Green Star – miljøvennlige hotell i Egypt

Green Star

Hva betyr det at hotellet er Green Star sertifisert?

Hotellet er Green Star sertifisert. Green Star Hotel Certificate tildeles hotell i Egypt for deres engasjement i miljøvennlig ledelse/drift og sosiale ansvar. Hotellet må oppfylle 100% av de obligatoriske kravene, ytterligere miljø- og sosiale tiltak samt innovative metoder krediteres utover dette. Alle tiltak og innsatser vurderes så av en uavhengig revisjon.

Green Star – miljøvennlige hotell i Egypt

Green Star Hotel Certification Program er et nasjonalt sertifiserings- og kapasitetsoppbygningsprogram som støttes av det egyptiske turismeministeriet. Hensikten er å forbedre kvaliteten og miljøhensynet samt øke konkurransekraften og miljøbevisstheten blant overnattingsbedrifter i den egyptiske turistindustrien. Sertifiseringen har i tre nivåer; tre, fire eller fem stjerner, avhengig av hvor langt hotellet har kommet i sitt miljø- og bærekrafts arbeid.

Ved å starte med kjernesektoren i den egyptiske turistnæringen, hotellsektoren, er Green Star et første skritt på veien for å gjøre hele turistsektoren mer bærekraftig i fremtiden. På sikt skal Green Star benyttes i andre deler av turistnæringen som på cruiseskip og dykking.

Her kan du lese mer om Green Star