DER Touristik Foundation

DER Touristik Foundation ble dannet i 2014 av Apollos eiere DER Touristik for å samle gruppens sosiale engasjement. I dag finansierer stiftelsen mer enn 80 prosjekt i 26 land, hvorav majoriteten har til hensikt å gi lokalbefolkningen mulighet til å redusere fattigdom og urettferdighet, beskytte naturlige biotoper og fremme dyrevelferd.

Opplæring og utdannelse spiller en viktig rolle, og siden 2014 er mer enn 50 skolebyggingsprosjekt i 21 land på fem kontinent blitt gjennomført. Dessuten støtter stiftelsen flere prosjekt som sikrer utdannelse og praktisk yrkesopplæring, for eksempel i Kambodsja, Vietnam og Tanzania.

Miljø, dyrevern og vern av naturlige biotoper er også prioriterte områder for DER Touristik Foundation. Stiftelsen støtter flere prosjekt rundt i verden som både jobber med dette direkte, eller for å øke kunnskapen om emnet.

DER Touristik Foundation aktiviteter

Målet med DER Touristik Foundation 

 

  • Fremme ungdomsvelferd
  • Fremme utdannelse av barn og voksne, samt arbeidstrening
  • Fremme utvikling og utdannelse
  • Fremme naturvern og miljøhensyn
  • Fremme dyrevelferd

Stiftelsen DER Touristik ble opprettet i 2014 som en ideell forening. Siden den gang har den engasjert seg for å fremme barn og unges rett til utdannelse, vern av økologiske biotoper og biologisk mangfold samt bærekraftig utviklingsstøtte. Gjennom DER Touristik Foundation fremmer DER Touristik samfunnsprosjekt mange steder i verden. De prosjektene som støttes gjøres i tett samarbeid med andre veldedighetsorganisasjoner, stiftelser og hjelpeorganisasjoner. Hver cent av de donasjoner som komme inn går til hjelpeprosjekt via stiftelsen. Hensikten er å skape langsiktige løsninger og bærekraftige samfunn.

Siden stiftelsen ble opprettet har totalt 83 prosjekt i 21 land fått støtte. Initiativene inkluderer blant annet:

  • Gjestfrihetsprosjektet Smiling Gecko i Kambodsja. Det gir unge og mindre heldigstilte kambodsjanere teoretisk og praktisk opplæring på bondegården for å kvalifisere seg til en jobb innen turistnæringen.
  • Pimali i Thailand, et praktisk hotellopplæringssenter for unge thailendere fra dårlige kår og foreldreløse barn. Opplæringen gir dem mulighet til å tilegne seg ferdigheter innenfor ulike områder av besøksnæringen og praktisere disse i seks måneder lang praksisperiode.

DER Touristik støtter også naturvern og dyrevern på reisemål med prosjekt som gagner lokalbefolkningen og bidrar til globale bærekraftsmål.

Les mer om DER Touristik Foundations mange prosjekt her