørelser og operative endringer tas av kapteinen og rederiet, og det gis ikke kompensasjon for slike endringer. Så langt det er mulig vil imidlertid planlagte og/eller alternative utflukter bli tilbudt. Andre uforutsette endringer kan være et museum eller et historiske sted som stenges uten forvarsel.

Måltider
Alle måltider om bord er inkludert i cruiseprisen, og måltider i en eller annen form er tilgjengelige døgnet rundt.

De større skipene har vanligvis to bordsetninger for middagen i hovedrestauranten. Du oppgir ønske om tidlig eller sen bordsetning ved bestilling. På andre skip velger du fra dag til dag når du ønsker å spise. I tillegg til hovedrestauranten er det oftest flere spisesteder, hvor man som oftest må betale cover charge. På mindre skip og elvecruisebåter er det bare en bordsetning og bordplassering for hele cruiset blir anvist første dag.

Tips/serviceavgift
Det er vanlig å gi tips til personalet om bord på alle cruiseskip. Hos noen rederier betales samtidig med cruiset, mens andre trekker et gitt beløp på cruisekontoen din om bord. Beløpene varierer, men ligger vanligvis rundt 500 kroner pr. person for en ukes cruise. På elvecruise betales tipsen om bord (beregn ca. 60 kroner pr. person pr. dag). På fellesreisene våre samler reiselederen tipsen og fordeler den. Forøvrig er det også vanlig å tipse lokale guider og sjåfører på utfluktene i land.

Røyking
Det er som hovedregel ikke tillatt å røyke i restaurantene, i lugarene eller på balkongene og heller ikke i mange av fellesområdene, men røykesoner finnes på alle skip. På elvecruise kan man bare røyke i angitte utendørsområder.

Alkohol
Alkoholholdige drikkevarer kan kjøpes i alle barer og restauranter om bord (min. alder 18 år i Middelhavet, 21 år i USA). Øl og vin kan nytes av personer mellom 18 og 20 år på visse seilinger i USA, da med skriftlig tillatelse fra foreldre/foresatte som selv må være med på reisen. 

Medbragt alkohol kan som hovedregel ikke konsumeres om bord. Evnt. taxfree-kjøp o.l. vil bli lagret til utsjekking, og det gjelder også alkohol kjøpt i skipets taxfree-butikk.

Lugarer
Lugarnummeret står på reisedokumentene.

Kampanjelugarer
På utvalgte seilinger tilbyr vi såkalte kampanjelugarer. Disse lugarene passer for den som legger mindre vekt på beliggenhet eller utsikt. Velger du kampanjelugar, kan du altså få en annen type lugar enn det som for øvrig er beskrevet for dette skipet. Du får bekreftet lugarkategori og lugarnummer før du reiser.

Mobildekning og internettilgang
Mobildekningen kan være redusert når skipet er i åpen sjø. Internettilgang er mulig mot betaling, enten på nettkafeen eller via WiFi. Dekningen kan variere.

Utflukter
Det tilbys en rekke utflukter under et cruise. De kan ofte forhåndsbestilles på rederiets nettside før avreise, men også kjøpes om bord. Ingen utflukter er inkludert i cruiseprisen.

Valuta
På de store cruiseskipene brukes euro eller amerikanske dollar. Alle skipene er kontantfrie; forbruket registreres på cruisekontoen din, som gjøres opp på cruisets siste dag med kredittkort.

Lege
Kvalifisert lege og helsepersonale finnes om bord på alle de større skipene.

Sikkerhetsrutiner
På alle store skip gjennomføres obligatorisk livbåtøvelse på cruisets første dag. 

Strømstyrke
Det er vanligvis både 110/220 V, slik at adapter ikke skulle være nødvendig. 

Alminnelige vilkår for pakkereiser
Vi henviser til reisevilkårene som finnes på apollo.no. Reisevilkårene inngår som en del av reiseavtalen, og det er viktig at du leser disse nøye. Fakta samt øvrige relevante opplysninger finner du på apollo.no. Reisevilkårene er grunnlag for både dine rettigheter som reisende og våre plikter som arrangør.