Santorini i Hellas

Etter reisen

Her finner du nyttig informasjon dersom du trenger å kontakte oss etter hjemkomst. Informasjonen er delt inn i kategorier som du finner i menyen til under.

Hvis du ikke finner svar på dine spørsmål her, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected] eller på telefon 21 01 75 40.

 

 

Skadet bagasje

Dessverre skjer det fra tid til annen at bagasje blir skadet/ødelagt under transport. Dette må omgående meldes til flyselskapets representant på flyplassen (senest innen 7 dager). Du vil da motta en bekreftelse på hendelsen/skaden, en såkalt PIR-rapport (Property Irregularity Report). Flyselskapet avviser kravet hvis denne rapporten ikke foreligger. Du kan også søke forsikringsselskapet om erstatning. Kompensasjon for ev. redusert ferieutbytte er normalt ikke berettiget.

Ta kontakt med en veskeforhandler, barneutstyrsbutikk e.l. for å undersøke om skaden kan repareres. Når reparasjonen er utført, får du en kvittering som sendes inn sammen med billett, boardingkort/bagasjekvittering i original og PIR-rapport til flyselskapet, ev. til ditt forsikringsselskap.

Kan ikke bagasjen repareres, ber du butikken skrive en bekreftelse på dette, samt gi en vurdering av bagasjens verdi. Bekreftelsen sendes, sammen med PIR-rapport, billett og boarding pass/bagasjekvittering sendes i original til flyselskapet, alternativt til ditt forsikringsselskap. Du må også oppgi innkjøpspris og når gjenstanden ble kjøpt. Har du kvittering for opprinnelig kjøp, legges denne ved. Send også med kontonummer, samt IBAN og Swift-nummer, da flyselskapet trenger dette til utbetaling.

Bortkommet bagasje 
Er bagasjen din komme på avveie, må dette meldes omgående (senest inn 7 dager) til flyselskapets representanter på flyplassen som fyller ut en skaderapport (PIR-rapport) som du får et eksemplar av. Flyselskapet etterlyser bagasjen og sørger for at du får beskjed så snart den kommer til rette. Om bagasjen ikke kommer til rette innen et antall timer på utreisen, utbetaler flyselskapet vanligvis en viss kompensasjon til dekning av nødvendige innkjøp.Vær oppmerksom på at reiseforsikringen også vanligvis dekker nødvendige innkjøp under oppholdet inntil bagasjen kommer til rette. Se forsikringsvilkårene for informasjon.

Dersom bagasjen ikke kommer til rette kan du fremme krav om tapt bagasje til flyselskapet eller ditt forsikringsselskap. Husk å vedlegge PIR-rapport, billett og boardingkort/bagasjekvittering i original.

Flyselskapenes regler for pakking av bagasje
Bagasjen må ikke inneholde effekter som kan skades under flygningen, for eksempel flasker og ømtålig gods som glass og porselen, eller ting som ikke er forsvarlig pakket. Bagasje som sjekkes inn skal være forsvarlig pakket slik at den tåler å håndteres med annen bagasje i lasterommet. Vær oppmerksom på at skader på ryggsekk ikke erstattes av flyselskapet dersom den ikke legges i en lukket plastpose.

Flyselskapene anbefaler at medisiner, ømtålig og verdifull bagasje som lommebok og kamera oppbevares i håndbagasjen. Det er forbudt å medbringe våpen av noe slag, som skytevåpen, kniver, sprengstoff og farlig gods. Vær oppmerksom på at tollmyndighetene har rett til å åpne innsjekket bagasje hvis de mener at det er behov for å undersøke innholdet nærmere. Dette gjelder også om bagasjen er låst.

Detaljert informasjon om artikler som er ulovlig å medbringe ombord finnes på Luftfartsverkets hjemmeside.