Santorini i Hellas

Etter reisen

Her finner du nyttig informasjon dersom du trenger å kontakte oss etter hjemkomst. Informasjonen er delt inn i kategorier som du finner i menyen til under.

Hvis du ikke finner svar på dine spørsmål her, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected] eller på telefon 21 01 75 40.

Gjenglemte effekter

Gjenglemte effekter

Er du på reisemålet og har glemt igjen noe på transferbussen, tar du kontakt med våre reiseledere som vil hjelpe deg å ettersøke dette.

Har du kommet hjem og oppdager at du har glemt igjen noe på reisemålet eller på flyet, så henviser vi til vår samarbeidspartner Lost & Found International. De hjelper deg med å etterlyse det du har glemt, og ettersende eventuelt funnet hittegods. Du betaler frakt og administrasjonskostnader. Dette koster fra kr 500,- avhengig av hva som skal sendes og hvor det skal sendes til/fra.

Du vil ikke motta en bekreftelsesmail fra Lost & Found International når du har sendt inn etterlysningskjemaet. Du får kun en tilbakemelding hvis det du har etterlyst blir funnet.

Du kan kontakte Lost & Found International om en pågående sak på telefon 820 98 030.

Les vilkårene og fyll ut etterlysningskjema på Lost & Found International.

Gjenglemte effekter på flyet eller flyplassen

Har du glemt igjen noe på flyplassen på utreise eller på flyet på hjemreisen, så kan du også kontakte hittegodsavdelingen på flyplassen du reiste fra.

Reklamasjon

Reklamasjon

Vi ønsker at du skal få en så vellykket ferie som mulig. Er du misfornøyd med noe i ferien, vil vi gjerne få beskjed med en gang, slik at vi kan gjøre vårt for å løse problemet. Etter at du har kommet hjem er det ikke så lett å få gjort noe med dette. Det er derfor viktig at du henvender deg til våre reiseledere så snart som mulig og forklarer hva som er problemet. Du finner kontaktinformasjon til vårt servicekontor på din billett, og du kan selvfølgelig besøke oss på vårt servicekontor eller gi beskjed når du treffer en av våre reiseledere. På de reisemålene hvor Apollo ikke har egne reiseledere kontakter du våre lokale samarbeidspartnere (se billetten for informasjon). 

Det aller meste lar seg løse på plass. Reiselederen tar i mot dine synspunkter og gjør sitt beste for å komme opp med en god løsning så snart som mulig. Saken blir også registrert i vårt system, slik at vår reklamasjonsavdeling i Norge har tilgang til all informasjon. Vårt personale har også god kjennskap til hvilke rutiner og praksis som gjelder for eventuelle kompensasjoner. 

Forutsetningen for at det skal foreligge grunnlag for prisavslag etter hjemkomst, er at du har sagt i fra om problemet på reisemålet og at vi som turoperatør har fått mulighet til å rette opp feilen. Dette er regulert i Pakkereiseloven og er for øvrig bransjepraksis. Skulle det allikevel være slik at vi ikke klarte å løse problemet på plass, er du velkommen til å sende oss en reklamasjon etter at du har kommet hjem fra ferien.

NB! Gjelder klagen flyreisen eller skadet/forsinket bagasje, vil vi i første omgang henvise deg til flyselskapet du reiste med, da disse selv behandler denne type klager. Har du blitt syk, kommet til skade eller blitt utsatt for tyveri i ferien, må du kontakte ditt forsikringsselskap om saken.

Ønsker du å reklamere etter hjemkomst, er det viktig at du sender inn din reklamasjon senest 4 uker etter hjemkomst. Du kan sende oss reklamasjon ved å bruke skjemaet nedenfor eller ved å sende brev til: Apollo Reiser, Postboks 339 Sentrum, 0101 Oslo. Husk å alltid oppgi ditt bestillingsnummer og avreisedato. Gjelder reklamasjonen innkvartering, ber vi deg også oppgi hvilket rom-/leilighetsnummer du bodde på. Skal du sende oss kvitteringer eller andre dokumenter, kan dette lastes opp i skjemaet (maks. 3 stk. vedlegg). Har du flere vedlegg, kan dette sendes på e-post til: [email protected] Husk å merke med bestillingsnummer.  Apollo er ikke forpliktet til å behandle reklamasjoner som kommer inn etter fristen på 4 uker.

