Reisevilkår for utflukter (før 1. juli 2019)

Betaling

Utflukter som kjøpes via internett eller Apollos reiseapp betales med betalings- eller kredittkort (ikke American Express eller Diners) i NOK/SEK/DKK/EUR. Valutaen man betaler i er avhengig av hvilke internettside eller reiseapp man har gjort bestilling på (har man bestilt på apollo.no, betaler man f.eks. i norske kroner). På reisemålet kan man betale med betalings- eller kredittkort i NOK/SEK/DKK/EUR eller kontant i lokal valuta.

Avbestilling

Ønsker du å avbestille en utflukt, må dette gjøres senest 36 timer (1 ½ døgn) før utfluktens avgang for at du skal få tilbakebetalt hele beløpet.

Ved avbestilling på grunn av sykdom må avbestilling gjøres innen utfluktens avgang og sykdommen må bekreftes med legeerklæring for at du skal få refundert hele beløpet. Avbestilling må gjøres til Apollos personale på reisemålet så snart sykdommen inntreffer. Blir en i reisefølget syk og man ønsker å avbestille for hele reisefølget, ber vi deg kontakte Apollos personale på reisemålet for nøyaktig informasjon om regler for refusjon.

Refusjon

Refusjon av en avbestilt utflukt gjøres til det kort som utflukten er betalt med og i den valuta som betalingen er gjort i. Det kan ta opptil 30 dager fra avbestillingen er foretatt til pengene er inne på kortet. Er utflukten betalt i kontanter på reisemålet, skjer tilbakebetaling i kontanter i lokal valuta. All tilbakebetaling skjer etter standard vekslingskurs.

For utflukter som går over flere dager og/eller f.eks. inkluderer flybilletter og/eller hotellovernattinger, vil det ikke bli gitt full refusjon ved sykdom som bekreftes med legeerklæring. Ta kontakt med Apollos personale på reisemålet for informasjon om hvilke gebyrer som blir belastet. Se din utfluktsbillett for kontaktinformasjon.

Skulle flytiden bli endret eller du av en eller annen grunn må bytte hotell slik at du ikke kan være med på utflukten, blir utfluktsprisen bli tilbakebetalt om vi ikke kan tilby en tilsvarende utflukt.

Innstilte utflukter

Vi tar forbehold om at vi i løpet av sesongen kan endre eller innstille utflukter, endre utfluktsdag eller innstille utflukter på grunn av for få påmeldte. Værforhold, lokale restriksjoner og andre forhold som vi ikke har herredømme over kan gjøre at vi må endre reiseruter og tider, eller at utflukter må innstilles. Vi tar også forbehold om at prisen på en utflukt kan justeres i løpet av sesongen. Likeså kan det i spesielle perioder gis kampanjepriser på utvalgte utflukter.

Minimum antall deltakere på en utflukt er 12 personer. Vi tar forbehold om at en utflukt kan bli innstilt ved manglende deltakelse senest 24 timer før utfluktens avgang. Ev. kostnader som påløper ved at vi må innstille en utflukt dekkes ikke av Apollo.

Tid og plass for opphenting kan av og til endres etter at utflukten er bestilt. Ny tid og sted vil du få beskjed om enten via sms eller oppringing til det mobilnummeret som er oppgitt ved bestilling. Det er derfor svært viktig at du/dere har med samme mobiltelefon som den som er oppgitt ved bestilling.

Reklamasjon

Den reisende kan ikke påberope seg feil i hva som er inkludert i avtalen, hvis han ikke har underrettet arrangøren eller den han har kjøpt utflukten via innen rimelig tid etter at han ble oppmerksom på eller burde ha blitt oppmerksom på feilen. Reklamasjoner skal gjøres på reisemålet til Apollos personale.

Reiseråd

Apollo har reisende fra alle nordiske land og følger reiserådene fra respektive lands UD. Da reiserådene varierer mellom landene kan dette påvirke hvilke utflukter vi selger fra respektive land.

For utflukter etter 1. juli 2019 gjelder disse vilkårene.