Når vi har mottatt din reklamasjon, vil du få en bekreftelse fra oss med antatt behandlingstid. Vi forsøker å svare så raskt som mulig, men i høysesong og i saker der vi må gjøre en del undersøkelser, kan det ta noe lengre tid. Har du spørsmål er du velkommen til å ringe oss på telefon 21 01 75 43 (kl. 09-16).

Ved en eventuell anke til Pakkereisenemnda, er fristen for dette fire uker etter avsluttet behandling av saken hos Apollo. Det samme gjelder for en ev. anke til Transportklagenemnda Fly.

Pakkereisenemnda
Postboks 2924 Solli
0230 Oslo
reiselivsforum.no

Transportklagenemnda Fly
Postboks 2924 Solli
0230 Oslo
reiselivsforum.no

 

Send inn reklamasjon

Skadet bagasje

Skadet bagasje

Dessverre skjer det fra tid til annen at bagasje blir skadet/ødelagt under transport. Dette må omgående meldes til flyselskapets representant på flyplassen (senest innen 7 dager). Du vil da motta en bekreftelse på hendelsen/skaden, en såkalt PIR-rapport (Property Irregularity Report). Flyselskapet avviser kravet hvis denne rapporten ikke foreligger. Du kan også søke forsikringsselskapet om erstatning. Kompensasjon for ev. redusert ferieutbytte er normalt ikke berettiget.

Ta kontakt med en veskeforhandler, barneutstyrsbutikk e.l. for å undersøke om skaden kan repareres. Når reparasjonen er utført, får du en kvittering som sendes inn sammen med billett, boardingkort/bagasjekvittering i original og PIR-rapport til flyselskapet, ev. til ditt forsikringsselskap.

Kan ikke bagasjen repareres, ber du butikken skrive en bekreftelse på dette, samt gi en vurdering av bagasjens verdi. Bekreftelsen sendes, sammen med PIR-rapport, billett og boarding pass/bagasjekvittering sendes i original til flyselskapet, alternativt til ditt forsikringsselskap. Du må også oppgi innkjøpspris og når gjenstanden ble kjøpt. Har du kvittering for opprinnelig kjøp, legges denne ved. Send også med kontonummer, samt IBAN og Swift-nummer, da flyselskapet trenger dette til utbetaling.

Bortkommet bagasje 
Er bagasjen din komme på avveie, må dette meldes omgående (senest inn 7 dager) til flyselskapets representanter på flyplassen som fyller ut en skaderapport (PIR-rapport) som du får et eksemplar av. Flyselskapet etterlyser bagasjen og sørger for at du får beskjed så snart den kommer til rette. Om bagasjen ikke kommer til rette innen et antall timer på utreisen, utbetaler flyselskapet vanligvis en viss kompensasjon til dekning av nødvendige innkjøp.Vær oppmerksom på at reiseforsikringen også vanligvis dekker nødvendige innkjøp under oppholdet inntil bagasjen kommer til rette. Se forsikringsvilkårene for informasjon.

Dersom bagasjen ikke kommer til rette kan du fremme krav om tapt bagasje til flyselskapet eller ditt forsikringsselskap. Husk å vedlegge PIR-rapport, billett og boardingkort/bagasjekvittering i original.

Flyselskapenes regler for pakking av bagasje
Bagasjen må ikke inneholde effekter som kan skades under flygningen, for eksempel flasker og ømtålig gods som glass og porselen, eller ting som ikke er forsvarlig pakket. Bagasje som sjekkes inn skal være forsvarlig pakket slik at den tåler å håndteres med annen bagasje i lasterommet. Vær oppmerksom på at skader på ryggsekk ikke erstattes av flyselskapet dersom den ikke legges i en lukket plastpose.

Flyselskapene anbefaler at medisiner, ømtålig og verdifull bagasje som lommebok og kamera oppbevares i håndbagasjen. Det er forbudt å medbringe våpen av noe slag, som skytevåpen, kniver, sprengstoff og farlig gods. Vær oppmerksom på at tollmyndighetene har rett til å åpne innsjekket bagasje hvis de mener at det er behov for å undersøke innholdet nærmere. Dette gjelder også om bagasjen er låst.

Detaljert informasjon om artikler som er ulovlig å medbringe ombord finnes på Luftfartsverkets hjemmeside.